Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
977.
Психология толп [Книга] : [сборник]. – Москва : Институт психологии РАН, КСП+, 1998. – 416 с. – Содержание : Психология толп / Гюстав Лебон. Мнение и толпа / Габриэль Тард. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-201-02259-6 ; 5-89692-002-4
978.
Придня А.В. Психология, парапсихология и целительство [Книга] : [ практическое пособие для медицинских работников, специалистов, психологов, парапсихологов и широкого круга читателей ] / А.В. Придня. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 480 с. – ISBN 5-222-01523-8
979.
Видра О.Г. Психологічна культура особистості майбутнього вчителя трудового навчання [Книга] / О.Г. Видра ; Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Чернігівський державний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-7743-70-3
980.
Психологія працевлаштування [Книга] : (хрестоматія до навчального курсу). – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 123 с. – ISBN 996-8251-02-6
981.
Завгородня О.В. Психологія художньо обдарованої особистості : гендерний аспект [Книга] : монографія / Олена Завгородня ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Наукова думка, 2007. – 264 с. – ISBN 978-966-00-0689-8
982.
Каган В.Е. Психотерапия для всех и для каждого [Книга] / Виктор Каган. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 384 с. – (Психология общения). – ISBN 5-04-001628-X
983.
Эллис А. Психотренинг по методу Альберта Эллиса [Книга] = How to Stubbornly refuse to make yourself miserable about anything - yes, anything! / Альберт Эллис ; [ перевела с англ. Л. Царук ]. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 224 с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-314-00048-2
984.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
985.
Дроздов Н. Путешествия натуралистов [Книга] / Николай Дроздов, Алексей Макеев. – Москва : Вече, 2007. – 256с. – (По страницам телепередачи "В мире животных"). – ISBN 978-5-9533-2287-4
986.
Огородников Б.И. Радиоактивные аэрозоли объекта "Укрытие" : 1986-2006 гг. [Книга] : монография / Б.И. Огородников, Э.М. Пазухин, А.А. Ключников ; НАНУ, Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чернобыль : ин-т проблем безопасности АЭС, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-02-4899-1
987.
Развитие и оптимизация систем контроля атомных электростанций с ВВЭР [Книга] : монография / Скалозубов В.И., Билей Д.В. и др. ; под ред. В.И. Скалозубова ; НАНУ, Институт проблем безопасности АЭС. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2008. – 512 с. : іл. – ISBN 978-966-02-4664-5
988.
Рассказы о Петре Великом [Книга] / [ автор предисловия : В. Соловьев ]. – Москва : ОНИКС, 2008. – 160с. – (Библиотека российского школьника). – ISBN 978-5-488-01425-1
989.
Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія [Книга] : практикум / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ укладачі : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 83 с. – ISBN 978-966-8958-35-9
Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
990.
Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія [Книга] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни : навч. посібний для студентів вищих навч. закладів / Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ уклад. : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 102 с. – ISBN 978-966-8958-31-1
Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
991.
Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія [Книга] : курс лекцій : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ уклад. : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 124 с. – ISBN 978-966-8958-32-8
Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
992.
Регламент Верховної Ради України [Книга]. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-611-580-8
993.
Гаврилів О.С. Рейд [Брошура] : (драма) / Орест Гаврилів ; [ ред. Р.М. Качурівський ]. – Львів : Тарас Сорока, 2008. – 48 с. – ISBN 978-966-8460-55-5
994.
Фурманкевич Н.М. Рекламний дискурс в електронних мас-медіа України:соціолінгвістичні особливості, форми творення в Інтернеті [Дисертація] : дис. ... канд наук із соціальних комунікацій ; Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Фурманкевич Н.М. ; Галицький ін-т ім. В. Черновола Національного ун-ту " Києво -Могилянська академія". – Тернопіль, 2009
995.
Рекомендації щодо законодавчого забезпечення конституційної, адміністративної та судової реформ [Книга]. – Київ : Заповіт, 2007. – 52 с. – ISBN 978-966-7272-79-1
996.
Скалецький Ю.М. Реконструкція і верифікація доз опромінення військових ліквідаторів [Книга] / Ю.М. Скалецький ; Рада національної безпеки і оборони України ; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ : Логос, 2007. – 223 с. – ISBN 978-966-581-983-7
997.
Сідоркіна О.М. Релігійна свідомість в сучасному українському суспільстві як предмет соціально-філософського дослідження [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Сідоркіна О.М. ; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2009
998.
Печеранський І.П. Релігійно-філософські погляди І.М. Скворцова (Досвід реконструкції) [Книга] / І.П. Печеранський ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : Рада, 2008. – 124 с.
999.
Реформа публічної адміністрації в Україні [Книга] : проекти концепції та законів. – Київ : Конус-Ю, 2006. – 192 с. – ISBN 966-96609-0-4
1000.
Реформування органів прокуратури України : проблеми і перспективи [Книга] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 жовтня 2006 року. – Київ : Академія прокуратури України, 2007. – 180 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex