Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Управління фінансами акціонерного товариства [Книга] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / [С.В. Лєонов та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", Каф. фінансів. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – 305, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 305. – ISBN 978-966-8958-93-9
277.
Грінченко Г. Усна історія примусу до праці: метод, контексти, тексти [Книга] / Гелінада Грінченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : НТМТ, 2012. – 303, [1] с. – Бібліогр.: c. 279-303 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-578-106-7
278.
Гриффен Л.А. Феномен техники [Книга] / Л.А. Гриффен ; Центр памятниковедения Нац. акад. наук Украины и Укр. о-ва охраны памятников истории и культуры. – Киев : Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК, 2013. – 251, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8999-52-9
279.
Фізичне виховання і спорт у подоланні негативних наслідків стресу [Брошура] : Методичні рекомендації для студ.ун-тету. – Київ : Київський університет, 2001. – 30с.
280.
Чижевський Д.І. Філософія Г.С. Сковороди [Книга] / Д. Чижевський ; [вступ. сл. Л.В. Губерський] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Репр. відтв. вид. 1934 р. – Київ : Київський університет, 2014. – XVI, 221, [3] с. : іл., портр. – Дод. тит. арк. ориг. - Вих. дан. ориг.: Варшава, 1934. - Сер. засн. у 2013 р. - Покажч. імен: с. 213-219. – Бібліогр.: с. XVI та в підрядк. прим. – (Серія "Джерела філософської думки у Київському університеті"). – ISBN 978-966-439-684-1
281.
Шульга О.А. Філософія діяльності освітянських бібліотек [Книга] : монографія / Шульга О. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2009. – 243, [1] с. – Бібліогр.: с. 210-241. – ISBN 978-966-1588-27-0
282.
Фінансовий менеджмент [Книга] : навч. посібник / [Т.І. Лепейко та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 290, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 270-274. – ISBN 978-966-676-563-8
283.
Губарєва І.О. Фінансовий менеджмент у банку [Книга] : навч. посібник / Губарєва І.О., Штаєр О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 335, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 322-330. – ISBN 978-966-676-560-7
284.
Матевски В. Флора на Република Македониjа [Книга] = The flora of the Republic of Macedonia / Владо Матевски ; уред.: Р. Лозановски ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-052-4
285.
Вовк М.П. Фольклористика у класичних університетах України: історико-педагогічний аспект [Брошура] : програма спецкурсу для магістрантів філол. ф-тів вищ. навч. закл. / Вовк Мирослава Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : ІПООД НАПН України, 2013. – 71, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 62-71, в підрядк. прим. та в тексті
286.
Ходімо дальше, дальше слава... . Мистецька спадщина Тараса Шевченка 1847-1861 років [Книга] : рисунок, акварель, сепія, гравюра / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Д.В. Стус ; перед. сл. Сліпушко О.М. ; вітал. сл. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – 175, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-439-716-9
287.
Шкуратов Ю.Г. Хождение в науку [Книга] / Ю.Г. Шкуратов ; М-во образования и науки Украины, Нац. акад. наук Украины, Харьк. нац. ун-т имени В.Н. Каразина, Радиоастроном. ин-т НАН Украины. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 275, [1] с., [28] л. цв. ил. – Библиогр.: Бибилогр.: с. 260-275 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-960-3
288.
Чашуле, отпосле [Книга] = Casule, afterword : зборник / Макед. акад. на науките и уметностите ; приред.: Jелена Лужина ; [уред. В. Урошевик]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2013. – 416 с., [8] арк. фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-608-203-097-5
289.
Четверті Зарембівські читання [Книга] : матеріали Четвертих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 150-річчю від дня народж. акад. В.І. Вернадського, м. Київ, 17 квіт. 2013 р. / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упорядкув. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-54-3
290.
Левченко Т.А. Шестая раса [Брошура] / Тамара Левченко. – Днепропетровск : Грани, 2014. – 38, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-8841-91-0
291.
Дубов Д.В. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України [Книга] : аналітична доповідь / Д.В. Дубов, М.А. Ожеван ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-212-4
292.
Заїка Є.В. Шляхи оптимізації пізнавальної діяльності студентів і школярів [Книга] : навч. посібник / Є.В. Заїка, І.О. Зуєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-623-928-3
293.
Филипенко А.С. Экономическая глобализация: истоки и результаты [Книга] / А.С. Филипенко. – Москва : Экономика, 2010. – 510, [2] с. : ил., табл. – Доп. тит. л. и оглавление парал. рос., англ. – Библиогр.: с. 497-506 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-282-03037-2
Дорогій Нелі Юріївні - з побажанням яскравих успіхів у науковій творчості та в освітянському менеджменті. У роковини від дня народження - довгих, плідних і щасливих літ. Підпис. 06.06.10
294.
Воробьев Е.М. Экономическая модернизация и хозяйственная элита [Книга] : монография / Е.М. Воробьев, Е.Ю. Барвенко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т имени В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – 163, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 153-163. – ISBN 978-966-623-902-3
295.
Гоцын Р.Л. Энергетический кризис в Украине [Брошура] : прогнозы и перспективы / Роман Гоцын ; [ред. А. Чернявский]. – Кривой Рог : Дионис, 2013. – 51, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 48. – ISBN 978-966-2775-58-7
296.
Левченко Т.А. Эпоха Майтрейи [Брошура] / Тамара Левченко. – Днепропетровск : Грани, 2014. – 23, [1] с. – ISBN 978-966-8841-92-7
297.
Васильев В.Л. Юридическая психология [Книга] : учеб. для студ.вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / В.Л. Васильев. – Санкт-Петербург : Питер, 1998. – 649, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 650 и в подстроч. примеч. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-231-7
298.
Шиханцов Г.Г. Юридическая психология [Книга] : учебник для вузов / Г.Г. Шиханцов ; отв. ред. В.А. Томсинов ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : Зерцало, 1998. – 344 с. – Библиогр.: с. 340-344 и в подстроч. примеч. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-8078-0008-7
299.
Сливка С.С. Юридична деонтологія [Книга] : підручник / С. Сливка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права та психології. – [Вид. 4-те]. – Київ : Атіка, 2013. – 295, [1]с. – Бібліогр.: с. 286-293. – ISBN 966-326-180-3
300.
Кохан Г.В. Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз [Книга] : монографія / Г.В. Кохан ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 230, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207-230. – ISBN 978-966-554-208-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,