Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Проблеми освіти [Журнал] : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Освіта України, 1995-. – ISBN 966-8847-12-1
977.
Проблеми освіти [Журнал] : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Освіта України, 1995-. – ISBN 966-8847-12-1
978.
Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді : пошуки, перспективи [Книга] : збірник матеріалів 10 науково-практичної конференції молодих науковців 21 березня 2008 р. / Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності ; Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління ; [ редкол. : Житник Н.В., Абдулов Р.М., Новікова Л.М. та ін. ]. – Павлоград : ЗПІЕУ, 2008. – 324 с. – ISBN 978-966-331-190-6
979.
Фулей Т.І. Проблеми теорії права : практичні аспекти [Брошура] : навчальна програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації з навчальної дисципліни / Т.І. Фулей ; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2008. – 102 с.
980.
Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона [Журнал] = Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону= Problems of ecology and nature protection of techogen region : межведомственный сборник научных робот / Донецкий национальный университет. – Донецк : ДонНУ, 1998-
981.
Усачев А.А. Прогулки по Третьяковской галерее с поэтом Андреем Усачевым [Книга] : стихи: юбилею Государственной Третьяковской галереи посвящается / А.А. Усачев. – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – 120с. – ISBN 978-5-9555-1023-1
982.
Мокін Б.І. Продовження вибіркового літопису, або Напередодні та після дострокових виборів [Книга] / Борис Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 576с. – ISBN 978-966-641-263-1
983.
Задоріжна Н.І. Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами) [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Задоріжна Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
984.
Проти катувань [Книга] : міжнародні механізми запобігання катуванням та поганому поводженню. – Харків : Права людини, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-8919-33-6
985.
Важинський В.М. Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов"язаних з ним злочинів в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Важинський В.М. ; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2009
986.
Боумэн К. Прошлые жизни детей. Как воспоминания о прошлых жизнях влияют на вашего ребенка [Книга] = Children"s Past Lives / Кэрол Боумэн ; [ пер. с англ. : С. Грабовецкий, А. Грабовецкая ; ред. И. Старых ]. – Киев : София, 1998. – 320 с. – ISBN 5-220-00115-9
987.
Берн Э. Психоанализ и психотерапия для несведущих [Книга] / Эрик Берн. – Москва : АСТ, 2000. – 416 с. – (Классики зарубежной психологии / отв. ред. П.С. Гуревич). – ISBN 5-237-04522-7
988.
Психологический журнал [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
989.
Дьяченко М.И. Психология [Книга] : словарь-справочник / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Минск : Хэлтон, 1998. – 399 с. – ISBN 985-6193-20-6
990.
Чалдини Р. Психология влияния [Книга] = Influence. Science and Practice / Роберт Чалдини ; [ перевел с англ. Е. Волков ]. – 3-е международное изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 1999. – 272 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-8046-0001-X
Самое информативная и увлекательная работа когда-либо написанная о влиянии людей друг на друга. Для психологов, менеджеров, педагогов, политиков
991.
Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи [Книга] / Э.Г. Эйдемиллер , В. Юстицкис. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 1999. – 656 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-394-1
992.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
993.
Психология толп [Книга] : [сборник]. – Москва : Институт психологии РАН, КСП+, 1998. – 416 с. – Содержание : Психология толп / Гюстав Лебон. Мнение и толпа / Габриэль Тард. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-201-02259-6 ; 5-89692-002-4
994.
Придня А.В. Психология, парапсихология и целительство [Книга] : [ практическое пособие для медицинских работников, специалистов, психологов, парапсихологов и широкого круга читателей ] / А.В. Придня. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 480 с. – ISBN 5-222-01523-8
995.
Видра О.Г. Психологічна культура особистості майбутнього вчителя трудового навчання [Книга] / О.Г. Видра ; Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Чернігівський державний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-7743-70-3
996.
Психологія працевлаштування [Книга] : (хрестоматія до навчального курсу). – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 123 с. – ISBN 996-8251-02-6
997.
Завгородня О.В. Психологія художньо обдарованої особистості : гендерний аспект [Книга] : монографія / Олена Завгородня ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Наукова думка, 2007. – 264 с. – ISBN 978-966-00-0689-8
998.
Каган В.Е. Психотерапия для всех и для каждого [Книга] / Виктор Каган. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. – 384 с. – (Психология общения). – ISBN 5-04-001628-X
999.
Эллис А. Психотренинг по методу Альберта Эллиса [Книга] = How to Stubbornly refuse to make yourself miserable about anything - yes, anything! / Альберт Эллис ; [ перевела с англ. Л. Царук ]. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. – 224 с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-314-00048-2
1000.
Публичные люди [Журнал] : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,