Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Wit & Wisdom [Книга] = [ Афоризмы и пословицы ] / [ сост. С.В. Гапонова ]. – 2-е изд., испр. – Київ : Знання, 2008. – 275 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык). – ISBN 978-966-620-254-6
77.
Сирота О.П. Автоматизація аналізу несуперечності в задачах верифікації при проектуванні автоматизованих систем обробки інформації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сирота О.П. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
78.
Головатий А.І. Автоматизація проектування мікроелектромеханічних давачів кутової швидкості [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Головатий А.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
79.
Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії [Книга] : практичний посібник / Я.П. Зейкан. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : КНТ, 2010. – 788с. – ISBN 978-966-373-337-1
80.
Адміністративне право [Книга] : навчальний посібник / О.І. Остапенко, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів, Р.-В.В. Кісіль ; МОН України. – 2-е вид. – Київ : Правова єдність, 2009. – 536 с. – ISBN 978-966-2183-67-2
81.
Стеценко С.Г. Адміністративне право України [Книга] : навчальний посібник / С.Г.Стеценко ; МОН України. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Атіка, 2009. – 640 с. – ISBN 978-966-326-340-3
82.
Академический Летописец [Журнал] : студенческий журнал Киевской Духовной Академии и Семинарии Украинской Православной Церкви / Київська Духовна Академія і Семінарія. – Киев
83.
Академік І.М. Францевич [Книга] : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : ЕКМО, 2006. – 68 с. – ISBN 996-96213-8-0
84.
Академік Михайло Шуба у спогадах [Книга] / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця ; [ за ред. Я.М. Шуби, А.М. Шевко ]. – Київ : Наукова думка, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-00-0863-5
85.
Академік С.П. Корольов [Книга] : матеріали наук. читань з циклу "Видатні конструктори України". – Київ : НТУУ КПІ, 2007. – 152 с.
86.
Актуальні проблеми кримінального права [Книга] : навч. посібник / [Попович В.М. та ін.] ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-667-350-6
87.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, ІМВ, 1996-
88.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, ІМВ, 1996-
89.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, ІМВ, 1996-
90.
Зарицький М.С. Актуальні проблеми українського термінознавства [Книга] / М.С. Зарицький ; МОНУ, НТУУ "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2007. – 56 с. – ISBN 978-966-622-275-9
91.
Милосавлевски С. Албанците во Република Македониjа [Книга] : 1945-1995 : легислатива, политичка документациjа, статистика / Славко Милосавлевски, Мирче Томовски. – Скопjе : Студентски збор, 1997. – 439 c. : іл. – ISBN 9989-45-098-6
92.
Коэльо П Алхимик [Книга] : O Alquimista / Пауло Коэльо ; [ пер. с порт. А. Богдановский ]. – Киев : София, 2004. – 208 с. – ISBN 966-7319-84-9
93.
Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності [Книга] : навчальний посібник / З.І. Щибиволок. – 2-е вид., стереот. – Київ : Знання, 2007. – 311с. – ISBN 966-346-275-2
Основні аспекти загальної оцінки діяльності комерційних банків, питання аналізу активів і пасивів, ліквідності, доходів, витрат і прибутковості капіталу банку
94.
Бірюков Д.С. Аналіз та оптимізація надійності складних систем з багатьма станами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Бірюков Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
95.
Вереітіна І.А. Англійська мова [Книга] = English : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.А. Вереітіна. – Київ : Вища школа, 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-642-409-2
96.
Англо-руский и русско-английский словарь [Книга]. – Бишкек, 1995. – 672 c. – ISBN 5-8398-0116-X
97.
Англо-український математичний словник [Книга] = English-Ukrainian mathematical dictionary : біля 10000 термінів. – Київ : Дидактик, 1993. – 224 с. – ISBN 5-7707-3884-7
98.
Антикризисный менеджмент [Журнал] : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2002-
99.
Антикризисный менеджмент [Журнал] : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2002-
100.
Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Скібіцький ; МОН України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 568 с. – ISBN 978-966-364-763-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex