Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1076.
Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права [Журнал] = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
1077.
Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права [Журнал] = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
1078.
Жуманкулова Л.О. Управління діяльністю державних підприємств на ринку Казахстану [Автореферат] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Жуманкулова Лязат Оралтаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1079.
Управління корпораціями [Книга] : навч. посібник / [З.С. Шершньова та ін.] ; за ред. З.Є. Шершньової, А.Є. Черпак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 695, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 627-629. – Бібліогр.: с. 609-626. – ISBN 978-966-483-689-7
1080.
Савчук В.П. Управління міжнародними інвестиційними проектами [Книга] : навч. посібник / В.П. Савчук, С.І. Прилипко, О.Г. Величко ; за заг. ред. С.І. Прилипка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 469, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-691-0
1081.
Управління рекламним бізнесом на засадах концепції маркетингу [Книга] : монографія / Н.В. Куденко, Т.О. Примак, Т.В. Архипова, О.Л. Шевченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-262. – ISBN 978-966-483-652-1
1082.
Беляєва О.О. Управління формуванням кредитних портфелів у банківській системі країн Центральної та Східної Європи в умовах євроінтеграції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Беляєва Оксана Омелянівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1083.
Медінцов В.В. Управління цінністю інновацій в програмах будівництва складних об"єктів (на прикладі об"єкта "Конфайнмент" ЧАЕС) [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Медінцов Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014
1084.
Гулей Т.В. Урбаністичні номінативні одиниці в сучасній англійській мові [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гулей Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1085.
Успехи физики металлов [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
1086.
Успехи физики металлов [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
1087.
Кореневский Д.Г. Устойчивость решений систем дифференциальных уравнений при возмущениях их коэффициентов белым и цветным шумами [Книга] / Д.Г. Кореневский ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т математики. – Киев : Институт математики НАН Украины, 2013. – 221, [1] с. – Имен. указ.: с. 212-215. - Рез. и содерж. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 199-211 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-6875-3
1088.
Круглова Н.О. Утилізація шламів виробництва титанооксидних пігментів як засіб зниження техногенного навантаження на довкілля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Круглова Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014
1089.
Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета [Журнал] / М-во образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым. – Симферополь : НИЦ КИНУ
1090.
Колесник А.С. Уявлення про душу, розум та свідомість у Кембриджському платонізмі XVII століття [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Колесник Артем Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2014
1091.
Фармакология - наглядно [Книга] : (фармакология в таблицах, схемах и рисунках для иностранных студентов) : [атлас] : учеб. пособие / [С.М. Дроговоз и др.] ; под ред. С.М. Дроговоз, И.М. Рыженко ; М-во здравоохранения Украины ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. фармацевт. ун-т. – Харьков : Титул, 2014. – 202, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 202. – ISBN 978-617-7127-02-3
1092.
Дроговоз С.М. Фармакология в помощь студенту, провизору и врачу [Книга] : (учебник-справочник) / [С.М. Дроговоз и др.] ; под ред. С.М. Дроговоз ; М-во здравоохранения Украины ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. фармацевт. ун-т. – Харьков : Титул, 2013. – 897, [2] с. : ил., табл. – На тит. л. авт. не указ. - Список препаратов: с. 870-897. – Библиогр.: с. 898. – ISBN 978-617-7127-00-9
1093.
Гончаров В.В. Феномен грошей в контексті соціально-філософського дискурсу [Книга] : монографія / В.В. Гончаров ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 192-202. – ISBN 978-966-377-190-8
1094.
Масляк Р.Я. Ферорезонансні процеси та захист трансформаторів напруги в електричних мережах 6-35 кВ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Масляк Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
1095.
Физиология растений и генетика [Журнал] = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 2308-7099
1096.
Философия и методология науки [Книга] : учеб. пособие для магистрантов учреждений высш. образования / [В.В. Анохина и др.] ; под ред. Ч.С. Кирвеля. – Минск : Вышэйшая школа, 2012. – 639, [1] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-06-2119-1
1097.
Губарєв С.В. Фізико-хімічні аспекти і технологічні режими мікрометалургійного процесу виготовлення масивних аморфних і нанокристалічних сплавів на основі системи Zr-Cu [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Губарєв Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2014
1098.
Філологічний дискурс [Журнал] = Philological discourse : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015-
1099.
Філологічні трактати [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
1100.
Філософія права і загальна теорія права [Журнал] : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012-. – ISSN 2227-7153
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex