Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Панасенко Т. Марко Вовчок [Книга] / Т. Панасенко. – Харків : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5051-9
177.
Мышкис А.Д. Математика для технических вузов [Книга] : специальные курсы / А.Д. Мышкис. – Изд.3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 640 с. : илл. – Библиогр.: с. 621-625. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0395-0
178.
Боровков А.А. Математическая статистика [Книга] : учебник / А.А. Боровков. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 704 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 692-697. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" ; Классическая учебная литература по математике). – ISBN 978-5-8114-1013-2
179.
Математический анализ в вопросах и задачах [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.Ф. Бутузов ; под ред. В.Ф. Бутузова ; [оформ. обл. А. Лапшин]. – Изд. 6-е, испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 479, [1] с. : ил. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0845-0
180.
Солтис М.М. Математичне моделювання у хімії та хімічній технології [Книга] : навчальний посібник / М.М. Солтис, В.П. Закордонський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 327, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 324-327. – Бібліогр.: с. 323. – ISBN 978-966-613-833-3
181.
Фільштінський В.А. Математичні основи криптографії [Книга] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.080202 "Прикладна математика" денної форми навчання / Фільштінський В.А., Бережний А.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 137, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 136-137
182.
Шабанов Д.А. Материалы для изучения курса общей экологии с основами средоведения и экологии человека [Книга] : учеб. пособие для студентов биол. спец. ун-тов. / Д.А. Шабанов, М.А. Кравченко. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 291, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 265. – ISBN 978-966-623-635-0
183.
Матеріали міжнародної наукової конференції "Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України)" [Книга] : [м. Київ, 19-20 листопада 1998 року] / Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України); Ін-т міжнар. відносин КНУТШ ; НДФІ при Мін-ві фінансів України ; Ін-т міжнар. розвитку Гарвардського ун-ту (США) ; редкол. : Філіпенко А.С., Бузинар Б.А., Гальчинський А.С. та ін. – [Київ] : [Діалог Прес], 1998. – 283 с. : іл., табл.
184.
Международный симпозиум "Молодежь за диалог и толерантность в преодолении социальных конфликтов", 1-2 апреля 2011 г., Одесса [Книга] = Sosyal problemlerin cozumunde hosgoru ve diyalog adina genclere dusen rol uluslararasi sempozyum / Платформа " Диалог Евразии" ; Южноукраинский пед. ун-т им. К. Ушинского ; [под. общей ред. В. Сергийчука ; сост. : А. Чебыкин, С. Телешун, Г. Демир]. – Киев : [б. и.], 2011. – 120 с. : фот. – Паралел. тит. л. на рус. и турецком языках
185.
Роздобудько И.В. Мелкий бисер [Книга] : [пер. з укр. мови] / Ирэн Роздобудько. – Харьков : Фолио, 2011. – 154, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-3616-2
186.
Петрушенко М.М. Менеджмент [Книга] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 0305 "Економіка та підприємництво" денної форми навчання / М.М. Петрушенко, Г.М. Шевченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177
187.
Тульчинский Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры [Книга] : учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, Т.Е. Лохина ; Санкт-Петербургский филиал Гос. ун-та ; Высшая школа экономики. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Планета Музыки ; Лань, 2010. – 384 с. – Библиогр.: с. 375-379. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0956-3
188.
Методи математичної фізики [Книга] : підручник [для студентів фізичних факультетів університетів] / [С.С. Піх, О.М. Попель, А.А. Ровенчак, І.І. Тальянський] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 402, [2] с. : іл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. - Покажч.: с. 400-403. – Бібліогр.: с. 397-399. – ISBN 978-966-613-858-6
189.
Мопассан Ги де Милый друг [Книга] : роман : [пер. с фр.] / Ги де Мопассан ; [послесл. и примеч. К. Шаховой]. – Харьков : Фолио, 2011. – 411, [5] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5314-5
190.
"Мистецтво творять шал і розум". Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації [Книга] = "Art is created by madness and mind". Creative works by Bohdan Ihor Antonych: acceptance and interpretations : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Каф. теорії л-ри та порівнял. літературознавства ; [редкол.: М. Ільницький (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 510, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - Рез. рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" = Series "Ukrainian philology: schools, personalities, problems", ISSN 978-966-613-829-6 ; вип. 11). – ISBN 978-966-613-830-2
191.
Тагліна Ю.С. Михайло Грушевський [Книга] / Ю. Тагліна. – Харків : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-2575-3
192.
Западнюк С.О. Міграції населення України: передумови, динаміка та наслідки розвитку [Книга] = Миграции населения Украины: предпосылки, динамика и последствия развития = Human migrations of Ukraine: pre-conditions, dynamics and consequences of development / Западнюк С.О. ; [наук. ред. Л.Г. Руденко] ; НАН України ; Ін-т географії. – Київ : [Академперіодика], 2011. – 239, [1] с. : іл., табл. – Паралел. тит. арк. на укр., рос. та англ. мовах. – Бібліогр.: с. 201-220. – ISBN 978-966-02-6116-7
193.
Міждисциплінарний словник з менеджменту [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / [Черваньов Д.М. та ін. ; за ред. : Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської]. – Київ : Нічлава, 2011. – 623, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-8163-19-7
194.
Ноздренков В.С. Мікропроцесорна техніка [Книга] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 0902 "Інженерна механіка" усіх форм навчання / В.С. Ноздренков, В.В. Волохін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 86, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 86
195.
Дарморіз О. Міфологія [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Оксана Дарморіз ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2010. – 247, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 235-244. – Бібліогр.: c. 221-234. – ISBN 978-966-613-784-8
196.
Многообразие культур: неоклассика и контркультура [Книга] : материалы международного семинара (г. Харьков, 22-23 апреля 2009 г.) / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Балтийская междунар. акад., Латвийская академ. б-ка ; [редкол.: В. Бакиров, С. Бука, И. Журавлева и др. ; лит.-библиогр. ред. Ю. Полякова]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 232, [7] с. : ил. – На рус. и укр. языках. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-623-710-4
197.
Антонов В.М. Мови опису та гіпермедійного моделювання [Книга] : довідник / В.М. Антонов. – Київ : [Київський університет], 2011. – 167, [1] с. : іл., табл. – На обкл. кн. : В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі. Мови інтернету: опису та гіпермедійного моделювання - На обкладинці назва: Мови Інтернету: опису та гипермедійного моделювання. – Бібліогр.: с. 140-142. – ISBN 978-966-439-389-5
198.
Матвеев А.Н. Молекулярная физика [Книга] = Molecular physics : учебное пособие / А.Н. Матвеев. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербур ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 368 с. : илл., табл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" / ред. совет : Ж.И. Алферов (предс.), О.Н. Крохин, Г.А. Бордовский и др. ; Классическая учебная литература по физике). – ISBN 978-5-8114-1007-1
199.
Шип Н.А. Мораль і бізнес [Книга] : духовні орієнтири майбутнього підприємця / Надія Шип ; М-во фінансів України ; Український держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ : ТОВ "НВП" Інтерсервіс", 2011. – 132 с. – 20-річчю незалежності України присвячується. – Бібліогр.: с. 128-129. – ISBN 978-966-2465-79-2
200.
Котлер Н. Музейний маркетинг і стратегія: формування місії, залучення публіки, збільшення доходів і ресурсів [Книга] / Ніл Котлер, Філіп Котлер, Венді Котлер ; [пер. з англ. : Т. Олійник, Т. Пирогова, С. Рябчук та ін.]. – Київ : Стилос, 2010. – 528 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 503-517. – ISBN 978-966-193-051-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex