Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Инженерия вакуумно-плазменных покрытий [Книга] : монография / [Азаренков Н.А. и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 342, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-623-607-1
127.
Информационный менеджмент [Книга] : учебник / [И.М. Абдикеев и др.] ; под науч. ред. И.М. Абдикеева. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 399, [1] с. : ил. + CD-R. – (Серия "Учебники для программы MBA (Master of Business Administration)"). – ISBN 978-5-16-003814-8
128.
Использование новых информационных технологий в библиотеке [Книга] : поиск в интернете : методическое пособие / М-во культуры и туризма Украины, Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост. И.Э. Рикун ; [ред. И.С. Шелестович]. – Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2011. – 83 с. : табл. – Библиогр.: с. 77-82
129.
История подготовительного факультета для иностранных граждан Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина [Книга] : исследования и воспоминания ветеранов факультета / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [сост.: Э.В. Витковская, В.И. Груцяк, В.Г. Мелихов и др.] ; под ред. В.И. Груцяка. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 267, [1] с. : ил., табл., портр. – Библиогр.: c. 87-99 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-754-8
130.
Рубаник В.Е. История политических и правовых учений [Книга] : учеб. пособие / В.Е. Рубаник, С.А Рубаник. – Москва : Волтерс Клувер, 2011. – ІХ, 419, [3] с. – ISBN 978-5-466-00569-1
131.
Родригес А.М. История стран Азии и Африки в Новейшее время [Книга] : учебник [для вузов] / А.М. Родригес. – Москва : Проспект, 2010. – 496, [1] с. – ISBN 978-5-392-01261-9
132.
История Украины [Книга] : (учебное пособие для студ.- иностранцев) / В.Е. Дягилев, В.Е. Грицюк, И.Б. Коваленко, Е.А. Кутья, Н.П. Столярова; [В.Е. Дягилев и др.] ; М-во образования и науки ; Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : Экограф, 2000. – 64 с.
133.
Панасенко Т.М. Іван Котляревський [Книга] / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2010. – 86, [4] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5066-3
134.
Мезенцева Н.І. Інвестиційна діяльність в агропродовольчому виробництві України: регіональні аспекти [Книга] : монорафія / Н.І. Мезенцева, І.М. Мороз. – Київ : Обрії, 2011. – 163 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-138. – ISBN 978-966-2278-17-0
135.
Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського Університету [Книга] = Incunabula bibliothecae Universitatis Leopoliensis : каталог / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. Ф. Максименко ; упоряд. та авт. вступ. ст.: М. Ільків-Свидницький, В. Кметь ; ред. Г. Чопик]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 121, [1] с., [20] арк. фотогр. : табл. – До 400-річчя Наукової бібліотеки та 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка. - Парал. тит. арк. лат. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 94-114 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-888-3
136.
Булашенко А.В. Інформатика і комп"ютерна техніка [Книга] : конспект лекцій для студентів спеціальності 6.030504 "Економіка підприємства" заочної форми навчання / А.В. Булашенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т, Шосткинский ін-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196-197
137.
Макаренко Є.А. Інформаційне суспільство, політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО [Книга] : [монографія] / Є.А. Макаренко ; [наук. ред. М.С. Тимошик]. – Київ : Наша культура і наука, 2001. – 384 с. – ISBN 966-7821-07-02
138.
Звагельський В.Б. Історична географія Лівобережної України доби Середньовіччя (в контексті досліджень "Слова о полку Ігоревім") [Книга] / В.Б. Звагельський ; НАН України, Ін-т археології ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Київ ; Суми : Сум. держ. ун-т, 2010. – 246, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 232-236. – Бібліогр.: с. 219-231 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-657-300-4
139.
Історія Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка [Книга] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за ред. Б. Новосядлого. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 239, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-613-896-8
140.
Мегела І.П. Історія римської літератури [Книга] : монографія / Іван Петрович Мегела. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 312-319. – ISBN 978-966-336-145-1
141.
Нечуй-Левицький Кайдашева сім"я [Книга] : [повісті, оповідання, роман] / Іван Нечуй-Левицький ; [передм., комент. М.П. Бондаря]. – Харків : Фоліо, 2011. – 603, [5] с. – Сер. засн. у 2010 р. - На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-5456-2
142.
Жадан С.В. Капітал [Книга] / Жадан. – Харків : Фоліо, 2006. – 793, [6] с. – ISBN 966-03-3570-9
143.
Ланге-Мюллер Качки, жінки і правда [Книга] = Die Enten, die Frauen und die Wahrheit : оповідання та мініатюри / Катя Ланге-Мюллер ; пер. з нім. В. Кам"янець ; [ред.: А.-М. Волосацька, В. Мартинюк]. – Львів : Літопис, 2005. – 166, [2] с. – Парал. тит. арк. нім. – (Серія Парасольки). – ISBN 966-7007-32-4
144.
Антонов В.М. Кібернетична акмеологія: теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини [Книга] / В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі ; за заг. ред. В.М. Антонова ; МОНУ, Укр. акад. акмеологічних наук. – Київ : КНТ ; Самміт-Книга, 2011. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 273-279. – ISBN 978-966-373-658-7
145.
Антонов В.М. Кібернетична акмеологія: технологія розвитку та удосконалення особи [Книга] : монографія / В.М. Антонов. – Київ : [Київський університет], 2011. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 225-233. – ISBN 978-966-439-379-6
146.
Брюховецька Л.І. Кіномистецтво [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Лариса Брюховецька. – Київ : Логос, 2011. – 390, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 385-389. – ISBN 978-966-171-382-5
147.
Акройд П. Клеркенвельськi оповiдi [Книга] / Пітер Акройд ; [пер. з англ. А.О. Івахненко, Н.В. Скоробогатова]. – Харків : Фоліо, 2011. – 281, [3] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-3668-1
148.
Когнитивная бизнес-аналитика [Книга] : учебник : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и экономическим специальностям / [Абдикеев Н.М. и др.] ; под науч. ред. Н.М. Абдикеева. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 509, [1] с : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Библиогр.: с. 481-502. – (Серия учебников для программы MBA (Master of Business Administration). – ISBN 978-5-16-004317-3
Рассматриваются концепция, методология и технологии когнитивного бизнес-анализа. Впервые в консолидированном виде представлены передовые технологии, ведущие пользователя в направлении от информации к знаниям, тенденциям и решениям
149.
Фішер Т. Колекційна річ [Книга] : роман / Тібор Фішер ; [пер. з англ. А.О. Івахненко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 314, [2] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5438-8
150.
Антонов В.М. Комп"ютер. Інтернет. Здоров"я [Книга] : (здоров"я людини та комп"ютерні хвороби) : монографія / В.М. Антонов. – Київ : Київський університет, 2011. – 272 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-439-390-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,