Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Гончарова О.М. Античне красномовство як феномен європейської культури [Книга] : монографія / Гончарова Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 369-415. – ISBN 978-966-452-143-4
27.
Антологія зарубіжної поезії ХХ сторіччя [Книга] / [уклад., авт. вступ. ст. Д.С. Наливайко]. – Харків : Ранок, 2011. – 399, [1] с. – ISBN 978-966-672-633-2
28.
Чуприй Л.В. Апокалипсис сегодня. Правда и вымысел [Книга] : в 2 кн. / Л.В. Чуприй. – Киев : КАФЕДРА. – ISBN 978-966-188-277-4
29.
Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього [Книга] : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Ком. "Бабин Яр", Укр. центр вивчення історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [наук. ред. В. Нахманович ; авт. передм. А. Подольський ; відп. ред. М. Тяглий]. – Київ : Укр. центр вивчення Голокосту [та ін.], 2012. – 254, [1] с. : фотогр. + 1 арк. мапа. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-15-4
30.
Савченко О. Баланс незалежності. Хроніка економічних реформ, 1989-2005 [Книга] = The balance sheet of independence: a chronicle of economic reform, 1989-2005 / Олександр Савченко. – Київ : Критика, 2006. – 253, [3] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-7679-60-8
31.
Домонтович В. Без грунту [Книга] : повісті / В. Домонтович ; [ред. рада: Валерій Шевчук (голова) та ін. ; вступ. ст. Юрія Шевельова]. – Київ : Гелікон, 2000. – 518, [2] с. : іл. – Справж. ім"я авт.: Віктор Платонович Петров. - Сер. засн. в 1996 р. – Бібліогр. в прим.: с. 517-518 та в підрядк. прим. – (Українська модерна література). – ISBN 966-95238-7-7
В змісті також: Автобіографія ; Апостоли ; Дівчина з ведмедиком ; Доктор Срафікус ; Записник ; На межі ... Ще один полонений доби Українського відродження / Р. Корогодський ; Додатки: В.П. Петров (В. Домонтович) / М. Брайчевський. Віктор Платонович Петров та його псевдонім В. Домонтович / А. Непокупний
32.
Талалай Л. Безпритульна течія [Книга] : вибрані поезії / Леонід Талалай. – Чернівці : Букрек, 2011. – 311, [1] с. : портр. – (Третє тисячоліття: українська поезія). – ISBN 978-966-399-355-3
33.
Коляда І.А. Битва під Берестечком [Книга] : [1651] / І. Коляда, С. Марченко, О. Кирієнко. – Київ : Шанс, 2012. – 124, [4] с. – Бібліогр.: c. 124. – ISBN 978-966-2202-07-6
34.
Біографії [Книга] / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – 177, [3] с. – (Книжкова "Літературна Україна" / авт. проекту C. Козак). – ISBN 978-966-579-403-5
Зміст: "Мабуть мій дім не тут" (Богдан Ігор Антонич) / Ільницький Д. Обдарований щедро силою і талантом (Іван Багряний) / Лавріненко Ю. Ніч і день Володимира Гжицького / Мовчан Р. Сергій Домазар із Пирятина над Удаєм / Слабошпицький М. Микола Зеров і його доба / Білокінь С. "... Cвіту білого не випив" (Аркадій Казка) / Зленко Г. "Жебрак, мандрівник, лицар і поет..." (Юрій Клен) / Набитович І. "Моє життя могло б стати сюжетом для роману .." (Юрій Косач) / Романов С. Сторіччя Ігоря Костецького / Стех М.-Р. "Щаслива зірка дарувала йому життя..." (Юрій Лавріненко) / Лущій С. Кілька уточнень до життєпису Вадима Лесича / Савчук М. Дороги Леоніда Лимана / Доценко Р. Птах високого лету (Леонід Мосендз) / Набитович І. Михайло Орест, слуга Високостей / Бросаліна О. Вічний мандрівник Тодось Осьмачка / Козак С. Загадка долі Віктора Петрова / Брюховецький В. "О коротенька, наче смерть, дорого..." (Євген Плужник) / Жулинський М. Тернисті шляхи Клима Поліщука / Костиря Б. "Олена Пчілка з нами і за нас" / Дрофань Л.Тихий поет і драматичний символ (Володимир Свідзінський) / Коцарев О. "Як повстав світ і загинув Митхайло Семенко" / Якимчук Л. Правдиве свічадо духу (Олекса Стефанович) / Рязанцева Т. Біль, смуток і надія Осипа Турянського / Мовчан Р. Василь Чечвянсь&кий, або навіщо Ільф і Петорв приїжджали до Харкова / Санжаровський А. "Морські вовки" в степах України (Юрій Яновський) / Панченко В.
35.
Грасс Г. Бляшаний барабан [Книга] : роман / Гюнтер Грасс ; [пер. з нім. О. Логвиненка ; передм. Д. Затонського]. – Харків : Фоліо, 2012. – 954, [4] с. – Пер. за вид.: Gunter Grass. Die Blechtrommel. Gottingen : Steidl Verlag, 1993. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-6025-9
36.
Римарук І.М. Божественний вітер [Книга] : останні вірші / Ігор Римарук ; [упорядкув., передм., примітки Л. Андрієвська-Римарук]. – Чернівці : Букрек, 2012. – 270, [2] с. : іл., портр. – (Третє тисячоліття: українська поезія / редкол.: І. Дзюба (голова) [та ін.] ; вип. 2). – ISBN 978-966-399-423-9
37.
Ботанічні сади та дендропарки [Книга] : [наук.-довідк. видання] / [упоряд.: В.В. Кваша, О.О. Семенова, Н.В. Чувікіна ; відп. ред.: Т.М. Черевченко, C.С. Волков ; редкол.: Н.В. Заіменко (голова) та ін.]. – Київ : Держ. служба заповід. справи Мінприроди України ПРООН в Україні, 2009. – 293 с. : фотогр. – Назва обкл.: Заповідні території України. Ботанічні сади та дендропарки. - Анот. рос., англ. – ISBN 978-966-2260-19-9
38.
Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні [Книга] : збірник наук. праць за матеріалами круглого столу та наук.-практ. інтернет-конференції / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2012. – 311, [1] с. – Бібліогр в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-186-4
39.
Коцур В.П. В ім"я свободи совісті [Книга] : (до питання боротьби радянської тоталітарної системи з релігійним дисидентством) / В.П. Коцур, О.І. Висовень ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький : [Книги-ХХI], 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
40.
Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі [Книга] / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Андрія Пехника. – Київ : Знання, 2014. – 198, [2] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Серія "Lego ergo vivo" ) ( Скарби : передплатна серія ; № 1). – ISBN 978-617-07-0162-6
41.
Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського [Книга] = Unmaking imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the writing of Ukrainian history / Сергій Плохій ; [авториз. пер. з англ. Миколи Климчука ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2011. – 598, [2] c. – Парал. тит. арк. ориг. - Перекладено за вид.: Unmaking imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the writing of ukrainian history / S. Plokhy. Univ. of Toronto press, 2005. - Покажч.: с. 573-593. – Бібліогр. в прим.: с. 423-572. – ISBN 978-966-8978-40-1
42.
Матіос М. Вибране [Книга] / Марія Матіос ; художник Сергій Іванов. – Львів : Піраміда, 2010. – 423, [1] с. – У змісті твори: Майже ніколи не навпаки ; Солодка Даруся ; Москалиця ; Нація ; Мама Маріца - дружина Христофора Колумба ; Не плачте за мною ніколи ; По праву сторону Твоєї слави. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-441-200-8
43.
Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського [Книга] = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т заг. та неорг. хімії ім. В.І. Вернадського. – Київ : Ін-т заг. та неорг. хімії ім. В.І. Вернадського. – ISBN 5-02-004361-3
Т. 3 : Хімічна будова біосфери Землі та її оточення / [уклад.: Л.С. Лисюк, К.О. Каздобін, Л.Б. Коваль ; редкол.: С.В. Волков (голова) та ін. ; авт. вступ. ст. С.В. Волков]. – 2012. – 506, [1] с. : іл., портр., табл. – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945). - Додатк. тит. арк. укр., рос. та англ. мовами. - Бібліогр. опис здійснено за назвою серії. – Бібліогр.: с. 476-488 та в підрядк. прим.
44.
Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського [Книга] = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Ін-т геохімії навколиш. середовища. – Київ : Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України [та ін.]. – ISBN 978-966-02-6471-7
45.
Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського [Книга] = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Ін-т геохімії навколиш. середовища. – Київ : Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України [та ін.]. – ISBN 978-966-02-6470-0
46.
Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського [Книга] = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ : Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – ISBN 978-966-02-6503-5
47.
Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського [Книга] = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геол. наук Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т геол. наук НАН України. – ISBN 978-966-02-6545-5
До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945).
48.
Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського [Книга] = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Ін-т геол. наук Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т геол. наук НАН України. – ISBN 978-966-02-6546-2
До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945)
49.
Вернадський В.І. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського [Книга] = Избранные научные труды академика В.И. Вернадского = Selected scientific works of academician V.I. Vernadsky / [В.І. Вернадський ; ред. рада: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-921-7
До 150-річчя від дня народження видатн. вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Укр. акад. наук, академіка В.І. Вернадського (1863-1945)
50.
Шкурупій Г. Вибрані твори [Книга] / Гео Шкурупій ; упоряд., [авт. передм.] Ольга Пуніна, Олег Соловей. – Київ : Смолоскип, 2013. – 869, [2] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 845-857, в прим. с. 817-843 та в підрядк. прим. – (Серія "Розстріляне Відродження"). – ISBN 978-966-2164-51-0
Зміст: Поезія: Збірка "Психетози", Збірка "Барабан", Цикл "Море", Інші поетичні твори ; Памфлети ; Фрагментарні малюнки, виконані віршами та прозою ; Оповідання: Збірка "Переможець Дракона" ; Повість: Штаб смерти ; Романи: Двері в день, Міс Адрієна ; Публіцистика. Статті. Документи
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,