Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Буздуган Я.М. Правові та організаційні основи фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право / Буздуган Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
952.
Богацкая С.Г. Правовое регулирование рекламной деятельности [Книга] : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / С.О. Богацкая Харківська державна акад. фізичної культури. – Москва : Университетская книга, 2007. – 368с. – (Новая университетская библиотека). – ISBN 978-5-98699-032-3
953.
Правосуддя : філософське та теоретичне осмислення [Книга] : колективна монографія / Бернюков А.М., Бігун В.С., Лобода Ю.П., Малишев Б.В., Погребняк С.П. та ін. ; відп. ред. В.С. Бігун. – Київ : Реферат, 2009. – 316 с. – (Бібліотека міжнародного часопису "Проблеми філософії права"). – ISBN 978-966-8058-37-0
954.
Конончук С.Г. Практика бікамералізму в унітарних державах ( порівняльний аналіз ) [Книга] / Світлана Конончук, Олексій Валевський, Олег Ярош ; Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ : [ Агентство "Україна" ], 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-2157-08-6
955.
Липов В.В. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини": тести, практичні та ситуаційні завдання [Книга] : навчально-практичний посібник / Липов В.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-676-239-2
956.
Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию [Книга] : [ учеб. пособие ] / Горбатов Д.С. – Самара : БАХРАХ-М, 2000. – 248 с. – ISBN 5-89570-013-6
957.
Практическая психодиагностика [Книга] : методики и тесты : [ учебное пособие ]. – Самара : БАХРАХ, 1999. – 672 с. – ISBN 5-89570-005-5
958.
Абрамова Г.С. Практическая психология [Книга] / Г.С. Абрамова. – 2-е изд., стер. – Москва : Academia, 1997. – 365, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 363. – ISBN 5-7695-0130-8
959.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
960.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
961.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
962.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
963.
Ньютон М. Предназначение души [Книга] = Destiny of souls : жизнь между жизнями / Майкл Ньютон ; [ пер. с англ. К.Р. Айрапетян ]. – Санкт-Петербург : Будущее Земли, 2005. – 384 с. – ISBN 5-94432-012-5
964.
Музичук А.А. Прийняття оптимальних рішень на основі аналізу скінченних послідовностей в умовах невизначеності [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Музичук А.А. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008
965.
Терзакіс А. [Принцеса Ізабо [Книга] : історичний роман / Ангелос Терзакіс. – 14-е вид. – Афіни : Естія, 1995. – 514 с. – Видання новогрецькою мовою
966.
Болховітінова А.Б. Припинення шлюбу за законодавством України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Болховітінова А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
967.
Иршенко А.В. Причины девиантного поведения человека в свете православного учения о смысле и цели жизни [Книга] / Кандидат богословских наук иеромонах Тихон (Иршенко Александр Валерьевич). – Владивосток : Дальневосточный университет, 2008. – 160 с. – По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Владивостокского и Приморского Вениамина. – ISBN 978-5-7444-2157-1
968.
Про результати аудиту використання коштів Державного бюджету України та кредитних ресурсів на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення [Брошура] / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. : Заремба І.М., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 34 с.
969.
Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України на збереження історико-культурної спадщини в заповідниках та здійснення заходів з її охорони, паспортизації, інвентаризації і реставрації [Брошура] / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. : Фліссак Я.А., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 40 с.
970.
Нечай І.В. Про розв"язність та регуляризацію задач нескалярної оптимізації в банахових просторах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Нечай І.В. ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009
971.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
972.
Проблеми освіти [Журнал] : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Освіта України, 1995-. – ISBN 966-8847-12-1
973.
Проблеми освіти [Журнал] : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Освіта України, 1995-. – ISBN 966-8847-12-1
974.
Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді : пошуки, перспективи [Книга] : збірник матеріалів 10 науково-практичної конференції молодих науковців 21 березня 2008 р. / Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності ; Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління ; [ редкол. : Житник Н.В., Абдулов Р.М., Новікова Л.М. та ін. ]. – Павлоград : ЗПІЕУ, 2008. – 324 с. – ISBN 978-966-331-190-6
975.
Фулей Т.І. Проблеми теорії права : практичні аспекти [Брошура] : навчальна програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації з навчальної дисципліни / Т.І. Фулей ; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2008. – 102 с.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,