Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Современа диjагностика и третман на малигните тумори на ларинксот и хипофаринксот [Книга] = The contemporary diagnostic and treatment of malignant laryngo-hipopharyngeal tumors : прилози од научниот собир одржан на 22 маj 1998 година во Скопjе. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 115, [1] с. : сл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 9989-649-72-3
952.
Орловский А.С. Создание условий для развития локальной демократии (на примере города Одессы) [Брошура] / Алексей Орловский ; Одес. гор. общ. орг. "Лицом к лицу". – Одесса : Хоббит, 2003. – 48 с.
953.
Орловский А. Создание, организация работы и ликвидация органов самоорганизации населения в городе Одессе [Брошура] : метод. рек. / Алексей Орловский. – 2-е изд., доп. и изм. – Одесса : Хоббит-Плюс, 2006. – 180 с.
954.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11. Социология [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 3. – 2010. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
955.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
956.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
957.
Соціальна історія [Журнал] : науковий збірник. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-581-930-1
958.
Соціальна історія [Журнал] : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-581-772-1
959.
Соціальна історія [Журнал] : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-96992-6-8
960.
Соціальна історія [Журнал] : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-154-8
961.
Соціальна історія [Журнал] : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-277-4
962.
Новікова О.Ф. Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання [Книга] : монографія / О.Ф. Новікова, С.М. Гріневська, Л.Л. Шамілева ; НАНУ; Ін-т екон. пром-сті. – Донецьк : [Б.в.], 2009. – 220 с. – ISBN 978-966-02-5375-9
963.
Соціологічні дослідження в бібліотеках [Журнал] : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1992-
964.
Соціологічні дослідження в бібліотеках [Журнал] : інформаційно-аналітичний бюлетень / Міністерство культ. і туризму України;Нац.парламентська б-ка. – Київ, 1992-
965.
Соціологічні дослідження в бібліотеках [Журнал] : інформаційно-аналітичний бюлетень / Міністерство культ. і туризму України; Нац.парламентська б-ка. – Київ, 1992-
966.
Танчин І. Соціологія [Книга] : навч. посібник / Ігор Танчин. – Львів : Українська академія друкарства, 2005. – 360 с. – ISBN 966-322-016-3
967.
Лукашевич М.П. Соціологія туризму [Книга] : курс лекцій / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор ; МОНУ, Ін-т вищої освіти акад. пед. наук України, Ужгород. нац. ун-т, Київ. ун-т туризму, екон. і права. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 340 с. – ISBN 978-966-8764-81-3
968.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
969.
Панченко М.І. Спадкове право України [Книга] / М.І. Панченко. – Київ : Знання, 2010. – 51с. – (Бібліотечка товариства "Знання", ISSN 978-966-346-830-3 ; №1_2010 : Серія "Юридична"). – ISBN 978-966-346-831-0
970.
Спадщина Володимира (Зеєва) Жаботинського та процеси державотворення в Україні [Книга] = Heritage of Vladimir (Zeev) Jabotinsky and the processes of state-forming in Ukraine : матеріали наук.-практ. конф., 11 лютого 1996 р. – Київ : [Політична думка], 1996. – 60 с. – ISBN 978-966-553-857-8
971.
Титаренко В.А. Співвідношення моралі і релігії у філософських вченнях І. Канта та Г.В.Ф. Гегеля [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Титаренко В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
972.
Дзяд О.В. Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України [Книга] : навчальний посібник / О.В.Дзяд, О.М. Рудік ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, Л. Прокопенка, В. Стрельцова ; МОНУ ; НА держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ упр. [та ін]. – Київ : Міленіум, 2009. – 668 с. – (Бібліотека державного службовця у галузі Європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-75-9
973.
Споменица посветена на Оливера Jашар-Настева редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите [Книга] = Festschrift presented as a memorial to Olivera Jasar-Nasteva a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 36, [1] c. : портр. – На обкл. : Оливера Jашар-Настева, 1922-2000 .- Парал. тит. лист англ. мовою. – ISBN 9989-649-72-3
974.
Споменица посветена на Петре М. Андреевски редовен член на Македонската академиjа на науките и уметностите [Книга] = Festschrift presented as a memorial to Petre M. Andreevski a member of Macedonian academy of sciences and arts. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 49, [1] с. : портр. – На обкл.: Петре М. Андреевски 1934-2006 .- Парал. тит. лист англ. мовою. – Библиогр.: c. 29-49
975.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,