Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних







Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Свідер І.А. Речовий образ у художніх системах західноєвропейських романтиків [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Свідер І.А. ; Мін-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2009
1002.
Биченок М.М. Ризики життєдіяльності у природно-техногенному середовищі [Книга] / М.М. Биченок, С.П. Іванюта, Є.О. Яковлєв ; Ін-т проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України. – Київ : [б. в.], 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-1648-05-9
1003.
Жолоб С.К. Річка - нескінченна [Книга] : переклади / Світлана Жолоб. – Київ : Етнос, 2007. – 368 с. – (Поезія народів світу). – ISBN 966-522-114-0
1004.
Берназ В.Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспекти) [Книга] : монографія / В.Д. Берназ, С.М. Смоков ; М-во внутр. справ України ; Одес. юрид. ін-т Національного університету внутрішніх справ. – Одеса : Одеський юридичний ін-т НУВС, 2005. – 151 с. – ISBN 966-7375-68-0
1005.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
1006.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
1007.
Родная старина [Книга] : Отечественная история в рассказах и картинах. – Москва : Белый город. – ISBN 5-7793-1093-9
1008.
Родная старина [Книга] : Отечественная история в рассказах и картинах. – Москва : Белый город. – ISBN 5-7793-1100-5
1009.
Шелковєнков Д.О. Розвиток методів мережної супутникової диференціальної навігації [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. технічних наук. Спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи / Шелковєнков Д.О.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
1010.
Хозя П.О. Розробка теплового вузла для вирощування монокристалів Ga As за LEC технологією зі зниженим вмістом структурних дефектів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.27.06 - технологія обладнання та виробництво електричної техніки / Хозя П.О. ; Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2009
1011.
Петрищева О.М. Роль середнього класу у становленні громадянського суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Петрищева О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1012.
Російсько-українсько-англійський алфавітний довідник з військової та екстремальної медицини [Книга] = Русско-украинско-английский алфавитный справочник по военной и экстремальной медицине = russian-ukrainian-english alphabetical reference book in military and extreme medicine. – 2-е доп. і випр. вид. – Ірпінь, 2003. – 242с. + CD-ROM. – ISBN 966-7825-73-6
1013.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
1014.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
1015.
Дыгало В.А. Российский флот [Книга] : три века на службе Отечеству / В.А. Дыгало. – Москва : Вече, 2007. – 368с. – ISBN 5-9533-1735-2
1016.
Российский экономический журнал [Журнал] / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
1017.
Россия в изменяющемся мире [Книга] / Институт стратегических оценок и анализа ; [ под ред. В.А. Гусейнова ]. – Москва : Красная звезда, 2008. – 168 с. – ISBN 978-5-88727-05-86
1018.
Россия и Корея. Некоторые страницы истории (конец 19 века) [Книга] : к 120-летию установления дипломатических отношений. – Москва : МГИМО (У) МИД России, 2004. – 392 с. – ISBN 5-9228-0154-6
1019.
Россия. Большой иллюстрированный энциклопедический справочник [Книга] : карты, схемы, фотографии, репродукции. – Минск : Харвест, 2007. – 240с. – ISBN 978-985-16-0626-5
1020.
Міщук С.М. Рукописні та книжкові зібрання Волині у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : історія, склад, наукове дослідження [Книга] / С.М. Міщук ; НАНУ ; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського ; [ відп. ред. О.С. Онищенко ]. – Київ, 2007. – 243 с. – ISBN 978-966-02-4560-0
1021.
Бестужев-Рюмин Русская история [Книга] / К.Н. Бестужев-Рюмин. – Москва : Вече, 2007. – 416 с. – ISBN 5-9533-1518-X
1022.
Стахорский С.В. Русская литература [Книга] / С.В. Стахорский. – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – 608с. – (Популярная иллюстрированная энциклопедия). – ISBN 978-5-9555-1077-4
1023.
Русская словесность в школах Украины [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев : Педагогічна преса, 1996-
1024.
Русский язык и культура речи [Книга] : учебник для студ. высших учебных заведений / А.И. Дунев, М.Я. Дымарский, В.А. Ефремов, А.Ю. Кожевников, Н.В. Козловская и др. ; под ред. В.Д.Черняка. – Изд. 2-е., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2008. – 496с. – ISBN 978-5-06-005667-9
1025.
Русский язык и литература в учебных заведениях [Журнал] : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex