Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Майбутнє богослов"я в Україні [Книга] : матеріали I Всеукраїнської конференції, 19-20 листопада 2009 р. – [Київ] : Романюк М.Г. – 180 с. – ISBN 978-966-2302-06-6
252.
"Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні" [Книга] : матеріали міжнар.ї наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2008 р. : у 3 ч. / НАН України, Рада по вивч. продуктив. сил України, ННЦ "Ін-т аграр. економіки" УААН ; [редкол.: Данилишин Б.М., Хвесик М.А., Саблук П.Т.]. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4965-3
253.
Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2 [Книга] : навч. посіб. / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв ; МОНУ. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-496-135-3
254.
Зінчук С. Мама [Книга] : поема / Станіслав Зінчук. – Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1998. – 61 с. – ISBN 966-522-185-X
255.
Петруня Ю.Є. Маркетинг [Книга] : навчальний посібник / Ю.Є. Петруня. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 351с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-671-2
256.
Фірсова С.Г. Маркетинг нововведень: дослідження, сегментування, прогнозування. [Книга] : навч. посіб / С.Г. Фірсова ; МОНУ. – Київ : Атіка, 2010. – 240с. – ISBN 978-966-326-374-8
257.
Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика [Книга] : навчальний посібник / Я.В. Литвиненко. – Київ : Знання, 2010. – 294с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-488-6
258.
Гуминська Н.О. Математика [Книга] : навч. посібник для студ.-іноземців / Н.О. Гуминська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 410 с. – ISBN 966-594-821-0
259.
Ключенко Т.И. Математика в библиотечной профессии [Книга] : учебно-практическое пособие / Т.И. Ключенко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 160 с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 117). – ISBN 978-5-8167-0023-8
260.
Заболоцький М.В. Математичний аналіз [Книга] : підручник / М.В. Заболоцький, О.Г. Сторож, С.І. Тарасюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Знання, 2008. – 421 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415. – ISBN 978-966-346-323-0
261.
Материалы международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Страны СНГ в условиях глобализации", 28-30 марта 2002 г. [Книга] / "Страны СНГ в условиях глобализации", междунар. наук.-практ.конф.; Мин. образования РФ ; Рос. ун-т Дружбы народов ; Ин-т мировой экономики и бизнеса. – Москва : ЭКОН-ИНФОРМ, 2002. – 377 с. – ISBN 5-8039-0076-1
262.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку", (16-17 жовтня 2008 року, м. Харків) [Книга] / МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНУТШ ; Белгород. держ. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. кол.: В.С. Бакіров та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 366 с. – ISBN 978-966-623-537-7
263.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції : "Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку", (17-18 квітня 2007 року, м. Харків) [Книга] / Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку, міжнар. наук.-практ. конф; МОНУ, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНУТШ, Белгород. держ. ун-т [та ін.] ; [гол. ред. кол.: В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2007. – 252 с. – ISBN 966-623-412-2
264.
Матеріали регіональної науково-теоретичної конференції "Богдан Хмельницький - будівничий української незалежної України" [Книга] : 22 листопада1995 р. / "Богдан Хмельницький - будівничий української незалежної України", регіон. наук.-теорет. конф.; Львів. ін-т внутрішніх справ при Укр. акад. внутрішніх справ ; [відп. за вип. Б.Й. Токарський]. – Львів : Українська академія друкарства, 1996. – 46с. – До 400-річчя від дня народження гетьмана України Богдана-Зиновія Хмельницького
265.
Матеріали Світового Конгресу українців Холмщини і Підляшшя (19-21 вересня 1997 року) [Книга] / Світовий Конгрес українців Холмщини і Підляшшя; Рівненська ветеранська орг. т-во "Холмщина"; [редкол. : Пацула Й. та ін.] ; [в дскусії беруть участь : І. Білас, В. Сергійчук, В. Борисенко, Г. Вишневська та ін.]. – Рівне, 1998. – 130 с.
266.
Матеріали семінарів з відкритого доступу [Брошура] : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розроб. : Шкодзінський О.К. [та ін.]. – Тернопіль : [ТДТУ]. – (Навчально-методична література)
267.
Матеріали семінарів з відкритого доступу [Брошура] : для викладачів, аспірантів, студентів / Шкодзінський О.К. [та ін.] ; МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль : [ТДТУ]. – (Навчально-методична література)
268.
Матеріали семінарів з відкритого доступу [Брошура] : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розроб. : Онисько Г.Я. [та ін.]. – Тернопіль : [ТДТУ]
269.
Матеріали семінарів з відкритого доступу [Брошура] : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розробив Дубик С.О.]. – Тернопіль : [ТДТУ]
270.
Матеріали семінарів з відкритого доступу [Брошура] : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розроб. : Костишин С.О. [та ін.]. – Тернопіль : [ТДТУ]
271.
Матеріали семінарів з відкритого доступу [Брошура] : для викл., асп., студ. / МОНУ, Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; [розроб. : Шкодзінський О.К. [та ін.]. – Тернопіль : [ТДТУ]. – (Навчально-методична література)
272.
Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология [Книга] : учебник для студ. вісш. завед., обуч. по мед. спец. / Л.Б. Борисов. – Изд. 4-е, доп. и переработ. – Москва : Мед. информ. агенст., 2005. – 736 с. – 100-летию СПб Гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова и первой в России самостоят. каф-ре микробиол. Посвящается. – (Учебная литература для студентов медицинских вузов). – ISBN 5-89481-278-X
273.
Воробьев Ю.Н. Межбюджетные отношения в Украине [Книга] : монография / Ю.Н. Воробьев, И.В. Усков. – Симферополь : АРИАЛ, 2010. – 276 с. – ISBN 978-966-2372-17-5
274.
Межэтнические и межконфессиональные отношения в Крыму: проблемы и их решение [Книга] : сборник научных работ / Крымское отд. Ин-та востоковед. им. А.Е. Крымского НАНУ ; Всеукр. ассоц. обшественных орг. "Альраид" ; [ред. кол.: Айбабин А.И., Сидоренко В.А., Коноплев В.В. и др.]. – Симферополь : [Тезис], 2009. – 286 с. – ISBN 978-966-470-019-8
275.
Виноградова Е.Б. Мемориальные функции библиотек [Книга] : научно-метод. пособие / Е.Б. Виноградова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 128 с. – (Библиотекарь и время. XXI век / [отв. ред. серии О.Р. Бородин] ; № 115). – ISBN 978-5-8167-0027-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex