Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Рельєф України [Книга] : навчальний посібник / Вахрушев Б.О. [та ін.] ; за ред. В. Стецюка ; МОНУ. – Київ : Слово, 2010. – 688 с. – ISBN 978-966-194-043-6
902.
Ренессанс [Журнал] : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
903.
Вінніков О.Ю. Реформа оподаткування благодійної діяльності в Україні [Книга] / Олександр Вінніков, Максим Лациба ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – Київ : Україна, 2010. – 112 с. – ISBN 976-966-2157-32-1
904.
Орловский А.С. Реформирование административно-территориального устройства городов с районным делением (на примере города Одессы) [Брошура] / Алексей Орловский ; Одес. гор. общ. орг. "Лицом к лицу". – Одесса : Хоббит, 2003. – 48 с.
905.
Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг [Книга] : навчальний посібник / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – Київ : Знання, 2010. – 532 с. – ISBN 978-966-346-743-6
Один з найпопулярнійших британських посібників з реклами
906.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
907.
Морозова З.А. Род Triticum L. Морфогенез видов пшеницы [Книга] / Морозова З.А., Мурашев В.В. – Москва : УМЦ ; Триада, 2009. – 232 с. – ISBN 978-5-9546-0053-7
908.
Пащак Я. Родимий край, село родиме [Книга] : документальний нарис / Ярослав Пащак. – Київ : Веселка, 2001. – 206 с. – ISBN 966-01-0150-3
909.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
910.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
911.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
912.
Бугрій В.Г. Розв"язання геолого-технологічних задач за даними інклінометрії та сейсмоакустичних досліджень в процесі буріння свердловин [Дисертація] : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Бугрій В.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010
913.
"Розвиток відносин Україна - НАТО та сучасний стан інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції" [Книга] : (збірник навч.-метод. матер.) / Укр. ін-т підвищ. кваліфікації працівників телебачен., радіомовлен. і преси (Укртелерадіопресінститут [та ін.] ; [упоряд. Миронченко В.Я.]. – Київ : [Бізнесполіграф], 2008. – 104 с.
914.
"Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення" [Книга] : матеріали ювілейної міжнародної наукової конференції, 20 березня 2009 року : у 3-х ч. / НАНУ, Відділ. екон., Рада по вивч. продуктивних сил України ; [редкол. : Геєць В.М., Данилишин Б.М., Хвесик М.А. та ін.]. – Київ : РВПС України НАНУ. – ISBN 978-966-02-5179-3
915.
Розвиток професійної орієнтації в Україні [Книга] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Акад. пед. наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського [та ін.] ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Стельмах Н.А., Ніколюк Л.І. ; наук. ред.: Рогова П.І., Чепурна Н.М.]. – Київ ; Черкаси : [Б.в.], 2009. – 196 с.
916.
Набока С. Розвиток України в 1991-2009 рр. [Брошура] : матеріали й методичні рекомендації до лекції курсу "Історія України" для студ. гуманіт. ф-в / С.В. Набока ; КНУТШ, Іст. ф-т, Каф. іст. для гуман. ф-тів. – Київ : Логос, 2010. – 52 c. – ISBN 978-966-171-259-0
917.
Круглова Н.В. Розподіл даяких функціоналів від поля Ченцова [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Круглова Н.В. ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2010
918.
Кравець І.М. Розподілення навантаження в базах даних великого об"єму методом горизонтальної фрагментації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кравець І.М. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010
919.
Ніколаєнко Д.В. Розробка і дослідження методів синтезу швидкодіючих мікропрограмних пристроїв керування [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ніколаєнко Д.В. ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2010
920.
Козак О.Ф. Розроблення методу експрес-контролю якості технологічних рідин за потенціалом протікання [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Козак О.Ф. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
921.
Сорока М. Романівські джерела [Книга] / Михайло Сорока. – Київ : [Ексоб], 2008. – 303 с. – ISBN 966-7769-76-5
922.
Бурлака О.М. Рослинні біотехнології: біофортифікація харчових рослин [Книга] / О.М. Бурлака, Б.В. Сорочинський ; ДУ "Ін-т харч. біотехн. та генлміки НАН України". – Київ : ДІА, 2010. – 88 с. – ISBN 978-966-8311-69-7
923.
Решетников Л.П. Русский Лемнос [Книга] : исторический очерк / Леонид Решетников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Новоспасский монастырь, 2010. – 160 с. – ISBN 978-5-87389-054-5
924.
Русский язык и литература в учебных заведениях [Журнал] : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев
925.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,