Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Луганська О.В. Електрохімічні та аналітичні характеристики іоноселективних електродів, оборотних до біологічно активних речовин [Книга] : монографія / О.В. Луганська, Л.О. Омельянчик, Д.С. Коваленко ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України". – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 225, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-199. – ISBN 978-966-599-328-5
102.
Ланде Д.В. Елементи комп"ютерної лінгвістики в правовій інформатиці [Книга] / Д.В. Ланде ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інформатики і права. – Київ : НДІІП НАПрН України, 2014. – 168 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 158-167. – ISBN 978-966-2344-33-2
103.
Мацак І.К. Елементи теорії екстремальних значень [Книга] : монографія / І.К. Мацак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Компринт, 2014. – 209, [1] с. – Бібліогр.: с. 202-209. – ISBN 978-617-7144-79-2
104.
Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров"ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин [Книга] : монографія / Коцур В.Р. ; [наук. ред. М.І. Панчук]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 180-218. – ISBN 978-966-02-6970-5
105.
Казакевич Г.М. Етноси давньої Європи [Брошура] : навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-ту, напрям підготовки - історія, спеціалізація - етніч. історія та краєзнавство / Г.М. Казакевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. – 2-ге вид. випр., доповн. – Київ : Компринт, 2013. – 54, [1] с. : табл. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 52-54 та в підрядк. прим.
106.
МакБрайд Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес [Книга] / Джеремі МакБрайд ; [пер. Д. Шкрьоба ; ред.: О. Павліченко, Б. Маланчук]. – 2-ге вид. – Київ : К.І.С., 2013. – 575, [1] с. – (Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні : проект / Ген. директорат з прав людини і правових питань і верховенства права, Рада Європи)
107.
Єріна Антоніна Михайлівна [Брошура] : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац.екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Бібліотека ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; наук. ред. Т.В. Куриленко ; авт. вступ. ст. І.Г. Манцуров]. – Київ : КНЕУ, 2013. – 63, [1] с. : портр. – Сер. засн. у 2011 р. - Імен. покажч.: с. 49-51. - Алфавіт. покажч.: с. 52-58. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 7). – ISBN 978-966-483-732-0
108.
Грозданов Ц. Живописот во Македониjа XVIII-XIX век [Книга] = Painting in Macedonia XVIII-XIX age : студии / Цветан Грозданов. – Скопjе : Македонска академиjа, 2011. – 336 с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. - Індекс: c. 319-336. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-062-1
109.
Тихоплав В.Ю. Жизнь напрокат [Книга] / Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. – Санкт-Петербург : Весь, 2002. – 252, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 242-252. – ISBN 5-94435-077-6
110.
Суярко В.Г. Загальна та нафтогазова геологія [Книга] : навч. посібник / В.Г. Суярко, О.О. Сердюкова, В.В. Сухов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 200-211. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-966-623-981-8
111.
Загублений талант. Сергій Кушніренко: біографічний нарис, твори, документи [Книга] / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд. Н. Миронець]. – Дрогобич : Коло, 2013. – 257, [1] с., 40 арк. фотоіл. : фотоіл. – Назв. обкл.: Загублений талант. Сергій Кушніренко: твори, документи. – Бібліогр. в прим.: c. 168-186. – ISBN 978-617-642-101-6
112.
Шмаков В. Закон синархии и учение о двойственной иерархии монад и множеств [Книга] / Владимир Шмаков ; [реставрация текста: И. Старых, М. Добровольский]. – Киев : София, 1994. – 318, [1] с. : табл. – (Система эзотерической философии). – ISBN 5-7101-0011-0
113.
Закон України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" [Брошура] : за станом на 07 листоп. 2013 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2013. – 27, [3] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : Додаток до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-923-3
114.
Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" [Брошура] : за станом на 31 січ. 2014 р. : офіц. вид. / Верхов. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 26, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : Додаток до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-936-3
115.
Закон України "Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" [Брошура] : за станом на 19 груд. 2013 р. : офіц. вид. / Верхов. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2013. – 37, [3] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : Додаток до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-928-8
116.
Закон України "Про житловий фонд соціального призначення" [Брошура] : за станом на 05 груд. 2013 р. : офіц. вид. / Верхов. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2013. – 23, [3] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : Додаток до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-927-1
117.
Закон України "Про мисливське господарство та полювання" [Брошура] : за станом на 21 листоп. 2013 р. : офіц. вид. / Верхов. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2013. – 31, [3] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : Додаток до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-924-0
118.
Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" [Брошура] : за станом на 03 січ. 2014 р. : офіц. вид. / Верхов. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 23, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : додаток до нормат. бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-931-8
119.
Закон України "Про позашкільну освіту" [Брошура] : за станом на 09 січ. 2014 р. : офіц. вид. / Верхов. Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 26, [1] c. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : додаток до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-932-5
120.
Шевченко Т.Г. "Заповіт" Тараса Шевченка мовами народів світу [Книга] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Гаєвської Н.М. ; перед. сл. Семенюк Г.Ф.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 311, [1] с. : іл. – Присвячується 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-439-703-9
До видання увійшли 145 перекладів "Заповіту" мовами різних народів світу.
121.
Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальності за новим КПК [Книга] : монографія / Губська О.А. – Київ : НВП "ІНТЕРСЕРВІС", 2013. – 155, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 136-155. – ISBN 978-966-8934-17-5
122.
Лобанцова С.Н. Испанско-русский экономический словарь [Книга] = Diccionario economico Espanol- Ruso : около 25 000 терминов / С.Н. Лобанцова. – Москва : Руссо ; Русский язык, 1994. – 462, [2] с. – На обл. авт. не указ. – ISBN 5-200-02113-8
123.
История литературы США [Книга] / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького ; редкол.: Я.Н. Засурский (гл. ред.), М.М. Коренева, Е.А. Стеценко. – Москва : ИМЛИ РАН. – ISBN 978-5-9208-0429-7
124.
История литературы США [Книга] / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького ; редкол.: Я.Н. Засурский (гл. ред.), М.М. Коренева, Е.А. Стеценко. – Москва : ИМЛИ РАН. – ISBN 978-5-9208-0428-0
125.
Пугач Е.П. История Словакии [Книга] : монография / Е.П. Пугач ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т имени В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 343, [1] с., [11] л. цв. ил. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 333-340. – ISBN 978-966-623-986-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,