Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Технічна електродинаміка [Журнал] : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
1027.
Технология приборостроения [Журнал] : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
1028.
Назарчук З.Т. Технології відбору та опрацювання низькоенергетичних діагностичних сигналів [Книга] / З.Т. Назарчук, В.Р. Скальський, Є.П. Почапський ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2014. – 302, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 265-301. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1440-4
1029.
Технології соціально-педагогічної роботи з сім"ями [Книга] : навч.-метод. посібник / А.Й. Капська, І.В. Пєша, О.Ю. Міхеєва, М.Г. Соляник ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та управління. – Київ : Слово, 2015. – 323, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 312-324. – ISBN 978-966-194-213-3
1030.
Матюхов Д.В. Технологія екстрагування соняшникової олії ступінчатим зрошуванням етиловим спиртом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Матюхов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014
1031.
Цимбал Ю.С. Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників з осадових порід західної частини Українського щита [Книга] = Typomorphism of diamonds and accompanying minerals from sedimentary rocks of the Western part of the Ukrainian Shield / Ю.С. Цимбал ; [НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка]. – Київ : Наукова думка, 2014. – 206, [2] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Тит. арк., анот., зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 144-149. – (Проект "Наукова книга = Scientific book project). – ISBN 978-966-00-1431-2
1032.
Салига П.Г. Трансформація мережевих електронних журналів як явища масової комунікації [Автореферат] : автореф. дис. . канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Салига Павло Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
1033.
Труди Київської Духовної Академії [Журнал] / Українська Православна Церква. – Київ, 1860-
1034.
Мельник К.Ю. Трудове право України [Книга] : підручник / К.Ю. Мельник ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Храків : Золота миля, 2014. – 479, [1] с. – 20-річчю Харків. нац. ун-ту внутр. справ присвяч. - Слов.: с. 472-474. - Предм. покажч.: с. 475-479. – Бібліогр.: с. 463-471. – ISBN 978-617-7064-30-4
1035.
Бойко М.Д. Трудове право України [Книга] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М.Д. Бойко ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 391, [1] с. – Бібліогр.: с. 384-386 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-313-3
1036.
Портяк В.В. У снігах [Книга] : новели, кіносценарій / Василь Портяк. – Київ : Преса України, 2013. – 133, [3] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-140-7
Зміст: Гуцульський рік. На берегах старого календаря ; У неділю рано ; Перед косовицею ; "Хованець" ; Вибір Скорого ; У снігах ; Цвіте ясний... ; Від Николая ; Охоронителі Діви ; Ісход ; За кривду гір : кіносценарій.
1037.
Кілочицька Н.П. Угруповання кровосисних комарів (Diptera, Culicidae) в урбоекосистемі Києва [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Кілочицька Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1038.
Ясінська Л.Р. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку параметрів донних порогів на передгірських ділянках річок [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.23.16 / Ясінська Любов Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2014
1039.
Сабан В.З. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення гідросфери на кінцевій стадії експлуатації нафтових родовищ (на прикладі Долинського нафтового родовища) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.техн. наук : 21.06.01 / Сабан Віталій Зіновійович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
1040.
Клочко Н.Б. Удосконалення методів оцінювання точності турбінних лічильників газу [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Клочко Наталія Богданівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
1041.
Шантир А.С. Удосконалення методів та засобів калібрування для вимірювальних растрових електронних мікроскопів [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Шантир Антон Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
1042.
Словінський В.К. Удосконалення методу випробувань на вогнестійкість залізобетонних колон [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Словінський Віталій Казимирович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чернобиля. – Черкаси, 2014
1043.
Приймак В.Ю. Удосконалення пасивних систем звірення еталонів часу і частоти з використанням сигналів геостаціонарних супутників із урахуванням параметрів радіоканалу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Приймак В"ячеслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
1044.
Горбатенко І.А. Удосконалення підготовчо-очисної технології підземного видобутку марганцевих руд [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Горбатенко Іван Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014
1045.
Грановська О.О. Удосконалення стабілізаторних пальникових пристроїв при мікрофакельному спалюванні газу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Грановська Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України. Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
1046.
Колесніков Д.В. Удосконалення стаціонарних систем автоматичного водяного пожежогасіння [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Колесніков Денис Валерійович ; Держ. служба України з надзвичай. ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чернобиля. – Черкаси, 2014
1047.
Шепель О.Л. Удосконалення технології відробки запасів руди, контактуючих з лежачим боком крутоспадних покладів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Шепель Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014
1048.
Украинский химический журнал [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
1049.
Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі [Книга] = Ukrayna - Turkiye: Kulturel iliskiler tarihi ve cagdas etapta isbirligi : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – 294, [1] с. : іл. – Покажч. назв творів: с. 281-287. - Загол. обкл. парал. укр., тур. – Бібліогр. наприкінці ст.
1050.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 1995-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex