Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Олійник Я.Б. Безпека життєдіяльності населення при екстремальних температурах за умов глобальних змін клімату [Книга] = Population life safety at extreme temperatures under conditions of global climate change : навч. посібник для студентів ВНЗ / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко, Г.О. Обиход ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 303, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 275-289 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-432-8
77.
Библиография [Журнал] : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
78.
Библиосфера [Журнал] = Bibliosphere : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2005-. – ISSN 1815-3186
79.
Библиотековедение [Журнал] = Library and information science : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 1952-. – ISSN 0869-608Х
80.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
81.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
82.
Бізнес Інформ [Журнал] = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
83.
Мушкетик Ю.М. Біла тінь [Книга] / Юрвй Мушкетик. – Київ : Твім інтер, 2004. – 388, [4] с. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 966-7430-29-4
84.
Півторак Г.П. Білоруська мова [Книга] = Беларуская мова : підручник для учнів загальноосвіт. шк., гімназій та студентів вищ. закл. освіти / Григорій Півторак ; [голов. ред. М.С. Тимошик]. – Київ : Либідь ; Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України, 1997. – 239, [1] с. – Укр. та білорус. мовами. – ISBN 5-325-00678-9
85.
Трофіменко Ю.Ю. Біологічні властивості мікрофлори, що колонізує ендотрахеальні інтубаційні трубки у відділеннях інтенсивної терапії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / Трофіменко Юлія Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2015
86.
Ботанический журнал [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
87.
Бухгалтерський облік і аудит [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
88.
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ. – ISBN 978-966-97384-8-6
89.
Варналій З.С. Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення [Книга] : монографія / З.С. Варналій, Т.В. Бугай, С.В. Онищенко. – Київ ; Полтава : ПолтНТУ, 2014. – 270, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-616-127-0
90.
Оноприенко В.И. В.И. Вернадский. Школы и ученики [Книга] / Валентин Оноприенко ; Нац. акад. наук Украины, Центр исслед. науч.-техн. потенциала в истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2014. – 331, [1] с. : фот. – Указ. имен: с. 320-329. – Библиогр.: с. 306-319. – ISBN 978-617-571-102-6
91.
Мочалов И.И. В.И. Вернадский: Наука. Философия. Человек [Книга] : к 150-летию со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского / И.И. Мочалов, В.И. Оноприенко ; Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. – Изд. 2-е, испр., доп. – Киев : ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН ; Информационно-аналитическое агентство. – ISBN 978-966-2142-98-3
92.
Мочалов И.И. В.И. Вернадский: Наука. Философия. Человек [Книга] : к 150-летию со дня рождения великого ученого, философа, гуманиста Владимира Ивановича Вернадского / И.И. Мочалов, В.И. Оноприенко ; Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова, Нац. акад. наук Украины, Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев : ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН ; Информационно-аналитическое агентство. – ISBN 978-617-571-081-4
93.
Ванько В.И. Вариационные принципы и задачи математической физики [Книга] : учеб. пособие для студентов инженер. спец. / В.И. Ванько. – Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 190, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 188-190. – ISBN 978-5-7038-3372-8
94.
Биржаков М.Б. Введение в туризм [Книга] : путешествия, туризм и турист, туристская деятельность, туристская индустрия, туристский продукт, туристские услуги, работы, товары, виды и разновидности туризма, законодательство о туризме / Биржаков Михаил Борисович ; Нац. акад. туризма. – Москва ; Санкт-Петербург : Невский Фонд ; Издательский дом Герда, 2001. – 318, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 303-318. – ISBN 5-94125-021-5
95.
Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби. Ночь нежна [Книга] : романы, рассказы / Ф. Скотт Фицджеральд ; [пер. с англ. Е. Калашниковой и др.]. – Москва : Мартин, 2014. – 510, [2] с. – На обл. также: Трагедии "потерянного поколения". – (Избранная классика). – ISBN 978-5-8475-0727-1
96.
Верная Чхунхян [Книга] : корейские повести XIX в. : [в 2 т.] : [пер. с корейского]. – Санкт-Петербург : Гиперион. – (Золотой фонд корейской литературы / сост. и отв. ред. серии А.Ф. Троцевич ; [2]). – ISBN 978-5-89332-145-6
97.
Вестник древней истории [Журнал] = Journal of ancient history / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва : Наука, 1937-. – ISSN 0321-0391
98.
Вестник. Право знать все о налогах и сборах [Журнал] = Вісник. Право знати все про податки і збори / Гос. фискальная служба Украины. – Киев
99.
Вестник. Право знать все о налогах и сборах [Журнал] = Вісник. Право знати все про податки і збори / Гос. фискальная служба Украины. – Киев
100.
Макарець М.В. Взаємодія заряджених частинок з твердим тілом та наноструктурами [Книга] / М.В. Макарець. – Вінниця : Ніланд-LTD, 2014. – 171, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-172
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex