Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Бугрій В.Г. Розв"язання геолого-технологічних задач за даними інклінометрії та сейсмоакустичних досліджень в процесі буріння свердловин [Дисертація] : Дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / В.Г. Бугрій ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2010
902.
"Розвиток відносин Україна - НАТО та сучасний стан інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції" [Книга] : (збірник навч.-метод. матер.) / Укр. ін-т підвищ. кваліфікації працівників телебачен., радіомовлен. і преси (Укртелерадіопресінститут [та ін.] ; [упоряд. Миронченко В.Я.]. – Київ : [Бізнесполіграф], 2008. – 104 с.
903.
"Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення" [Книга] : матеріали ювілейної міжнародної наукової конференції, 20 березня 2009 року : у 3-х ч. / НАНУ, Відділ. екон., Рада по вивч. продуктивних сил України ; [редкол. : Геєць В.М., Данилишин Б.М., Хвесик М.А. та ін.]. – Київ : РВПС України НАНУ. – ISBN 978-966-02-5179-3
904.
Розвиток професійної орієнтації в Україні [Книга] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Акад. пед. наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського [та ін.] ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Стельмах Н.А., Ніколюк Л.І. ; наук. ред.: Рогова П.І., Чепурна Н.М.]. – Київ ; Черкаси : [Б.в.], 2009. – 196 с.
905.
Набока С. Розвиток України в 1991-2009 рр. [Брошура] : матеріали й методичні рекомендації до лекції курсу "Історія України" для студ. гуманіт. ф-в / С.В. Набока ; КНУТШ, Іст. ф-т, Каф. іст. для гуман. ф-тів. – Київ : Логос, 2010. – 52 c. – ISBN 978-966-171-259-0
906.
Круглова Н.В. Розподіл даяких функціоналів від поля Ченцова [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Круглова Н.В. ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2010
907.
Кравець І.М. Розподілення навантаження в базах даних великого об"єму методом горизонтальної фрагментації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кравець І.М. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010
908.
Ніколаєнко Д.В. Розробка і дослідження методів синтезу швидкодіючих мікропрограмних пристроїв керування [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ніколаєнко Д.В. ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2010
909.
Козак О.Ф. Розроблення методу експрес-контролю якості технологічних рідин за потенціалом протікання [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Козак О.Ф. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
910.
Сорока М. Романівські джерела [Книга] / Михайло Сорока. – Київ : [Ексоб], 2008. – 303 с. – ISBN 966-7769-76-5
911.
Бурлака О.М. Рослинні біотехнології: біофортифікація харчових рослин [Книга] / О.М. Бурлака, Б.В. Сорочинський ; ДУ "Ін-т харч. біотехн. та генлміки НАН України". – Київ : ДІА, 2010. – 88 с. – ISBN 978-966-8311-69-7
912.
Решетников Л.П. Русский Лемнос [Книга] : исторический очерк / Леонид Решетников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Новоспасский монастырь, 2010. – 160 с. – ISBN 978-5-87389-054-5
913.
Русский язык и литература в учебных заведениях [Журнал] : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев
914.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
915.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
916.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
917.
Дэвис С.Р. С++ для "чайников " [Книга] = С++ for dummies / Стефан Р. Дэвис ; [пер. с англ. И.В. Красикова]. – 5-е изд. – Москва : Вильямс, 2008. – 384с. – Парал. тит. англ. – ISBN 978-5-8459-0723-3
918.
Хвильовий М. Санаторійна зона [Книга] : повісті, оповідання, роман / М. Хвильовий. – Харків : Основа, 2009. – 506 с. – ISBN 978-966-8982-05-7
919.
Сборник всех конкурсных задач по математике [Книга] = Збірник усіх конкурсних задач з математики. – Київ : Книга Пам"яті України, 1997. – 429 с. – ISBN 5-88500-043-3
920.
Губарець В. Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля: сучасний аспект [Книга] / Василь Губарець, Іван Падалка. – Київ : Техніка, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-575-023-9
921.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
922.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
923.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
924.
Христофоров Д.В. Сильная асимптотика аппроксимаций Паде и интерполяционных многочленов [Автореферат] : автореф. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.01 / Христофоров Д.В. ; Математический ин-т им. В. А. Стеклова РАН. – Москва, 2010
925.
Гайдук С.Є. Символічна парадигма романтичного бестіарію та проблеми її інтерпретації [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Гайдук С.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex