Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Труди Київської Духовної Академії [Журнал] / Українська Православна Церква. – Київ, 1860-
952.
Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации [Журнал] / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окруж. среды. – Москва. – ISSN 0371-7089
953.
Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации [Журнал] / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окруж. среды. – Москва. – ISSN 0371-7089
954.
Падалка А.О. Удосконалення захисту трудових прав працівників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Падалка Антоніна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
955.
Юсіф Хардан Сулейман Удосконалення метеорної системи передачі інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд техн. наук : 05.12.17 / Юсіф Хардан Сулейман ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
956.
Поляков Є.О. Удосконалення методів зменшення динамічних похибок датчиків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Поляков Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2014
957.
Репін М.В. Удосконалення методів розроблення профілактичних заходів з охорони праці на державному рівні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Репін Микола Володимирович ; Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки України ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Нац. наук.-дослід. ін-т пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2014
958.
Угриновський А.В. Удосконалення технології інтенсифікації роботи низьконапірних газових і газоконденсатних свердловин за наявності рідини в продукції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Угриновський Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
959.
Мартинов С.В. Удосконалення технології та оснащення холодного об"ємного штампування трубчастих деталей з внутрішніми фланцями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Мартинов Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорск, 2014
960.
Агарков В.В. Удосконалення універсально-збірних переналагоджуваних штампів шляхом оптимізації конструктивних параметрів компонувань в умовах машинобудівного виробництва [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Агарков Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
961.
Журавльов В.П. Узагальнено оборотні оператори та нормально розв"язні крайові задачі у банахових просторах [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Журавльов Валерій Пилипович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013
962.
Журавльов В.П. Узагальнено оборотні оператори та нормально розв"язні крайові задачі у банахових просторах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Журавльов Валерій Пилипович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
963.
Гулиев А.Д. Украино-азербайджанские отношения [Книга] : право, политика, дипломатия / Ариф Гулиев ; Ин-т всемир. истории НАН Украины. – Харьков : Факт. – ISBN 978-966-637-761-9
964.
Україна в інтеграційних процесах на пострадянському просторі: моделювання альтернатив [Книга] : аналітична доповідь / [І.В. Клименко, Ю.М. Харазішвілі, О.М. Шаров, І.В. Ус] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 98, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 8). – ISBN 978-966-554-202-5
965.
Україна в системі світових економічних процесів [Книга] : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. вчених, аспірантів і студентів, 27-28 верес. 2013 р. : [ювілейний випуск] / М-во освіти і науки України, Міжнар. Слов"ян. ун-т. Харків, Каф. міжнар. екон. відносин Міжнар. Слов"ян. ун-ту [та ін.] ; [під ред. Х.В. Раковського]. – Харків : МСУ, 2013. – 115, [1] с. : іл. – Спецвип. присвяч. 20-річчю з дня заснування ПВНЗ "Міжнар. Слов"янський університет. Харків". - Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7383-44-2
966.
Мазука Л.І. Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал і перспективи взаємодії [Книга] : аналітична доповідь / Л.І. Мазука ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 30, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Серія "Політика" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-211-7
967.
Українська дипломатична енциклопедія [Книга] : у 5 т. / [О.М. Андрєєва, С.В. Андрущенко, О.Ю. Анісімова та ін.] ; за заг. ред. Д.В. Табачника ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6628-2
968.
Українська дипломатична енциклопедія [Книга] : у 5 т. / [О.М. Андрєєва, С.В. Андрущенко, О.Ю. Анісімова та ін.] ; за заг. ред. Д.В. Табачника ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6631-2
969.
Українська дипломатична енциклопедія [Книга] : у 5 т. / [О.М. Андрєєва, С.В. Андрущенко, О.Ю. Анісімова та ін.] ; за заг. ред. Д.В. Табачника ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6642-8
970.
Українська дипломатична енциклопедія [Книга] : у 5 т. / [О.М. Андрєєва, С.В. Андрущенко, О.Ю. Анісімова та ін.] ; за заг. ред. Д.В. Табачника ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6649-7
971.
Українська дипломатична енциклопедія [Книга] : у 5 т. / [О.М. Андрєєва, С.В. Андрущенко, О.Ю. Анісімова та ін.] ; за заг. ред. Д.В. Табачника ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-6658-9
972.
Шумихіна С.О. Українська історіографія міжвоєнної Польщі (1918 - 2012 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Шумихіна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
973.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
974.
Шептицька Т.Л. Українська література в контексті соціокультурних перетворень XX століття [Книга] : монографія / Тетяна Шептицька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 151, [1] с. – Бібліогр.: c. 132-150
975.
Українська мова і література в школах України [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex