Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Розумний М. Доктрина дії: соціально-філософський конспект [Книга] / Максим Розумний. – Харків : Майдан, 2009. – 136 с. – ISBN 978-966-372-296-2
152.
Новак Ф О. Дорога Леніна - терор і злидні [Книга] / Олекса Новак. – Рівне : [Б.в.], 1991. – 56 с.
153.
Шевчук Л. Дорогами життя: сакральне і земне [Книга] : поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-397-130-4
154.
Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграціії України [Книга] / МОНУ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [за ред. В.Й. Лажніка]. – Луцьк : Вежа, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-600-373-0
155.
Доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля [Книга] : узагальнення судової практики Міжнародної благодійної організації "Екологія - Право - Людина" (ЕПЛ) / Кравченко С.М. [та ін.] ; Вид. підгот. у співпраці з Акад. суддів України ; [за заг. ред. Кравченко О.В. ; пер. Хомечко Г.І.]. – Львів : [Б.в.], 2010. – 144 с.
156.
Ристовски Б. Државносната мисла на Чуповски и вистината за еден мит [Книга] : свечен собир по повод 60-годишнината од смртта на Димитриjа Чуповски одржан 2. XI 2000 / Блаже Ристовски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 31, [1] c. – (Свечени собири ; св. 40)
157.
Ільницький В. Дрогобицька округа ОУН: структура і керівний склад (1945-1952 роки) [Книга] : до 80-ї річниці створення ОУН і 100-річчя від дня народження Степана Бандери / Василь Ільницький ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вимір, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-8260-85-8
158.
Евгений Головаха: игра с классиком [Книга] : книга для думающих людей / НАНУ, Ин-т социологии ; [відп. за вип. Т. Загороднюк]. – Киев : [Б.в.], 2010. – 220 с. – ISBN 978-966-02-5735-1
159.
Нелін О.І. Еволюція спадкового права в Україні (історико-правовий аспект) [Книга] : монографія / О.І. Нелін. – Київ : Київ. ун-т, 2009. – 365 с. – ISBN 978-966-439-225-6
160.
Екологія мікроорганізмів [Книга] : посібник / В.П. Патика, Т.Г. Омельянець, І.В. Гриник, В.Ф. Петриченко; В.П.Патика, Т.Г. Омельянець, І.В. Гриник, В.Ф. Петриченко ; за ред. В.П. Патики ; Ін-и мікробіол. і вірусол. ім. Д.К. Заболотного НАНУ ; Нац. авіац. ін-т. – Київ : Основа, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-699-225-5
161.
Завіновська Г.Т. Економіка праці [Книга] : навч. посібник / Г.Т. Завіновська; МОНУ, Держ. вищ. нав. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – 3-тє вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2007. – 304 с. – ISBN 966-574-466-6
162.
Іляш О.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Книга] : навчальний посібник / О.І. Іляш, С.С. Гринкевич. – Київ : Знання, 2010. – 476с. + CD. – ISBN 978-966-346-808-2
163.
Гриньова В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Книга] : навчальний посібник / В.М. Гриньова, Г.Ю. Шульга. – Київ : Знання, 2010. – 310с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-554-8
164.
Економічна теорія: політекономія [Книга] : практикум : навчальний посібник / В.Д. Базилевич [ та ін. ] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2010. – 496c. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років). – ISBN 978-966-346-799-3
165.
Макарова М.В. Ефективність застосування мережних технологій в компаніях [Книга] : монографія / М.В. Макарова ; УКООПСПІЛКА ; Полт. ун-т спожив. коопер. України, Каф. інформ.-обчисл. систем. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-7971-76-2
166.
Європейська та євроатлантична інтеграція і транскордонне співробітництво [Книга] : тези доповідей V Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців, м. Луцьк, 15-16 травня 2008 р. : [в 2-х т.] / МОНУ, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол. : Коцан І.Я. (гол. редкол.), Цьось А.В., Федонюк С.В. [та ін.]. – Луцьк : Вежа. – ISBN 978-966-600-337-2
167.
Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво [Книга] : тези доповідей IV Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців, м. Луцьк, 17-18 травня 2007 р. – Луцьк : Вежа, 2007. – 616 с. – ISBN 978-966-600-271-9
168.
Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво [Книга] : тези доповідей III Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців, м. Луцьк, 18-19 травня 2006 р. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-600-203-5
169.
Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, географія, історія, право [Книга] : тези доповідей II Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців, м. Луцьк, 19-20 травня 2005 р. – Луцьк : Вежа, 2005. – 510 с.
170.
Илиевски П.Х. Животот на Микенците во нивните писмени сведоштва [Книга] = The life of the Mycenaeans from their own records : со посебен осврт кон ономастичките и просопографски изводи / Петар Хр. Илиевски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 419, [3] с. – ISBN 9989-649-72-3
171.
Кузьменко В. За гідність українців! [Брошура] / В. Кузьменко. – Київ : Просвіта
172.
Хмара С.І. За справедливу Україну [Книга] / Степан Хмара. – Київ : Ін-т нац. державознавства, 1999. – 112 с. – ISBN 966-95571-1-9
173.
За тебе, Україно... [Книга] : з архіву в"язнів концтабору Береза - Картузька (1934-1935) часів II Речі Посполитої Польської / Олександр Ільїн, Сергій Шандрук, Петро Мазур, Арсен Гудима. – Тернопіль, 2010. – 254 с. – ISBN 978-966-457-062-3
174.
Загальна цитологія і гістологія [Книга] : підручник / Дзержинський М.Е. [та ін.] ; КНУТШ; [за ред.: М.Е. Дзержинського ; упоряд.: Н.В. Скрипник]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-159-4
175.
Закон України "Про житлово-комунальні послуги" [Брошура] : за станом на 20 травня 2010 року / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2010. – 28 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-611-714-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex