Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Развитие и оптимизация систем контроля атомных электростанций с ВВЭР [Книга] : монография / Скалозубов В.И., Билей Д.В. и др. ; под ред. В.И. Скалозубова ; НАНУ, Институт проблем безопасности АЭС. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2008. – 512 с. : іл. – ISBN 978-966-02-4664-5
1002.
Рассказы о Петре Великом [Книга] / [ автор предисловия : В. Соловьев ]. – Москва : ОНИКС, 2008. – 160с. – (Библиотека российского школьника). – ISBN 978-5-488-01425-1
1003.
Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія [Книга] : практикум / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ укладачі : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 83 с. – ISBN 978-966-8958-35-9
Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1004.
Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія [Книга] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни : навч. посібний для студентів вищих навч. закладів / Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ уклад. : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 102 с. – ISBN 978-966-8958-31-1
Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1005.
Регіональна економіка. Модуль 2. Екологія [Книга] : курс лекцій : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; [ уклад. : Б.А. Дадашев, В.В. Обливанцов, В.П. Гордієнко ]. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 124 с. – ISBN 978-966-8958-32-8
Розкрито сутність , предмет і об"єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком
1006.
Регламент Верховної Ради України [Книга]. – Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-611-580-8
1007.
Гаврилів О.С. Рейд [Брошура] : (драма) / Орест Гаврилів ; [ ред. Р.М. Качурівський ]. – Львів : Тарас Сорока, 2008. – 48 с. – ISBN 978-966-8460-55-5
1008.
Фурманкевич Н.М. Рекламний дискурс в електронних мас-медіа України:соціолінгвістичні особливості, форми творення в Інтернеті [Дисертація] : дис. ... канд наук із соціальних комунікацій ; Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Фурманкевич Н.М. ; Галицький ін-т ім. В. Черновола Національного ун-ту " Києво -Могилянська академія". – Тернопіль, 2009
1009.
Рекомендації щодо законодавчого забезпечення конституційної, адміністративної та судової реформ [Книга]. – Київ : Заповіт, 2007. – 52 с. – ISBN 978-966-7272-79-1
1010.
Скалецький Ю.М. Реконструкція і верифікація доз опромінення військових ліквідаторів [Книга] / Ю.М. Скалецький ; Рада національної безпеки і оборони України ; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ : Логос, 2007. – 223 с. – ISBN 978-966-581-983-7
1011.
Сідоркіна О.М. Релігійна свідомість в сучасному українському суспільстві як предмет соціально-філософського дослідження [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Сідоркіна О.М. ; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2009
1012.
Печеранський І.П. Релігійно-філософські погляди І.М. Скворцова (Досвід реконструкції) [Книга] / І.П. Печеранський ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : Рада, 2008. – 124 с.
1013.
Реформа публічної адміністрації в Україні [Книга] : проекти концепції та законів. – Київ : Конус-Ю, 2006. – 192 с. – ISBN 966-96609-0-4
1014.
Реформування органів прокуратури України : проблеми і перспективи [Книга] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 жовтня 2006 року. – Київ : Академія прокуратури України, 2007. – 180 с.
1015.
Свідер І.А. Речовий образ у художніх системах західноєвропейських романтиків [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Свідер І.А. ; Мін-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2009
1016.
Биченок М.М. Ризики життєдіяльності у природно-техногенному середовищі [Книга] / М.М. Биченок, С.П. Іванюта, Є.О. Яковлєв ; Ін-т проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-1648-05-9
1017.
Жолоб С.К. Річка - нескінченна [Книга] : переклади / Світлана Жолоб. – Київ : Етнос, 2007. – 368 с. – (Поезія народів світу). – ISBN 966-522-114-0
1018.
Берназ В.Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспекти) [Книга] : монографія / В.Д. Берназ, С.М. Смоков ; Мін-во внутрішніх справ України ; Одеський юридичний ін-т Національного університету внутрішніх справ. – Одеса : Одеський юридичний ін-т НУВС, 2005. – 151 с. – ISBN 966-7375-68-0
1019.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
1020.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
1021.
Родная старина [Книга] : Отечественная история в рассказах и картинах. – Москва : Белый город. – ISBN 5-7793-1093-9
1022.
Родная старина [Книга] : Отечественная история в рассказах и картинах. – Москва : Белый город. – ISBN 5-7793-1100-5
1023.
Шелковєнков Д.О. Розвиток методів мережної супутникової диференціальної навігації [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. технічних наук. Спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи / Шелковєнков Д.О.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
1024.
Хозя П.О. Розробка теплового вузла для вирощування монокристалів Ga As за LEC технологією зі зниженим вмістом структурних дефектів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.27.06 - технологія обладнання та виробництво електричної техніки / Хозя П.О. ; Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2009
1025.
Петрищева О.М. Роль середнього класу у становленні громадянського суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Петрищева О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,