Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Лавріненко Л.І. Здоров"язбережувальні технології в початковій школі [Книга] : навч.-метод. посібник / Лавріненко Л.І. ; Упр. освіти і науки Черніг. облдержадмін., Черніг. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського. – Чернігів : Видавництво ЧНТУ, 2015. – 142, [2] с. – Бібліогр.: с. 136-142. – ISBN 978-966-2188-68-4
352.
Здоровье женщины [Журнал] = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
353.
Здоровье женщины [Журнал] = Здоров"я жінки = Health of woman : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2006-. – ISSN 1992-5921
354.
Здоровье мужчины [Журнал] : всеукраинский научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ; ГУ "Ин-т урологии НАМН Украины" ; Ассоциация сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2003-. – ISSN 2307-5090
355.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
356.
Кальний С.В. Зміцнення економічної безпеки сільського господарства в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Кальний Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. – Київ, 2015
357.
Чобіт Д. Знамениті пам"ятки Підкаменя [Брошура] / Д. Чобіт. – Броди : Просвіта, 2008. – 56 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 52-54. – ISBN 978-966-7544-49-2
358.
Зовнішні справи [Журнал] : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2007-
359.
Придеткевич С.С. Зооценози антропогенних ландшафтів Поділля, їх структура, класифікація і раціональне використання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Придеткевич Станіслав Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
360.
Авдеенко С.И. Иларий Чубич. Человек эпохи Возрождения [Книга] / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитольской городской типографии, 2015. – 75, [1] с. : ил., фот. – ISBN 978-966-197-352-6
361.
Литовченко И.Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации предприятий на рынке гелиоэнергетического оборудования [Книга] / И.Л. Литовченко, И.А. Шкурупская. – Киев : Наукова думка, 2015. – 210, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 163-177. – ISBN 978-966-00-12-18-9
362.
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7059
363.
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность [Журнал] : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 1957-. – ISSN 0201-7067
364.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
365.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
366.
История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне с 1912 до 2015 года [Книга]. – Святая Гора Афон : Издание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, 2015. – 888 с. : фотоил. – Загол. обл., корешка: История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне с 1912 по 2015 год. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия: Русский Афон XIX-XX веков / гл. ред. иеромонах Макарий (Макиенко) ; т. 6)
367.
Лутчин Т.М. Ідентифікація параметрів режимів електроспоживання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Лутчин Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
368.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
369.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
370.
Інвестиційна діяльність у сільському господарстві [Книга] : правові аспекти / [В.І. Семчик та ін. ; ред. В.І. Семчик] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2008. – 251, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-60-3
371.
Інноваційна діяльність та її вплив на економічний розвиток в Україні [Книга] / Писаренко Т.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2015. – 114, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 110-114. – ISBN 978-966-479-073-1
372.
Інноваційна економіка [Журнал] = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
373.
Інноваційна економіка [Журнал] = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
374.
Шкарлет С.М. Інноваційний розвиток підприємства [Книга] : навч. посібник / С.М. Шкарлет, В.П. Ільчук ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 307, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 302-307. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2188-62-2
375.
Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Чижмарь Катерина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,