Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
История Украины [Книга] : учеб. для иностр. студ. высших учебных заведений / Казьмирчук Г.Д. [та ін.] ; под ред.Г.Д. Казьмирчука. – Київ : Київський університет, 2010. – 631 с. – ISBN 978-966-439-311-6
202.
Забаштанський В.О. І все-таки - стою!. [Книга] : поезії, переклади. – Київ : Грамота, 2009. – 172с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-349-129-5
203.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Імена славетних сучасників [Книга]. – Київ : Світ Успіху, 2007. – 328 с. – ISBN 966-8352-22-X
204.
Ідеї К.Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної науки та освіти: 1991-2009 рр. [Книга] : (до 185-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / НА пед. наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. О. Сухомлинського ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; Півден. наук. центр НАПНУ ; [упоряд.: Доркену А.М., Іванова І. ; наук. ред. Рогова П.І.]. – Одеса : М.П. Черкасов, 2010. – 124 с. – (Видатні педагоги світу ; 5). – ISBN 978-966-8835-92-6
205.
Наулік Н. Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща: порівняльне дослідження [Книга] : монографія / Наталія Наулік. – Тернопіль : Воля, 2009. – 178 с. – ISBN 978-966-8569-52-4
206.
Чухно А.А. Інституціонально-інформаційна економіка [Книга] : підручник / А.А. Чухно, П.М. Леоненко, П.І. Юхименко ; за ред. А.А. Чухна. – Київ : Знання, 2010. – 687с. – ISBN 978-966-346-640-8
207.
Кобцев Д.А. Інтегроване навчання на уроках української мови: образотворче мистецтво, музичне мистецтво [Книга] / Д.А. Кобцев. – Харків : Основа, 2010. – 160 с. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 8(81)). – ISBN 978-611-00-0130-4
208.
Поліщук О. Інтуїція [Книга] : природа, сутність, евристичний потенціал : монографія / Олена Поліщук. – Київ : Парапан, 2010. – 228 с. – ISBN 978-966-8210-92-1
209.
Забродська Л.М. Інформатика [Книга] : (базовий курс) : пробний підручник : 8-11 (12) / Л. Забродська, В. Савченко ; за ред. А.М. Гуржія. – Київ : Дієз-продукт, 2005. – 367, [1] c. : іл. – ISBN 966-7612-18-X
210.
Діденко В.П. Історія Кримінального права України [Книга] : монографія / В.П. Діденко ; Міжнар. акад. фундамент. основ буття. – Київ : Аванпост-Прим, 2009. – 164 с. – ISBN 978-966-8571-78-7
211.
Наєнко М.К. Історія українського літературознавства і критики [Книга] : навчальний посібник / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 2010. – 520 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-337-9
Літературу завжди супроводжують міркування про неї і намагання застосувати при її дослідженні найпродуктивніші наукові методи. Так формувалися літературознавчі напрями, течії, школи, індивідуальні почерки дослідників. Особливості їх на різних етапах розвитку українського літературознавства і критики розглянуто в контексті європейського літературознавства. Виклад матеріалу збагачено цікавими спостереженнями автора, який часто полемічно загострює власні судження, спонукаючи студента до роздумів та інтелектуального діалогу. Корисними для нього будуть і біографічні довідки про літературних критиків, теоретиків літератури
212.
Бойко О.Д. Історія України [Книга] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / О.Д. Бойко. – 3-є вид., доп. – Київ : Академвидав, 2010. – 688 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-43-4
213.
Лазарович М.В. Історія України [Книга] : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / Микола Лазарович, Наталія Лазарович. – Київ : Знання, 2010. – 438 с. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-785-6
214.
Нарикбаев М. Казахстан: годы реформ [Книга] : диалоги и размышления / Максут Нарикбаев ; Казах. Гуманитарно-Юридический Ун-т. – Астана : ЦБО и МИ, 2010. – 544 с. – ISBN 9965-9846-1-1
215.
Зінчук С.С. КаламБуратіни [Книга] / Станіслав Зінчук. – Київ : Сьоме небо, 2000. – 60 с.
216.
Чубарьян А.О. Канун трагедии. Сталин и международный кризис [Книга] = The Eve of Tragedy. Stalin and the International Crisis : сентябрь 1939 - июнь 1941 года / А.О. Чубарьян ; РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 2008. – 476 с. – ISBN 978-5-02-035966-6
На широком международном фоне автор исследует внешнюю политику СССР с учетом особенностей сталинской системы руководства. Показана взаимосвязь идеологии и реальной политики в намерениях и действиях советского руководства, Подробно рассматривается вопросо секретном протоколе к советско-германскому договору от 23 августа 1939 г., который вызывает острые дискуссии и по настоящий день. Автор использует многофакторный метод исследования в освещении сложного и драматического периода истории XX в. Для историков, политологов и более широкого круга читателей.
217.
Яцимирський В.К. Квантова хімія [Книга] : підручник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / В.К. Яцимирський, А.В. Яцимирський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 479 с. – ISBN 978-966-439-160-0
218.
Казакевич Г.М. Кельти на землях України: археологічна, мовна та культурна спадщина [Книга] / Геннадій Казакевич ; КНУТШ. – Київ : Сергій Наливайко, 2010. – 304 с. – ISBN 978-966-2378-03-0
219.
Київ у дні нацистської навали [Книга] : за документами радянських спецслужб. – Київ ; Львів : [Б.в.], 2003. – 526 с. – До 60-річчя визволення України від гітлерівських загарбників. – ISBN 966-02-0081-1
220.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 175 років [Книга] = National Taras Shevchenko University of Kyiv : 175 років / [укл.: П. Бех, В. Григорук, З. Логвін, В. Шевченко, А. Черняк]. – Київ : [б. в.], 2009. – 26 с.
221.
Пархоменко Л. Кирило Стеценко [Книга] / Лю Пархоменко. – Київ : Музична Україна, 2009. – 392 с. – ISBN 978-966-8259-45-6
222.
Класика - балканистика - палеославистика [Книга] = Classical, Balkan and Paleoslavic studies : материjали од научниот собир по повод одбележуваньето на 85-годишнината од раганьето и 60 години научна работа на академик Петар Хр. Илиевски. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 444 с. : портр. – Парал. тит. лист англ. мовою - Статті мак., нім. та англ. мовами. – Библиогр.: c. 409-438. – ISBN 9978-9989-101-75-5
223.
Jаневски С. Книжевно наследство [Книга] = Literary heritage / Славко Jаневски ; Макед. акад. на науките и уметностите, фонд Трифун Костовски. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 9989-101-41-8
224.
Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні [Книга]. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 272с. – ISBN 978-966-2183-71-9; 978-966-373-582-5; 978-966-364-977-1
Присвячене дослідженню колізій у правовому регулюванні земельних відносин в Україні, які розглядаються як розбіжності між правовими приписами, що поширюються на ті самі суспільні відносини щодо використання
225.
Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина [Книга] : материалы межд. круглого стола, состоявшегося 12 ноября 2009 года в РИСИ / Рос. ин-т стратег. исслед. ; [под ред. В.Д. Кузнечевского]. – Москва : [РИСИ], 2010. – 224 с. – ISBN 978-5-7893-0119-7
Предлагаемое издание представляет собой сборник материалов международного круглого стола на тему "Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина", состоявшегося 12 ноября 2009 года в Москве, организованного Российским институтом стратегических исследований и Комиссией при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России при поддержке Фонда содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память", группы компаний "ТЕЛРОС" (Санкт-Петербург) и Екатеринбургского отделения Всемирного русского народного собора.

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex