Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва : NOTA BENE, 2004-. – ISSN 1812-8696
927.
Каледин Н.В. Политическая и экономическая география мира [Книга] : в 3-х частях : учебное пособие / Н.В. Каледин, В.В. Ятманова ; Санкт-Петербургский гос. университет, Факультет географии и геоэкологии. – Санкт-Петербург. – ISBN 5-288-04180-6
928.
Разумовський С.О. Поліваріантність економічного мислення [Книга] : монографія / С.О. Разумовський ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків : ХНУРЕ, 2008. – 340 с. – ISBN 978-966-659-147-3
929.
Сеферіс Й. [Політичний щоденник [Книга] / Йоргос Сеферіс ; за ред. Александроса Ксідіса. – Афіни : Ікарос
930.
Політичні репресії в Україні (1917-1980-ті рр.) [Книга] : бібліографічний покажчик. – Київ ; Житомир : Полісся, 2007. – 456 с. – ISBN 978-966-655-233-7
931.
Політологія [Книга] : навчальний посібник / Мін-во аграрної політики України ; Полтавська державна аграрна академія ; [ уклад. Безотосний М.Т. ]. – Полтава : ПДАА, 2008. – 128 с.
932.
Последний писатель. Юрий Петухов : прозаик, публицист, поэт, философ, издатель. Сверхреализм в русской литературе [Книга] : [ сборник статей и очерков ]. – Москва : Метагалактика, 2006. – 448 с., [ 8 ] с. илл. – (История ; ПФ ; Вып. 3 ; Вып. 7). – ISBN 5-85141-112-0
933.
Даль В.И. Пословицы и поговорки русского народа [Книга] / Владимир Иванович Даль. – Москва : Эксмо, 2008. – 640с. – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-21445-7
934.
Скупейко Л.І. Постаті і тексти (з історії української літератури) [Книга] : [ збірник статей ] / Лукаш Скупейко ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Волинський національний ун-т ім. Л. Українки ; Науково-дослідний інститут Лесі Українки ; [ відп. ред. Г.М. Сивокінь ]. – Київ : Фенікс, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-651-486-1
935.
Потенціал підприємства : формування і оцінювання [Книга] : конспект лекцій та методичні вказівки для провдення практичних занять та виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 6.050107 "Економіка підприємства" денної та заочної форм навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : Л.М. Таранюк, О.В. Макарюк ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 206 с.
936.
Жданова Л.В. Поэтическое творчество Чхве Чхивона [Книга] = Poetical works of Ch"oe Ch"iwon / Л.В. Жданова ; РАН ; Ин-т востоковедения, Санкт-Петербургский филиал. – Санкт-Петербург : Петербургское востоковедение", 1998. – 302 с. – (Orientalia). – ISBN 5-85803-080-7
937.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
938.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
939.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
940.
Правила вежливости и светского этикета [Книга]. – Москва : Белый город, 2007. – 272с. – Печатается по изданию "Правила светской жизни и этикета. Хороший тон"/ сост. : Юрьев, Владимирский. ; С.-Пб., 1889. : с илл. – ISBN 978-5-7793-1266-0
941.
Правничий часопис Донецького університету [Журнал] = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
942.
Правничий часопис Донецького університету [Журнал] = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
943.
Право и экономика : актуальные проблемы науки и практики [Книга] : [ сборник научных статей ] / МОНУ ; Одесский национальный ун-т им. И.И. Мечникова, Экономико-правовой фак-т ; под общей ред. И.С. Канзафаровой. – Одесса : Астропринт, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-318-933-8
944.
Право социального обеспечения России [Книга] : учебник для студ. высших учебных заведений / М.О. Буянова и др. ; Мин-во образования и науки РФ ; Московская государственная юридическая академия ; под ред. К.Н. Гусова. – 4-е изд., перер. и доп. – Москва : Проспект, 2008. – 640с. – ISBN 978-392-5-00207-8
945.
Право України [Журнал] : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
946.
Зайцева Н.А. Правове регулювання державного кредиту в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Зайцева Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
947.
Гарагонич О.В. Правове регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках [Книга] / Гарагонич Олександр Васильович, Бисага Юрій Михайлович ; МОНУ ; Ужгородський національний ун-т, Юридичний фак-т. – Ужгород : Ліра, 2005. – 176 с. – (Держава і право на зламі тисячоліть : світовий досвід і Україна). – ISBN 966-8266-22-6
948.
Жернаков М.В. Правове регулювання представництва у сфері оподаткування [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Жернаков М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
949.
Лященко Т.М. Правовий статус дипломатичних представництв [Книга] : монографія / Т.М. Лященко. – Київ, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-8406-24-9
950.
Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні [Книга] : матеріали наукової конференції 15 травня 2008 року / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого ; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України ; [ редкол. : В.І. Борисов, В.С. Зеленецький, В.С. Батиргареєва та ін. ]. – Харків : Право, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-458-084-4
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,