Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Егорин А. Героика и печаль Брянского леса (1941-1943 гг.) [Книга] : документальная повесть : к 65-летию победы в Великой Отечественной войне / Анатолий Егорин ; РАН, Ин-т востоковедения при содействии комис. при Президенте Рос. Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. – Москва : [Ин-т востоковедения РАН], 2010. – 460 с. – ISBN 978-5-89282-417-0
127.
Остроух В.І. ГІС, бази даних та цифрова картографія [Брошура] : (навчально-методичний посібник для студ.-картографів) / В.І. Остроух, Н.О. Полякова ; КНУТШ. – Київ : КиївЦНТЕІ, 2009. – 44с.
128.
Косодій Р.П. Глобальне середовище та фінансово-економічна нестабільність [Книга] / Роман Косодій, Євген Мішенін, Анна Бондаренко. – Суми : МакДен, 2010. – 252 с. – ISBN 978-966-2305-03-6
129.
Горючі корисні копалини України [Книга] : підручник для геол. та гірничних спец. вищ. навч. закл. / Михайлов В.А. [та ін.] ; КНУТШ ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Київ : КНТ, 2010. – 376 с. – ISBN 978-966-373-569-6
130.
Гель І. Грані культури [Книга] / Іван Гель (Степан Говерля). – Львів, 1993. – 216 с. – ISBN 5-86-700-016-5
131.
Лациба М.В. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади: крок за кроком [Книга] / Лациба М., Хмара О., Орловський О. ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – Київ : Україна, 2010. – 96 с. – ISBN 976-966-2157-30-7
132.
Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів [Брошура] : зб. нормат.-метод. матеріалів / Одес. сусп. ін-т соц. технол., Всеукр. гром. орг. "Асоц. сприяння самоорганізації населення" ; [під ред. В. Брудного, А. Крупника, О. Орловського]. – Одеса : Хоббіт Плюс, 2009. – 84 с.
133.
Грошово-кредитні засоби регулювання економіки [Книга] : монографія / за заг. ред. Л.В. Кривенко. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 210 с. – ISBN 978-966-8958-57-1
134.
Кучмінська Х.Й. Двовимірні неперервні дроби [Книга] = Two-dimensional continued fractions / Х.Й. Кучмінська ; НАНУ, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ. – Львів, 2010. – 218 с. – ISBN 978-966-02-5621-7
135.
Декабристи в Україні: дослідження й матеріали [Книга] / Ін-т історії України НАНУ ; КНУТШ ; [упоряд. : Казьмирчук Г.Д., Латиш Ю.В. ; редкол. : В.А. Смолій (гол. проекту) та ін.]. – Київ : СПД Цимбаленко Є.С. – ISBN 978-966-96992-4-4
136.
Крупник А. Делегирование полномочий органам самоорганизации населения [Брошура] : сб. нормат. материалов и метод. рек. / Андрей Крупник, Алексей Орловский ; Одес. гор. общ. орг. "Лицом к лицу", Одес. общ. ин-т соц. технол. – Одесса : Хоббит Плюс, 2005. – 60 с.
137.
Свєнчіцкі М. Демографічні та фінансові передумови пенсійної реформи в Україні: прогноз - 2050 [Книга] / [Свєнчіцкі М., Ткаченко Л., Чапко І.]. – Київ : [Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки], 2010. – 72 с.
138.
Семчик О.О. Держава і фінанси: правовий зв"язок [Книга] : монографія / О.О. Семчик ; НАНУ; Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-8602-82-5
139.
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського (1999-2009) [Книга] : бібліографічний покажчик видань бібіліотеки та літератури про її діяльність / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Букшина Т.Ф., Самчук Л.І., Печенежська О.А. ; наук. ред. Рогова П.І., Букшина Т.Ф.]. – Київ, 2010. – 208 с.
140.
Шиян О.І. Державна освітня політика з питань здорового способу життя молоді [Книга] / Олена Шиян. – Львів, 2010. – 296 с. – ISBN 978-966-2328-00-4
141.
Державне регулювання торгівлі в ринкових умовах [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-26 жовтня 2001 року). – Київ : [Б.в.], 2001. – 476 с. – ISBN 966-7376-97-4
142.
Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі [Книга] = Ukrainian national republic covernment in exile : статті і матеріяли. – Філядельфія ; Київ ; Вашінгтон : Фунд. ім. С. Петлюри в США ; Веселка ; Фунд. Родини Фещенко-Чопівських, 1993. – 494 с. – Цей зб. присвячений пам"яті борців за волю України і будівничим україн. незалежної держ. – ISBN 5-301-01684-9
143.
Червак Б. Державницький чин Миколи Сціборського [Брошура] / Богдан Червак. – Київ : Фундація ім. О. Ольжича, 1996. – 48 с.
144.
Шлезингер М.И. Десять лекций по статистическому и структурному распознаванию [Книга] / М. Шлезингер, В. Главач. – Киев : Наукова думка, 2004. – 537 с. – ISBN 966-00-0341-2
145.
Мазур І. Детінізація економіки України: теорія і практика [Книга] : монографія / І. Мазур ; КНУТШ. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2006. – 239 с. – ISBN 966-594-831-8
146.
Джерела особового походження [Брошура] : програма та навч.-метод. матеріали з курсу для магістрів іст. ф-ту за спеціальністю "Архівознавство" / КНУТШ, Іст. ф-т, Каф. укр. іст. та етнополіт. ; [уклад. М.Г. Казьмирчук]. – Київ, 2010. – 59 с.
147.
Диво - не пиво, а Слово [Книга] : триста прислів"їв і приказок / записав Станіслав Зінчук від Галини Романюк-Люльки. – Київ : Щек, 2009. – 32 с. – ISBN 978-966-2031-12-5
148.
Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет [Книга] : підручник / О.П. Сагайдак. – Київ : Знання, 2010. – 398 с. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-680-4
149.
Тіллі Р. Ділове листування [Книга] = Correspondence / Роберт Тіллі. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English). – ISBN 978-966-346-766-5
150.
Шевчук С.В. Ділове мовлення [Книга] : модульний курс : підручник / С.В. Шевчук. – 4-тє вид., випр. та доп. – Київ : Арій, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-498-077-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex