Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
927.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
928.
Правила вежливости и светского этикета [Книга]. – Москва : Белый город, 2007. – 272с. – Печатается по изданию "Правила светской жизни и этикета. Хороший тон"/ сост. : Юрьев, Владимирский. ; С.-Пб., 1889. : с илл. – ISBN 978-5-7793-1266-0
929.
Правничий часопис Донецького університету [Журнал] = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
930.
Правничий часопис Донецького університету [Журнал] = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
931.
Право и экономика : актуальные проблемы науки и практики [Книга] : [ сборник научных статей ] / МОНУ ; Одесский национальный ун-т им. И.И. Мечникова, Экономико-правовой фак-т ; под общей ред. И.С. Канзафаровой. – Одесса : Астропринт, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-318-933-8
932.
Право социального обеспечения России [Книга] : учебник для студ. высших учебных заведений / М.О. Буянова и др. ; Мин-во образования и науки РФ ; Московская государственная юридическая академия ; под ред. К.Н. Гусова. – 4-е изд., перер. и доп. – Москва : Проспект, 2008. – 640с. – ISBN 978-392-5-00207-8
933.
Право України [Журнал] : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
934.
Зайцева Н.А. Правове регулювання державного кредиту в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Зайцева Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
935.
Гарагонич О.В. Правове регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках [Книга] / Гарагонич Олександр Васильович, Бисага Юрій Михайлович ; МОНУ ; Ужгородський національний ун-т, Юридичний фак-т. – Ужгород : Ліра, 2005. – 176 с. – (Держава і право на зламі тисячоліть : світовий досвід і Україна). – ISBN 966-8266-22-6
936.
Жернаков М.В. Правове регулювання представництва у сфері оподаткування [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Жернаков М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
937.
Лященко Т.М. Правовий статус дипломатичних представництв [Книга] : монографія / Т.М. Лященко. – Київ, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-8406-24-9
938.
Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні [Книга] : матеріали наукової конференції 15 травня 2008 року / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого ; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України ; [ редкол. : В.І. Борисов, В.С. Зеленецький, В.С. Батиргареєва та ін. ]. – Харків : Право, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-458-084-4
939.
Буздуган Я.М. Правові та організаційні основи фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право / Буздуган Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
940.
Богацкая С.Г. Правовое регулирование рекламной деятельности [Книга] : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / С.О. Богацкая Харківська державна акад. фізичної культури. – Москва : Университетская книга, 2007. – 368 с. – (Новая университетская библиотека). – ISBN 978-5-98699-032-3
941.
Правосуддя : філософське та теоретичне осмислення [Книга] : колективна монографія / Бернюков А.М., Бігун В.С., Лобода Ю.П., Малишев Б.В., Погребняк С.П. та ін. ; відп. ред. В.С. Бігун. – Київ : Реферат, 2009. – 316 с. – (Бібліотека міжнародного часопису "Проблеми філософії права"). – ISBN 978-966-8058-37-0
942.
Конончук С.Г. Практика бікамералізму в унітарних державах ( порівняльний аналіз ) [Книга] / Світлана Конончук, Олексій Валевський, Олег Ярош ; Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ : [ Агентство "Україна" ], 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-2157-08-6
943.
Липов В.В. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини": тести, практичні та ситуаційні завдання [Книга] : навчально-практичний посібник / Липов В.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-676-239-2
944.
Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию [Книга] : [ учеб. пособие ] / Горбатов Д.С. – Самара : БАХРАХ-М, 2000. – 248 с. – ISBN 5-89570-013-6
945.
Практическая психодиагностика [Книга] : методики и тесты : [ учебное пособие ]. – Самара : БАХРАХ, 1999. – 672 с. – ISBN 5-89570-005-5
946.
Абрамова Г.С. Практическая психология [Книга] / Г.С. Абрамова. – 2-е изд., стер. – Москва : Academia, 1997. – 365, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 363. – ISBN 5-7695-0130-8
947.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
948.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
949.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
950.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex