Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
977.
Любашенко О. Українська мова. Активні методи і форми навчання у вищій школі [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. школи / Олеся Любашенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 5-е, переробл. та доповн. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 978-966-340-302-1
978.
Карась Г.В. Українська музична культура західної діаспори як соціокультурний феномен XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Карась Ганна Василівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
979.
Далекорей М.І. Українська православна церква як суб"єкт соціально-економічної діяльності: релігієзнавчий контекст [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Далекорей Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
980.
Засадна О.В. Українська церковно-музична творчість 20-х років XX століття: жанрові пріоритети та стилістичні особливості (на прикладі доробку композиторів київської хорової школи) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Засадна Ольга Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2014
981.
Міленіна М.М. Український поховальний текст: динаміка і модифікації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Міленіна Мілєна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
982.
Український технічний музей: історія, досвід, перспективи [Книга] : матеріали 9-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 30-31 трав. 2013 р., м. Севастополь / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, Нац. військ.-іст. музей України, Асоц. працівників музеїв тех. профілю, Акад. інж. наук України ; [відп. ред. Л.О. Гріффен]. – Київ : [б. в.], 2013. – 266, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
983.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
984.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
985.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
986.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
987.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
988.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
989.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
990.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
991.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
992.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
993.
Українсько-арабський розмовник [Книга]. – Київ : Школа, 2006. – 187, [3] с. – ISBN 966-661-355-7
994.
Хоменко Р.В. Ультрадетальна магнітометрія характерних агроландшафтів Лісостепової зони України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Хоменко Руслан Володимирович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
995.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
996.
Казьмирчук Г.Д. Університет св. Володимира і Тарас Шевченко [Книга] / Григорій Дмитрович Казьмирчук, Марія Григорівна Казьмирчук. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 228, [1] с. : іл., портр. – Анот. рос., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7107-15-5
Вельмишановним читачам Наукової університетської бібліотеки імені М.О. Максимовича з добром і найкращими побажаннями добра і здоров"я. Підпис. 11/III 2014 р.
997.
Бедрій Д.І. Управління вартістю проектів наукових установ з врахуванням ризиків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Бедрій Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
998.
Власенко О.В. Управління комунікаціями у міжнародних проектах в рамках європейських програм [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Власенко Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
999.
Управління фінансами акціонерного товариства [Книга] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / [С.В. Лєонов та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", Каф. фінансів. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – 305, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 305. – ISBN 978-966-8958-93-9
1000.
Грінченко Г. Усна історія примусу до праці: метод, контексти, тексти [Книга] / Гелінада Грінченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : НТМТ, 2012. – 303, [1] с. – Бібліогр.: c. 279-303 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-578-106-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex