Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
102.
Гринишин М. Арканове коло [Книга] / Михайло Гринишин. – Київ : Юніверс, 2007. – 192 с. – ISBN 966-8118-53-7
103.
Банки та банківські системи країн світу [Журнал] : міжнародний науковий журнал ; спецвипуск / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
104.
Банки та банківські системи країн світу [Журнал] : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008-. – ISSN 1998-6068
105.
Банківська справа [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Лютий І.О. [ та ін.] ; за заг. ред. І.О. Лютого ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-439-132-7
106.
Лютий І.О. Банківський маркетинг [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Лютий, О.О. Солодка ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 776 с. – ISBN 978-966-364-881-1
107.
Крупка М.І. Банківські операції [Книга] = Banking operations : навчальний посібник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г.Пайтра ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-613-711-4
108.
Розумний Я. Батьківщина в поезії Яра Славутича [Книга] : монографія / Ярослав Розумний. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 179 с. – ISBN 978-966-518-526-0
109.
Медвідь В. Без гніву і пристрасті [Книга] : [ есеї, мемуари, щоденники ] / В"ячеслав Медвідь. – Київ : Грані-Т, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-465-269-5
110.
Кенсицкий О.Г. Безопасность, надежность и эффективность эксплуатации электротехнического и электроэнергетического оборудования блоков АЭС [Книга] : монография / О.Г. Кенсицкий, А.А. Ключников, Г.М. Федоренко ; НАН України ; Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чернобыль, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-02-5202-8
111.
Демиденко Г.П. Безпека життєдіяльності [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.П. Демиденко ; МОН України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : НТУУ "КПІ", 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-622-288-9
112.
Березіль [Журнал] : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
113.
Уэлш Л. Берлинcкий фокус [Книга] = The Bullet trick : роман / Луиза Уэлш ; [ пер. с анг. А. Смирновой ]. – Москва : Эксмо, 2006. – 384 с. – (Книга, о которой говорят). – ISBN 5-699-17757-4
114.
Наумоски Б. Библиотекарски лексикон [Книга] / Богомир Наумоски. – Струга : Мис-прес, 1998. – 211, [ 1 ] c. – Библиогр.: c. 207-210. – (Библиотека Лексикографиjа / уред. С. Бунчески). – ISBN 9989-9898-0-Х
115.
Петровски Д. Библиотекарство [Книга] / Добри Петровски ; Ун-т "Cв. Климент Охридски"", Фак. за учители и воспитувачи. – Битола : [ б. в. ], 1998. – 209 с. : іл. – Библиогр.: c. 206-209. – ISBN 9989-628-48-3
116.
Библиотечное дело и библиография [Журнал] : библиографическая информация / Российская гос. б-ка Информкультура; Всеросс. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино; Центр междунар. библиотековедения. – Москва, 1974-. – ISSN 0869-8007
117.
Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ імені М.П.Драгоманова за 1990-1999 роки [Книга] / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Наукова біб-ка; [ ред. кол.Л.В. Савенкова, Е.В. Татарчук та ін. ; укладачі: Н.І. Тарасова, І.В. Позднякова та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова. – ISBN 978-966-660-522-4
118.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія [Журнал] : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
119.
Македон В.В. Бізнес-планування [Книга] : навчальний посібник / В.В. Македон ; Дніпропетр. ун-т екон. та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 236с. – ISBN 978-966-364-775-3
120.
Азнакаєв Е.Г. Біомедична інженерія (фундаментальні та прикладні аспекти) [Книга] : навч. посібник / Е.Г. Азнакаєв. – Київ : НАУ, 2007. – 392 с. – 75-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – ISBN 978-966-598-380-4
121.
Іванюк Г. Біопродуктивність грунтів [Книга] = Bioproductivity of soils : навчальний посібник / Галина Іванюк ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 350 с. – ISBN 978-966-613-717-6
122.
Раровська В.В. Біржова діяльність [Книга] : навчальний посібник для студ. . навч. закл. / В.В. Раровська, Л.А. Останкова, С.Е. Акопов ; МОН України ; Краматорський екон.-гуманітарний ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-364-859-0
123.
Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна [Книга] : 1839-2009 : путівник-довідник / К.М. Баглай [ та ін. ] ; КНУТШ ; [за ред. В.В. Капустяна, В.А. Соломахи]. – Київ : Київський університет, 2009. – 368 с. – До 170-річчя Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. – ISBN 978-966-439-168-6
124.
Войтенко В.П. Браунінг Лонг-07 [Книга] : детективна повість / Володимир Войтенко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-569-274-4
125.
Хенли В. Брачный приз [Книга] : [ роман ] / Вирджиния Хенли ; [ пер. с англ. Т.А. Перцевой ]. – Москва : АСТ, 2002. – 348 с. – (Праздник любви). – ISBN 5-17-012632-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex