Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Новікова О.Ф. Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання [Книга] : монографія / О.Ф. Новікова, С.М. Гріневська, Л.Л. Шамілева ; НАНУ; Ін-т екон. пром-сті. – Донецьк : [Б.в.], 2009. – 220 с. – ISBN 978-966-02-5375-9
952.
Соціологічні дослідження в бібліотеках [Журнал] : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1992-
953.
Соціологічні дослідження в бібліотеках [Журнал] : інформаційно-аналітичний бюлетень / Міністерство культ. і туризму України;Нац.парламентська б-ка. – Київ, 1992-
954.
Соціологічні дослідження в бібліотеках [Журнал] : інформаційно-аналітичний бюлетень / Міністерство культ. і туризму України; Нац.парламентська б-ка. – Київ, 1992-
955.
Танчин І. Соціологія [Книга] : навч. посібник / Ігор Танчин. – Львів : Українська академія друкарства, 2005. – 360 с. – ISBN 966-322-016-3
956.
Лукашевич М.П. Соціологія туризму [Книга] : курс лекцій / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор ; МОНУ, Ін-т вищої освіти акад. пед. наук України, Ужгород. нац. ун-т, Київ. ун-т туризму, екон. і права. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 340 с. – ISBN 978-966-8764-81-3
957.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
958.
Панченко М.І. Спадкове право України [Книга] / М.І. Панченко. – Київ : Знання, 2010. – 51с. – (Бібліотечка товариства "Знання", ISSN 978-966-346-830-3 ; №1_2010 : Серія "Юридична"). – ISBN 978-966-346-831-0
959.
Спадщина Володимира (Зеєва) Жаботинського та процеси державотворення в Україні [Книга] = Heritage of Vladimir (Zeev) Jabotinsky and the processes of state-forming in Ukraine : матеріали наук.-практ. конф., 11 лютого 1996 р. – Київ : [Політична думка], 1996. – 60 с. – ISBN 978-966-553-857-8
960.
Титаренко В.А. Співвідношення моралі і релігії у філософських вченнях І. Канта та Г.В.Ф. Гегеля [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Титаренко В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
961.
Дзяд О.В. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України [Книга] : навчальний посібник / О.В.Дзяд, О.М. Рудік ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, Л. Прокопенка, В. Стрельцова ; МОНУ ; НА держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ упр. [та ін]. – Київ : Міленіум, 2009. – 668 с. – (Бібліотека державного службовця у галузі Європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-75-9
962.
Споменица посветена на Оливера Jашар-Настева редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите [Книга] = Festschrift presented as a memorial to Olivera Jasar-Nasteva a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 36, [1] c. : портр. – На обкл. : Оливера Jашар-Настева, 1922-2000 .- Парал. тит. лист англ. мовою. – ISBN 9989-649-72-3
963.
Споменица посветена на Петре М. Андреевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите [Книга] = Festschrift presented as a memorial to Petre M. Andreevski a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 49, [1] с. : портр. – На обкл.: Петре М. Андреевски 1934-2006 .- Парал. тит. лист англ. мовою. – Библиогр.: c. 29-49
964.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
965.
СССР - Германия: 1933-1941 [Книга] / Вестник Архива Президента РФ ; [шеф-ред. Кудряшов С.]. – Москва : Архив Президента РФ, 2009. – 368 с. – "Вестник Архива Президента РФ" издан на базе журнала "Родина"
966.
СССР и страны Востока накануне и в годы Второй мировой войны [Книга] : к 65-летию окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны / РАН, Ин-т востоковедения, при содействии комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации ист. в ущерб интересам Рос. ; [Дунаева Е.В. [и др.] ; [редкол. Наумкин В.В. (отв. ред.), Белокреницкий В.Я., Ланда Р.Г. и др.]. – Москва : Ин-т востоковедения РАН, 2010. – 460 с. – ISBN 978-5-89282-421-7
967.
Стан локальної демократії в містах України: роль громад та органів місцевого самоврядування [Брошура] : аналітичний звіт за підсумками виконання проекту "Моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування у сфері розвитку локальної демократії" / Всеукр. гром. орг. "Асоціація сприяння самоорганізації населення" ; [під ред. В. Брудного, А. Крупника, О. Орловського]. – Одеса : Хоббіт Плюс, 2008. – 168 с.
968.
Стандартизація, сертифікація, якість [Журнал] : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
969.
Школяренко В.І. Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам"яток VIII-XVII століть) [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Школяренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
970.
Хорт Ю. Статутний капітал акціонерного товариства: захист інтересів учасників акціонерних правовідносин [Книга] : монографія / Юлія Хорт. – Харків : ФІНН, 2010. – 276 с. – ISBN 978-966-8030-53-6
971.
Зубко О.Є. Створення та діяльність Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923-1933 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Зубко О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
972.
Стереометрія тексту [Книга] : студії над поетичними творами Івана Франка / [Барабаш М., Неборак В., Тихолаз Б., Тихолаз Н.] ; НАНУ ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; упоряд. Б. Тихолаз. – Львів, 2010. – 288 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 14). – ISBN 978-966-02-5531-9
973.
Боршуляк А.М. Стильова еволюція символіки "пасіонності": бароко та романтизм [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Боршуляк А.М. ; Одес. держ. музична акад. ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2010
974.
Довгань Л.Є. Стратегічне управління [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. ; МОНУ, Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політех. ін-т". – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. – ISBN 978-966-364-903-0
975.
Білорус Т.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства [Книга] / Т.В. Білорус ; Держ. податкова адмін. Укр., Нац. акад. держ., податкової служби Укр. – Ірпінь : [Нац. акад. ДПС України], 2007. – 174 с. – ISBN 978-966-337-094-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex