Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Нечуй-Левицький Вибрані твори [Книга] / Іван Нечуй-Левицький ; [вступ. ст., упорядкув. Г.М. Жуковської]. – Київ : Книга, 2012. – 350, [2] с. – До 175-річчя від дня народження Івана Нечуя-Левицького. - Зміст: Микола Джеря ; Кайдашева сім"я ; Світогляд українського народу. – Бібліогр. в приміт.: c. 347-350 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-8314-80-3
52.
Йогансен М. Вибрані твори [Книга] / Майк Йогансен ; упоряд., [авт. передм.] Ростислав Мельників. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Смолоскип, 2009. – 766, [2] с. : фот. – Бібліогр.: с. 747-750, в прим.: с. 735-746 та в підрядк. прим. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 978-966-8499-94-4
Зміст: Поезії: Із книги "Доробок" (з розділу "Хмар руїни", з розділу "Скоро forte", з розділу "Кроковеє коло" (філософічні ландшафти) ; Із книги "Ясен" (з розділу "Прокламації, з розділу "Балади", з розділу "Зілля", з розділу "Любов") ; Із книги "Баладипро війну і відбудову" ; Із книги "Поезії" ; Оповідання : Гнилизна, Рахунок, Сімнадцять хвилин (новела), Майборода, Оповідання про Майкла Паркера, Списана спина, Життя Гая Сергійовича Шайби, Ситтутунга ; Повісті : Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта таінших, Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію ; Теорія : Елементарні закони версифікації (віршування), Як будується оповідання. Аналіз прозових зразків
53.
Вінклер Й. Вивезена. Нєточка Ілляшенко розповідає про своє українське дитинство [Книга] = Die Verschleppung: Njetotschka Iljaschenko erzahlt ukrainische kindheit : [роман] / Йозеф Вінклер ; [пер. з нім. Нелі Ваховської]. – Київ : Критика, 2012. – 188, [3] с. : фотогр. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. за вид.: Die Verschleppung: Njetotschka Iljaschenko erzahlt ihre ukrainische Kindheit /Josef Winkler. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1983. – ISBN 978-966-8978-61-6
54.
Бондар Н.П. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] : дослідження, попримірниковий опис / Н.П. Бондар ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук] ; Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 310, [2] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 277-280. - Геогр. покажч.: с. 282-283. - Покажч. філіграней: с. 288-294. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-02-6616-2
55.
Видатні болгари в історії України [Книга] = Известни българи в историята на Украйна / [авт.-уклад. та передм. Г.Б. Мунін ; редкол.: Роглєв Х.Й. та ін.]. – Київ : Кондор, 2012. – 255, [1] с. : фотоіл. – Текст парал. укр., болг. – ISBN 978-966-2588-10-1
56.
Видатні поляки в історії України [Книга] = Wybitni Polacy w dziejach Ukrainy / [авт.-уклад. та передм. Г.Б. Мунін ; редкол.: Солдатенко В.В. та ін.]. – Київ : Кондор, 2012. – 256 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., пол. – ISBN 978-966-2588-09-5
57.
Видатні росіяни в історії України [Книга] = Выдающиеся россияне в истории Украины / [авт.-уклад. та передм. Г.Б. Мунін ; редкол.: Дишлевий В.П. [та ін.]. – Київ : Кондор, 2012. – 256 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., рос. – ISBN 978-966-2588-11-8
58.
Галаган Л. Вищі органи державної влади в Україні (1991-2012): формування та взаємодія [Книга] : монографія / Людмила Галаган ; [наук. ред. Т.Ю. Гранчак] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 174, [1] с. – Бібліогр. : с. 155-174. – ISBN 978-966-02-6871-5
59.
Федунь М.Р. Вітчизняна мемуаристика в Західній Україні першої половини XX століття: історичні тенденції, жанрова специфіка, поетика [Книга] : монографія / Федунь М.Р. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2010. – 451, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с.401-446 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-640-311-1
Вельмишановному Григорію Фоковичу Семенюку з нагоди Нового 2013 року й Різдва Христового. З повагою М.Р. Федунь. Підпис 26.12. 2012 р.
60.
Котляр М.Ф. Воєнне мистецтво Давньої Русі [Книга] / М.В. Котляр ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2005. – 412, [2] с. – На обкл. зазнач. помилково: И.Ф. Котляр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-3581-X
Вельмишановному Леоніду Васильовичу від М. Котляра, 4.05.2006
61.
Магушинець І.І. Вступ до романської філології [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ-ів / І.І. Магушинець ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2009. – 79, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 73-74 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-027-1
62.
Генетика дрозофіли. Практикум [Книга] : навч. посібник для студентів біол. спец. вищ. навч. закладів / [І.А. Козерецька та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 95, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці лаборатор. робіт. – ISBN 978-966-439-620-9
63.
Герої - освітяни і науковці України [Книга] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – 462, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-11-0226-1
64.
Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб [Книга] : [роман] / Юрій Мушкетик ; [худож.-іл. С.В. Кривенченко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 413, [3] с. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5985-7
65.
Рублевська Л. Гра в Альбарутенію [Книга] / Людмила Рублевська ; [пер. з білорус. О. Сандига ; упорядкув., підгот. текстів Г. Тарасюк-Андрощук]. – Київ : Золоті Ворота, 2012. – 453, [1] с. – Зміст: Убити негідника, або Гра в Альбарутенію ... ; Ночі на Плебанських Млинах ... ; Старосвітські міфи міста Б* ... ; Наречений панни Данусі .... – ISBN 978-966-2246-02-5
66.
Граматичний словник української літературної мови [Книга] : словозміна : близько 140 000 слів / Критська В.І. [та ін.] ; відп. ред. Н.Ф. Клименко ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. – 757, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 5-6. – ISBN 978-966-489-107-0
67.
Тома Л.В. Данило Апостол [Книга] / Л.В. Тома. – Київ : ДАК "Укрвидавполіграфія", 2012. – 94, [2] с. – Бібліогр.: с. 93. – ISBN 978-966-97243-1-1
68.
Демографски терминолошки речник [Книга] = Demographic terminological glossary / Александар Курчиев [и др.] ; Универзитет "Св. Кирил и Методиj", Екон. ин-т. – Скопjе : Економски институт, 2011. – 258 с. – Другий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 235-244. – ISBN 978-608-4519-04-1
69.
Добко Т.В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. - перше десятиліття XXI ст.) [Книга] / Тетяна Добко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 374, [1] с. – Резюме рос., англ. – Бібліогр.: c. 312-361. – ISBN 978-966-02-6837-1
70.
Хіміч С.Д. Довідник хірурга [Книга] / С.Д. Хіміч. – Київ : Здоров"я, 2011. – 206, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-463-036-4
71.
Винниченко В. Драми [Книга] / Володимир Винниченко ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Укр. Вільна Акад. Наук у США. – Київ : Сакцент Плюс, 2012. – 352 с. – Зміст: Чорна Пантера і Білий Медвідь ; Дочка жандарма ; Натусь ; Молода кров ; Пригвождені ; Панна Мара. – ISBN 978-966-8583-99-5
72.
Економіка. Економічні науки [Книга] : покажч. бібліогр. посібників / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад.: В.Ю. Радченко, В.А. Шкаріна ; наук. ред. Т.В. Добко ; відп. за вип. В.М. Горовий]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 139, [1] с. – Імен. покажч.: с. 114-130. - Геогр. покажч.: с. 131-135. – ISBN 978-966-02-6610-0
73.
Черков Г.А. Екранний світ - діалог реальностей [Книга] : монографія / Георгій Черков ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ : [б. в.], 2013. – 274, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-274. – ISBN 978-966-02-6783-1
74.
Широков В.А. Елементи лексикографії [Книга] / В.А. Широков ; [відп. ред.: Т.О. Грязнухіна, О.Г. Рабулець] ; Нац. акад. наук України, Український мовно-інформ. фонд. – Київ : Довіра, 2005. – 302, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-301 та в підрядк. прим. – ISBN 966-507-187-4
75.
Чуприй Л.В. Есть ли у человечества будущее ? [Книга] / Л.В. Чуприй. – Киев : КАФЕДРА. – ISBN 978-966-188-274-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,