Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Ньютон М. Предназначение души [Книга] = Destiny of souls : жизнь между жизнями / Майкл Ньютон ; [ пер. с англ. К.Р. Айрапетян ]. – Санкт-Петербург : Будущее Земли, 2005. – 384 с. – ISBN 5-94432-012-5
952.
Музичук А.А. Прийняття оптимальних рішень на основі аналізу скінченних послідовностей в умовах невизначеності [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Музичук А.А. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008
953.
Терзакіс А. [Принцеса Ізабо [Книга] : історичний роман / Ангелос Терзакіс. – 14-е вид. – Афіни : Естія, 1995. – 514 с. – Видання новогрецькою мовою
954.
Болховітінова А.Б. Припинення шлюбу за законодавством України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Болховітінова А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
955.
Иршенко А.В. Причины девиантного поведения человека в свете православного учения о смысле и цели жизни [Книга] / Кандидат богословских наук иеромонах Тихон (Иршенко Александр Валерьевич). – Владивосток : Дальневосточный университет, 2008. – 160 с. – По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Владивостокского и Приморского Вениамина. – ISBN 978-5-7444-2157-1
956.
Про результати аудиту використання коштів Державного бюджету України та кредитних ресурсів на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення [Брошура] / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. : Заремба І.М., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 34 с.
957.
Про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України на збереження історико-культурної спадщини в заповідниках та здійснення заходів з її охорони, паспортизації, інвентаризації і реставрації [Брошура] / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. : Фліссак Я.А., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 40 с.
958.
Нечай І.В. Про розв"язність та регуляризацію задач нескалярної оптимізації в банахових просторах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Нечай І.В. ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009
959.
Проблеми науки [Журнал] = Проблемы науки=Problems of science : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 1997-
960.
Проблеми освіти [Журнал] : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Освіта України, 1995-. – ISBN 966-8847-12-1
961.
Проблеми освіти [Журнал] : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Освіта України, 1995-. – ISBN 966-8847-12-1
962.
Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді : пошуки, перспективи [Книга] : збірник матеріалів 10 науково-практичної конференції молодих науковців 21 березня 2008 р. / Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності ; Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління ; [ редкол. : Житник Н.В., Абдулов Р.М., Новікова Л.М. та ін. ]. – Павлоград : ЗПІЕУ, 2008. – 324 с. – ISBN 978-966-331-190-6
963.
Фулей Т.І. Проблеми теорії права : практичні аспекти [Брошура] : навчальна програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації з навчальної дисципліни / Т.І. Фулей ; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2008. – 102 с.
964.
Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона [Журнал] = Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону= Problems of ecology and nature protection of techogen region : межведомственный сборник научных робот / Донецкий национальный университет. – Донецк : ДонНУ, 1998-
965.
Усачев А.А. Прогулки по Третьяковской галерее с поэтом Андреем Усачевым [Книга] : стихи: юбилею Государственной Третьяковской галереи посвящается / А.А. Усачев. – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – 120с. – ISBN 978-5-9555-1023-1
966.
Мокін Б.І. Продовження вибіркового літопису, або Напередодні та після дострокових виборів [Книга] / Борис Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 576с. – ISBN 978-966-641-263-1
967.
Задоріжна Н.І. Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами) [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Задоріжна Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
968.
Проти катувань [Книга] : міжнародні механізми запобігання катуванням та поганому поводженню. – Харків : Права людини, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-8919-33-6
969.
Важинський В.М. Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов"язаних з ним злочинів в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Важинський В.М. ; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2009
970.
Боумэн К. Прошлые жизни детей. Как воспоминания о прошлых жизнях влияют на вашего ребенка [Книга] = Children"s Past Lives / Кэрол Боумэн ; [пер. с англ. : С. Грабовецкий, А. Грабовецкая ; ред. И. Старых]. – Киев : София, 1998. – 320 с. – ISBN 5-220-00115-9
971.
Берн Э. Психоанализ и психотерапия для несведущих [Книга] / Эрик Берн. – Москва : АСТ, 2000. – 416 с. – (Классики зарубежной психологии / отв. ред. П.С. Гуревич). – ISBN 5-237-04522-7
972.
Психологический журнал [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
973.
Дьяченко М.И. Психология [Книга] : словарь-справочник / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Минск : Хэлтон, 1998. – 399 с. – ISBN 985-6193-20-6
974.
Чалдини Р. Психология влияния [Книга] = Influence. Science and Practice / Роберт Чалдини ; [ перевел с англ. Е. Волков ]. – 3-е международное изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 1999. – 272 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-8046-0001-X
Самое информативная и увлекательная работа когда-либо написанная о влиянии людей друг на друга. Для психологов, менеджеров, педагогов, политиков
975.
Эйдемиллер Э.Г. Психология и психотерапия семьи [Книга] / Э.Г. Эйдемиллер , В. Юстицкис. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 1999. – 656 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-88782-394-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex