Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент [Книга] : навчальний посібник / Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Киев : Знання, 2010. – 406с. – ISBN 978-966-346-495-4
977.
Стратегія забезпечення сталого розвитку України [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції : 20 травня 2008 року : у 3-х ч. / НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; []. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4761-1
978.
Кондратюк С.Є. Структуроутворення, спадковість і властивості литої сталі [Книга] / С.Є. Кондратюк ; НАНУ, Фіз.-технолог. ін-т металів і сплавів. – Київ : Наукова думка, 2010. – 177с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0918-6
979.
Гаврилюк В.А. Ступень наличного бытия (общая характеристика) [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Слово, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 7)
980.
Сыроед Т.Л. Субъекты (участники) международных уголовно-процессуальных отношений: понятие, виды, специфика правового статуса [Книга] : монография / Сыроед Т.Л. – Харьков : ФИНН, 2010. – 584 с. – ISBN 978-966-8030-59-8
981.
Сидорчук О.О. Суд присяжних у Правобережній Україні: створення та діяльність (1880-1917 рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сидорчук О.О. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010
982.
Рижева Н.О. Суднобудування в Україні: етапи й особливості розвитку (від давнини до початку ХХ ст.) [Дисертація] : дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.01 / Рижева Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
983.
Зінчук С.С. Сузір"я ліри [Книга] : 50 улюблених віршів і "Пісня пісень" : переклади та переспіви / Станіслав Зінчук. – Київ : Щек, 2007. – 100 с. – ISBN 966-8044-56-7
984.
"Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України" [Книга] : матеріали 5 міжнародної наукової конференції, (Київ, 21-23 жовтня 2010 року) / КНУТШ, Геогр. ф-тет ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України ; Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, К.В. Мезенцев та ін.]. – Київ : Обрії, 2010. – 210 с.
985.
Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку [Книга] / Геєць В.М. ; НАНУ; Ін-т екон. та прогнозув. – Київ : Ін-т екон. та прогноз. НАНУ, 2009. – 864с. – ISBN 978-966-02-5437-4
Монографія є результатом міждисциплінарного дослідження проблем взаємодії та парт­нерства суспільства, держави й економіки, що є однією з фундаментальних ідей даної роботи. Автор, застосовуючи феноменологічний підхід, проаналізував і розкрив сутність існуючого в суспільстві, державі й економіці спільного та суперечливого і відповідно до цього визначена роль особистісно-людського фактора у їх трансформації, що дозволило розширити зміст процесів трансформації, враховуючи економічні та соціальні підходи йметоди. Розкрито вплив глобалізації на внутрішній розвиток країни у взаємодії світового та національного з використанням стратагем співпраці. Обґрунтовано ендогенно орієнтовану модель розвитку, спираючись на яку можливо забезпечити новий його виток – досуспільства й економіки знань, що умотивовують креативність дій, без яких неможливо буде подолати бар’єри на шляху глибоких і непередбачуваних майбутніх змін в умовах, коли в суспільстві – політична нестабільність і конфлікт з економікою, а у самій економіці – дефіцит ресурсів і жорстка конкуренція; в природі – надмірне антропогенне навантаження і зміна клімату, а в психології, що є головним для життєдіяльності людини, – заміна традиційних причинно-наслідкових зв’язків неочікуваними новими, де віртуал&ьне уявлення починає домінувати над реальним.
Для вчених-фахівців, працівників органів державної влади, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

986.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
987.
Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова [Книга] : підручник для вищ. та серед. спец. навч. закл. / Микола Зубков. – 9-те вид. – Харків : Весна ; Співак Т.К., 2009. – 400 с. – (Бібліотека рідної мови). – ISBN 978-966-2192-63-6 ( тверда )
988.
Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова [Книга] : підручник для вищ. та серед. спец. навч. закл. / Микола Зубков. – 9-те вид. – Харків : Весна ; Співак Т.К., 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-8896-38-59 ( м"яка )
989.
Сучасна українська літературна мова [Книга] : лексикологія : фонетика : підручник / Мойсієнко А.К. [та ін.] ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Знання, 2010. – 270с. – ISBN 978-966-346-826-6
990.
Сучасна українська літературна мова [Книга] : морфологія, синтаксис : підручник / Мойсієнко А.К. [та ін.] ; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ : Знання, 2010. – 374с. – ISBN 978-966-346-825-9
991.
Сучасний російсько-український українсько-російський словник [Книга] : 50 000 слів + граматика. – Донецьк : БАО, 2005. – 688с. – На бкл.: українське видання рекомендоване школярам, абітурієнтам, студентам, викладачам. – ISBN 966-548-476-1
992.
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Журнал] : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
993.
Сучасні тенденції наукової парадигми географічної освіти України [Книга] : збірник наукових статей V всеукраїнської наук.-практ. конференції, 9 грудня 2009 року / МОНУ, Приват. вищ. навч. заклад "Донец. ін-т соціальної освіти", Донецьке відділ. укр. географ. т-ва ; [ред.кол.: Токій В.В., Шаповалов В.В. та ін.]. – Донецьк : ДІСО, 2009. – 256 с.
994.
Сучасні тенденції наукової парадигми географічної освіти України [Книга] : збірник наукових статей IV Міжвузівської наук.-практичної конференції 17 грудня 2008 року / МОНУ, "Донецький ін-т соціальної освіти", Донецк. відділ. укр. географ. т-ва ; [ред.кол. : Токій В.В., Шаповалов В.В. та ін.]. – Донецьк : ДІСО, 2008. – 380 с.
995.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
996.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
997.
Таврический вестник информатики и математики [Журнал] : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
998.
Таврический вестник информатики и математики [Журнал] : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
999.
Таврический вестник информатики и математики [Журнал] : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
1000.
Мельниченко В. Тарас Шевченко в Москві [Книга] / Володимир Мельниченко. – Київ : Либідь, 2009. – 740 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-06-0560-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex