Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Антонова Є.І. На весілля з рушниками [Книга] : (традиції і сучасність) / Є.І. Антонова. – Донецьк : Донбас, 2011. – 119, [1] с., [12] арк. іл. : іл. – До 20-річчя незалежності України. – Бібліогр.: с. 116-117. – ISBN 978-966-1615-20-4
127.
Ткачук О.М. Наративні принципи прози Михайла Яцківа [Книга] : монографія / Олександр Ткачук ; [ред. С.С. Литвин]. – Тернопіль : [Медобори], 2013. – 275, [1] с. – Бібліогр.: с. 248-274. – ISBN 978-966-8336-54-3
128.
Нариси історії української революції 1917-1921 років [Книга] : у 2 кн. / [О.Д. Бойко, В.Ф. Bерстюк (кер.), В.І. Головченко та ін. ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1145-8
129.
Нариси історії української революції 1917-1921 років [Книга] : у 2 кн. / [О.Д. Бойко, В.Ф. Bерстюк (кер.), В.І. Головченко та ін. ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0000-0
130.
Сорока Ю.М. Населення західноукраїнських земель: етнополітичний та демографічний вимір 1939-1950-ті роки [Книга] : монографія / Ю.М. Сорока ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 415, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 360-406. – ISBN 978-966-439-647-6
131.
Відейко М.Ю. Наукова спадщина Олега Ольжича [Книга] / Михайло Відейко, Сергій Кот. – Київ : Інформ.-аналіт. агенція "Наш час", 2008. – 238, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., портр. – На обкл. також: Ольжич - археолог, поет, політичний діяч. - Серію засновано в 2006 р. – Бібліогр.: с. 232-237. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-13-2
132.
Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій [Книга] / [О.С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2011. – 158, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6166-2
133.
Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика [Книга] : монографія / О.І. Малишкін ; Міжгалузева акад. упр. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 309-320. – ISBN 978-611-01-0511-8
134.
Обычное международное гуманитарное право [Книга] = Customary international humanitarian law : пер. с англ. – Женева : МККК
135.
Дмитренко М.К. Олександр Потебня як фольклорист [Книга] : монографія / Микола Дмитренко ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильского, Від. фольклористики. – Київ : Сталь, 2012. – 535, [1] с. : іл., фотогр., ноти. – Імен. покажч.: с. 530-535. – Бібліогр.: с. 502-529. – ISBN 978-966-1555-97-5
Шановній Ніні Федорівні Клименко - Хай Потебня надихає ! Щастя ! Микола Дмитренко. 28.03.12 р.
136.
Оперативний облік в органах ДПС України [Книга] : посібник-довідник / [Дюрядін В.П. та ін. ; за заг. ред. В.Ф. Дейнеки] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2012. – 124, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 122-124. – ISBN 978-617-566-188-8
137.
Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії [Книга] : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл., аспірантів, викладачів] / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2014. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0160-2
138.
Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера [Книга] : навч. посібник / О.О. Нестуля, [С.І. Нестуля, В.В. Карманенко]. – Київ : Знання, 2013. – 287, [1] с. : іл., фотогр. – На тит. арк. зазнач. лише один авт. О.О. Нестуля. – Бібліогр.: c. 277-287, в кінці тренінгових вправ та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0138-1
139.
Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців [Книга] : навч. посібник / О.О. Нестуля, [С.І. Нестуля, В.В. Карманенко]. – Київ : Знання, 2013. – 358, [1] с. : фотогр. – На тит. арк. зазнач. лише один авт. О.О. Нестуля. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0154-1
Зміст: Воррен Баффет ; Річард Бренсон ; Сергій Брін ; Лінда Вачнер ; Джек Велч ; Опра Вінфрі ; Сем Волтон ; Білл Гейтс ; Майкл Делл ; Стів Джобс ; Волт Дісней ; Джек Дорсі ; Мері Кей Еш ; Інгвар Кампрад ; Дейл Карнегі ; Ендрю Карнегі ; Роберт Лутц ; Коносуке Мацусіта ; Денні Мейєр ; Руперт Мердок ; Акіо Моріта ; Індра Нуйї ; Аристотель Онасіс ; Соломон Прайс ; Джон Рокфеллер ; Дональд Трамп ; Генрі Форд ; Соїчіро Хонда ; Говард Шульц ; Лі Якокка
140.
Коляда І.А. Отаман Сірко [Книга] / І.А. Коляда, [Биба Є.В.]. – Харків : ПЕТ, 2012. – 126, [2] с. – На тит. арк. та обкл. зазнач. авт.: Коляда І.А. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5804-1
141.
Белічко Ю.В. Палітра століть [Книга] : вибрані твори живопису з музеїв України : [альбом] / Юрій Белічко, Анатолій Ізотов. – Одеса : Маяк, 2010. – 198, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. - Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-587-170-5
142.
Пащенко М.І. Педагогіка [Книга] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / М.І. Пащенко, І.В. Красноштан ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 226, [1] с. : іл. – Термінол. словник: с. 186-223. – Бібліогр.: с. 224-226. – ISBN 978-617-673-239-6
143.
Шумілова І.Ф. Педагогічне краєзнавство [Книга] : навч. посібник / Ірина Шумілова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2012. – 326, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 27-35 та в дод.: c. 221-326. – ISBN 978-966-2569-84-1
144.
Роздобудько І.В. Перейти темряву [Книга] / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2012. – 154, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-6054-9
145.
Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни [Книга] : зб. док., матеріалів та спогадів / Укр. центр вивч. іст. Голокосту, Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність" ; [авт.-упоряд. Михайло Тяглий]. – Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2013. – 207, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 173-174, 204-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-31-4
146.
Швець С.А. Переяславська Рада [Книга] : [1654] / С.А. Швець. – Харків : ПЕТ, 2012. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-1640-08-4
147.
Терещенко М. Перший олігарх. Михайло Іванович Терещенко (1886-1956) [Книга] : надзвичайна історія життя мого діда, як її розповіла б мені моя бабуся / Мішель Терещенко. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 255, [1] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр.: с. 249. – ISBN 978-966-521-625-4
148.
Шнейдер В. Печать Ашшура. Восточносемитские заимствования в славянских языках [Книга] / Владимир Шнейдер. – Беэр-Шева : [б. и.], 2013. – 124, [2] с. – Библиогр.: c. 121-125. – ISBN 978-965-91996-0-0
149.
Конески Б. Поезиjа [Книга] = Poetry / Блаже Конески ; приредил Милан Гурчинов ; Макед.акад.на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите. – (Целокупни дела на Блаже Конески = The complete works of Blaze Koneski : критичко издание во редакциja на Милан Гурчинов ; т. 1). – ISBN 978-608-203-063-0
150.
Конески Б. Поезиjа [Книга] = Poetry / Блаже Конески ; приредил Милан Гурчинов ; Макед. акад.на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите. – (Целокупни дела на Блаже Конески = The complete works of Blaze Koneski : критичко издание во редакциja на Милан Гурчинов ; т. 2). – ISBN 978-608-203-064-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,