Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Чернецький В. Картографуючи посткомуністичні культури [Книга] = Mapping postcommunist cultures : Russia and Ukraine in the context of globalization : Росія та Україна в контексті глобалізації : авториз. пер. з англ. / Віталій Чернецький ; [з англ. переклали: К. Ботанова та ін. ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці]. – Київ : Критика, 2013. – 429, [3] с. : портр. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. за вид.: Mapping postcommunist cultures: Russia and Ukraine in the contexs of globalization / Vitaly Chernetsky. Montreal & Kingston [etc.] : McGill-Queen"s univ. press, 2007. - Покажч.: с. 419-430. – Бібліогр.: с. 389-418 та в підрядк. прим. – (Серія "Критичні студії" / Ін-т Критики). – ISBN 978-966-8978-64-7
102.
Коляда І.А. Кирило Розумовський [Книга] / І.А. Коляда, В.І. Милько. – Київ : ДАК "Укрвидавполіграфія", 2012. – 126, [2] с. – Бібліогр.: с. 122-125. – ISBN 978-966-97243-2-8
103.
Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (до 25-річчя наукової діяльності) [Книга] : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад. Н.І. Моісеєнко ; редкол.: Т.В. Добко та ін. ; вступ. ст. Л.А. Дубровіної]. – Київ : НБУВ, 2013. – 83, [3] с. – Імен. покажч.: с. 79-84. – ISBN 978-966-02-6859-3
104.
Вергун В.А. Контролінг у системі міжнародного бізнесу [Книга] : навч. посібник / В.А. Вергун, О.І. Ступницький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 318, [1] с. : табл. – Ювілейне вид. до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-439-671-1
105.
Гомбріх Е.Г. Коротка історія світу для юних читачів [Книга] = Eine kurze Weltgeschichte fur junge Leser / Ернст-Ганс Гомбріх ; з нім. переклала Софія Матіяш. – Львів : Кальварія, 2011. – 319, [1] с. : іл. – На тит. арк. також: "Отак воно буває зі спогадами. Вони проливають світло на давні часи". - Парал. тит. арк. нім. - Перекладено за вид.: Eine kurze Weltgeschichte fur junge Leser / Ernst H. Gombrich. Сologne : DUMONT, 1985. – ISBN 978-966-663-296-1
106.
Корінний М.М. Короткий енциклопедичний словник з культури [Книга] / [Корінний М.М., Шевченко В.Ф. ; відп. ред. Шевченко В.Ф]. – Київ : Україна, 2012. – 383, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 380-383. – ISBN 978-966-524-406-6
107.
Кочетов Э.Г. Космологизация [Книга] = Cosmologization : новый этап мирового развития в контексте гуманитарной космологии : науч. монография / Эрнест Кочетов ; Регион. обществ. организация "Обществ. акад. наук геоэкономики и глобалистики". – Москва : Международные отношения, 2014. – 910, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Рез. англ. - Аннот. англ., нем., фр., итал., исп., араб., кит., яп. - Указ.: c. 777-816. – Библиогр.: с. 751-772 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7133-1445-3
108.
Махно В. Котилася торба [Книга] = Horn of plenty : проза / Василь Махно. – Київ : Критика, 2011. – 364, [4] с. – Парал. тит. арк. – ISBN 978-966-8978-54-8
109.
Вишневський Я.Л. Коханка [Книга] / Януш Л. Вишневський ; [пер. з пол. Н.В. Сняданко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 184, [4] с. – Загл. та авт. ориг.: Kochanka / Janusz L. Wisniewski. – (Література). – ISBN 978-966-03-6118-8
110.
Голобородько В.І. Летюче віконце [Книга] : вибрані поезії / Василь Голобородько ; вступ. ст. Івана Дзюби ; [ред. В. Коломієць]. – Київ : Український письменник, 2005. – 463, [1] с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавн. рада: П.А. Загребельний (голова) [та ін.]). – ISBN 966-579-174-5
111.
Коцюбинський М. Листи до Олександри Аплаксіної [Книга] = Letters to Oleksandra Aplaksina / Михайло Коцюбинський ; [упорядкув. В. Панченка ; підготування текстів А. Диби та ін.]. – Київ : Критика, 2008. – 639, [1] c., [24] арк. фотогр., [1] арк. портр. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 581-621. – Бібліогр. в комент.: с. 337-580 та в підрядк. прим. – (Серія "Відкритий архів" / редкол.: Сергій Білокінь [та ін.]). – ISBN 966-8978-22-6
112.
Окуневський Я. Листи з чужини [Книга] / Ярослав Окуневський. – Київ : Темпора, 2009. – 517, [2] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8201-53-0
113.
Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії [Книга] / [В.А. Широков та ін. ; відп. ред. В.А. Широков ; наук. ред. С.Я. Єрмоленко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Укр. мовно-інформаційний фонд. – Київ : Довіра, 2010. – 294, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 277-293. – ISBN 978-966-507-283-6
114.
Курков А.Ю. Львівська гастроль Джимі Хендрікса [Книга] : роман / Андрій Курков ; [пер. з рос. В.С. Бойка]. – Харків : Фоліо, 2012. – 441, [4] с. – ISBN 978-966-03-6040-2
115.
Македониjа и Русиjа/CCCР (историjа - политика - култура) од Првата светска воjна до формираньето на современата македонска државност (1914 - 1944) [Книга] : материjали од IV македонско-руски научен собир, Охрид, 17-18. IX 2008 / Макед. акад. на науките и уметностите ; Руска акад. на науките, Ин-т за славистика ; [ред.: Б. Ристовски (претседател) и др.]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 315, [2] с. – Парал. тит. арк. рос. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-067-8
116.
Фридман В.А. Македонистички студии [Книга] : Macedonian studies / Виктор А. Фридман ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2011. – 236, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 211-236. – ISBN 978-608-203-074-6
117.
Лапе Л. Македонската интелигенциjа во Шваjцариjа во времето на Париската мировна конференциjа [Книга] / Льубен Лапе ; Макед. акад. на науките и уметноститете. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2010. – 325, [1] с. – Регистри: c. 303-312. – ISBN 978-608-203-060-9
118.
Мала енциклопедія міжнародного права [Книга] / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Кондор, 2013. – 440, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 421-422. – ISBN 978-966-2781-54-0
119.
Ткачук М.П. Маркіян Шашкевич [Книга] / Микола Ткачук, Олександр Ткачук ; [ред. С. Журба]. – Тернопіль : Медобори, 2009. – 247 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8336-45-3
Вельмишановному проф. Григорію Семенюку щастя та Божої ласки ! Автори - Підпис. 26.03.2009
120.
Черінь Г. Меандри [Книга] : [збірка віршів] / Ганна Черінь. – Київ : Вид. дім "Києво-Могил. академія", 2012. – 223, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-518-596-3
Мрію! Бажаю! Працюю! Живу! Ганна Черінь. 2012
121.
Кулиш Е.А. Месторождения руд металлов и их комплексное использование [Книга] = Deposits of metallic ores and their complex utilization / Е.А. Кулиш, И.Л. Комов, В.В. Покалюк ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геохимии окружающей среды. – Киев : [б. и.], 2008. – 273, [2] с. – Библиогр.: с. 267-273. – ISBN 978-966-02-4603-4
122.
Апулей Метаморфозы, или Золотой осел [Книга] / Апулей ; [вступ. ст. Л. Сумм ; пер. с древнегреч. С. Кондратьева, с греч. Б. Казанского, с лат. Б. Ярхо, М. Кузмина ]. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 604, [3] с. : ил. – Загл. обл.: Золотой осел. - В содерж. также: Лонг. Дафнис и Хлоя ; Петроний. Сатирикон ; Приложение: Лукиан. Лукий, или Осел. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-699-21668-0
123.
Агеєва В. Мистецтво рівноваги [Книга] : Максим Рильський на тлі епохи / Віра Агеєва. – Київ : Книга, 2012. – 391, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету"). – ISBN 978-966-8314-66-7
124.
Михайло Петренко. Життя і творчість [Книга] : [худож. тексти, дослідж., документи] / [упоряд.: О.Є. Петренко, О.О. Редчук ; наук. ред. М. П. Бондар]. – Київ : Фенікс, 2013. – 216, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 213-216 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-651-899-9
До книжки увійшло повне зібрання творів українського поета-романтика Михайла Миколайовича Петренка (1817-1862) - митця, вірші якогос тали улюбленими народними піснями ("Дивлюсь я на небо", "Взяв би я бандуру"). поезію подано правописом оригіналу й адаптовано до сучасних літературних мовних норм. Життя і творчість поета висвітлено у грунтовній науковій статті М. Бондаря. Подано також пояснення до тогочасного правопису. Уперше опубліковано фрагмент раніше невідомої драматичної думи "Найда". Також упершеподано документально підтверджений архівними матеріалами біографічний нарис родоводу та службової діяльності М. Петренка
125.
Акуленко В.І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України [Книга] : [монографія] / В.І. Акуленко ; [відп. ред. В.Н. Денисов] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Від-ня громад. (неурядової) орг. "Асоц. міжнар. права" (International law association) в Україні. – Київ : Юстініан, 2013. – 607, [1] с. – Імен. покажч.: с. 595-602. – Бібліогр.: с. 567-594. – ISBN 978-617-7039-02-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,