Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Відповідальність за створіння [Брошура] : зб. робіт Всеукр. конкурсу 2012 р. / Бюро Києво-Галиц. Верхов. Архієпископства УГКЦ з питань екології ; [уклад. та авт. передм. В. Шеремета]. – Київ ; Івано-Франківськ ; Дрогобич : Видавництво Бюро УГКЦ з питань екології, 2013. – 39, [1] с. – ISBN 978-617-642-091-0
77.
Владимир Иванович Кадеев. Воспоминания [Книга] : [сборник] / Харьк. нац. ун-т имени В.Н. Каразина, Харьк. обл. историко-археол. об-во ; [редкол.: Дьячков С.В. (отв. ред.) и др.]. – Харьков : НТМТ, 2013. – 142, [2] с., [8] л. цв. ил. – В содерж. также: Воспоминания о В.И. Кадееве Дьячкова С.В., Молева Е.А., Моневой Стелы, Попандопуло З.Х., Посохова С.И., Ручинской О.А., Сергеева И.П., Сорочана С.Б., Чередниченка А.Г., Чернецкого Юрия, Шевченко А.В., Янка А.Л. – Библиогр.: c. 79-94. – ISBN 978-978-617-578-135-7
78.
Завірюха А Л. Враження, відгуки, коментарі... [Книга] / Лідія Завірюха. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 105, [3] с. – Бібліогр.: с. 86-88. – ISBN 978-966-489-176-6
Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доц. Л.А. Завірюха. 25.12.2013 р. Лютий 2014. Березень 2014.
79.
Казьмирчук Г.Д. Вступ до спеціальності [Книга] : навч.-метод. комплекс / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії та гуманіт. ф-тів. – Вид. 2-ге, випр. та доповн. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 166, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7107-14-8
80.
Мурашевич К.Г. Вступ до східної філології [Книга] : навч. посібник для студ. спец. "Мова та література (китайська)" / К.Г. Мурашевич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 158, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 154-155. - Імен. покажч.: c. 156-185. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-699-5
81.
Воробйова Л.І. Генетика поведінки [Книга] : підручник для вищ. навч. закл. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 243, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 239-243. – ISBN 978-966-623-982-5
82.
Рудько Г.І. Геологія окислених кварцитів залізорудних родовищ Криворізького басейну [Книга] = Геология окисленных кварцитов железорудных месторождений Криворожского бассейна = Geology of oxidized quartzites of iron-ore deposits within the Kryvyi Rih Basin / Г.І. Рудько, О.В. Плотніков, С.В. Радованов ; Держ. служба геології та надр України ; Держ. коміс. по запасах корис. копалин, Акад. гірнич. наук України. – Київ : Букрек, 2013. – 390, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк., зміст, вступ парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр.: с. 373-384. – ISBN 978-966-399-532-8
83.
Геолого-економічна та вартісна оцінка родовищ корисних копалин як показник ефективності інвестиційних проектів [Книга] = Геолого-экономическая и стоимостная оценка месторождений полезных ископаемых как показатель эффективности инвестиционных проектов = Economic-geological and cost estimate of mineral deposits as an effectiveness index of investment projects / [Г.І. Рудько та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька ; Держ. служба геології та надр України, Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ : Букрек, 2013. – 302, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк., зміст, вступ та висновки парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: c. 289-294. – ISBN 978-966-399-531-1
84.
Господарське право України [Книга] : навч. посібник : у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; М-во внутр. справ України, Харк. нац ун-т внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес. – ISBN 978-966-910-003-0
85.
Господарське право України [Книга] : навч. посібник : у 2 ч. / М-во освіти і науки України ; М-во внутр. справ України, Харк. нац ун-т внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес. – ISBN 978-966-910-004-7
86.
Дарители Научной библиотеки Одесского (Новороссийского) университета (1865 - 1920) [Книга] : материалы к истории Одес. нац. ун-та им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2005. – 422, [2] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 412-421. – ISBN 966-318-146-X
87.
Лучак М. Дикі коні [Книга] = Dzikie konie / Міля Лучак. – Перемишль : [б. в.], 2012. – 179 с. – ISBN 978-83-926994-2-2
88.
Пугач Б.Я. Динамика научного познания [Книга] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. / Б.Я. Пугач, Н.Б. Пугач ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : Глобус. – ISBN 978-966-7083-57-1
89.
Пугач Б.Я. Динамика научного познания [Книга] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : в 2 т. / Б.Я. Пугач, Н.Б. Пугач ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : Глобус. – ISBN 978-966-7083-58-8
90.
Диференціальне числення скалярних функцій скалярного аргументу. Завдання для СРС [Брошура] : [навч.-метод. посіб.] для студ. радіофіз. і фіз. ф-тів / [С.А. Кривошея та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавнича лабораторія радіофіз. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – 118, [1] с. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 118
91.
Диференціальне числення функцій векторного аргументу. Завдання для СРС [Брошура] : [навч.-метод. посіб.] для студ. радіофіз. і фіз. ф-тів / [С.А. Кривошея та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавнича лабораторія радіофіз. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – 91, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 91
92.
Довідник абітурієнта 2012 [Книга] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; за ред. Я.Я. Болюбаша. – Київ : Освіта, 2012. – 399, [1] с. : табл., портр. – Зміст: Умови прийому до вищих навч. закладів України в 2012 році ; Перелік вищих навч. закл. України ; Програми ЗНО 2012 ; Інформаційні матеріали для осіб пільгових категорій ; 110 запитань і відповідей. – ISBN 978-617-656-092-0
93.
Договірне право України у схемах і таблицях [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / [Чорнооченко С.І .та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нпц. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 503, [1] с. : схеми. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - В кінці кн. авт. зазнач. як уклад. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-599-334-6
94.
Доклад о состоянии ядерной и радиационной безопасности в Украине в 2012 году [Книга] / [Гос. инспекция ядер. регулирования Украины ; редкол.: Е. Миколайчук и др.]. – Киев : [б. и., 2013. – 128 с. : ил., табл.
95.
Водяхін С.А. Документи як об"єкти цивільних прав [Книга] : монографія / С.А. Водяхін. – Харків : НікаНова, 2013. – 217, [1] с. – На тит. арк. в назві помилка в слові "об"єкти". – Бібліогр.: с. 187-217. – ISBN 978-966-2526-59-5
96.
Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2012 році [Книга] / [Держ. інспекція ядер. регулювання України ; редкол.: О. Миколайчук та ін.]. – Київ : [б. в., 2013. – 128 с. : іл., табл.
97.
Економічна наука в Харківському університеті [Книга] : колективна монографія / [В.В. Глущенко та ін. ; відп. ред. В.В. Глущенко] ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Вид. 2-ге, переробл. та доповн. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 371, [1] с. : табл., портр. – До 210-річчя ун-ту та 80-річчя екон. ф-ту. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алфавіт. покажч. імен: с. 365-371. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-623-995-5
98.
Кавун С.В. Економічна та інформаційна безпека підприємств у системі консолідованої інформації [Книга] : навч. посібник [для студентів спец. 8.03050901 "Облік і аудит"] / Кавун С.В., Пилипенко А.А., Ріпка Д.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 362, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-360. – ISBN 978-966-676-577-5
99.
Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [Книга] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26-30 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, НДІ екон. розвитку, Східноєвроп. центр фундамент. дослідж. ; [редкол.: Захарін С.В., Кучеренко Д.Г., Чаграк Н.І.]. – Будапешт ; Валенсія ; Київ : КНЛУ ; НДІЕР, 2013. – 420 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
100.
Електронна мікроскопія цитопатології вірусних інфекцій рослин на моделі "тютюн - вірус тютюнової мозаїки [Брошура] : метод. рекомендації / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [рек. підгот.: О.В. Шевченко, О.А. Іутинська]. – Київ, 2009. – 31 с., включ. обкл. : іл. – Без. тит. арк. - Слов. термінів: с. 31. – Бібліогр.: с. 28-30
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,