Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Крук О. Албанія. Нова любов на Середземному морі [Книга] / Олег Крук ; [фото Ігоря Захаренка та Олега Крука]. – Київ : [б. в.], 2015. – 74 с. : фот.
52.
Баум Л.Ф. Американські казки [Книга] / Л.Френк Баум ; пер. з англ. Олекси Негребецького. – Київ : Знання, 2014. – 143, [1] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Серія "Lego ergo vivo" ) ( Скарби : передплатна серія ; № 3). – ISBN 978-617-07-0137-4
53.
Ильин В.А. Аналитическая геометрия [Книга] : учебник для студентов физических специальностей и специальности "Прикладная математика" / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк ; [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – Изд. 7-е, стер. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 223, [1] с. : ил., табл. – Посвящ. 250-летию Моск. ун-та. – (Классический университетский учебник ) (Курс высшей математики и математической физики / под ред. А.Н. Тихонова [и др.] ; вып. 3). – ISBN 5-9221-0511-6
54.
Аналітика і влада [Журнал] : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ : НАДУ, 2009-
55.
Англійська мова в міжнародній торгівлі [Книга] = Foreign trade correspondence : навч. посібник для студентів ф-тів та ін-тів міжнар. відносин / В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко, С.В. Васильєв, І.І. Борисенко, Л.І. Євтушенко; В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко, С.В. Васильєв [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : АРІЙ, 2007. – 305, [1] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 304-305. – ISBN 978-966-8959-70-7
56.
Шевченко О.К. Англійська мова для географів [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.К. Шевченко ; [за ред. д-ра геогр. наук, проф. К.В. Мезенцева] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-143
57.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
58.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
59.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
60.
Англо-русский и русско-английский словарь для школьников и студентов [Книга] : лексика, фразеология, грамматика, страноведение / [сост.: А.Б. Шевнин, М.Ю. Бродский, Н.В. Шевченко]. – изд. 3-е, испр. и доп. – Екатеринбург ; Владимир : У-Фактория ; ВКТ, 2008. – 677, [1] с. : табл. – ISBN 978-59757-0113-8
61.
Баукова А.Ю. Антична археологія [Книга] : навч. посібник / Анастасія Юріївна Баукова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 345, [1] с. – Імен. покажч.: с. 323-326. – Бібліогр.: с. 327-345 та в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0153-4
62.
Денисик Г.І. Антропогенне ландшафтознавство [Книга] : навч. посібник / Г.І. Денисик. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня. – ISBN 978-966-621-564-5
63.
Денисик Г.І. Антропогенне ландшафтознавство [Книга] : навч. посібник / Г.І. Денисик. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня. – ISBN 978-966-621-572-0
64.
Гук М. Аппаратные средства IBM PC [Книга] : [фундаментальное руководство] / Михаил Гук ; [гл. ред. В. Усманов ; науч. ред. Л. Рыжик]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2001. – 815, [1] с. : ил., табл. – Алф. указатель: с. 806-815. – (Серия "Энциклопедия"). – ISBN 5-88782-290-2
65.
Болотов В.Н. Арабский язык [Книга] : самоучитель / В.Н. Болотов. – Москва : Живой язык, 2011. – 224 с. : табл. – Авт. на обл. не указ. - Слов.: с. 217-224. – ISBN 978-5-8033-0736-5
66.
Кухарева Е.В. Арабский язык: лингвострановедение [Книга] : учебное пособие / Е.В. Кухарева ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет) МИД России, Каф. яз. стран Ближ. и Сред. Востока. – Москва : МГИМО-Университет, 2012. – 411, [1] с. : ил., табл. – (Серия "Восточные языки"). – ISBN 978-5-9228-0796-8
67.
Археологія [Журнал] : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
68.
Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛаг [Книга] : 1918-1956 : опыт художеств. исслед. : полн. изд. в одном томе / Александр Солженицын ; [под ред. Н. Солженицыной]. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2014. – 1279, [1] с. : портр. – Имен. указ.: с. 1193-1276. – ISBN 978-966-14-7670-6
69.
Архів психіатрії [Журнал] = Архив психиатрии = Archives of psychiatry : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 1995-. – ISSN 2410-7484
70.
Атлас світу [Книга]. – Київ : Комітет природних ресурсів України ; Картографія, 2005. – 192 с. : іл., карти. – Покажч. геогр. назв: с. 143-192. – ISBN 966-631-505-X
У пр. № 1698925 напис: Вельмишановному Сергію Юрійовичу! Цей світ - тільки для Вас. Підпис. 16.03.05.
71.
Приятельчук О.А. Аудит: курс лекцій [Книга] : навч.- наочний посібник для студентів ВНЗ України / Приятельчук О.А. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2010. – 134, 106 с. : табл. – Кн.-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Приятельчук О.А. Аудит у схемах і таблицях. – Бібліогр.: с.130-134. – ISBN 978-966-188-133-3
72.
Афонское наследие [Журнал] = The Athonite heritage : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015-
73.
Банківська система України: вектори посткризових трансформацій [Книга] : колект. наук. монографія / [Ануфрієва К. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Н. М. Шелудько ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2013. – 171, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 151-153 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7071-8
74.
Банківська справа [Журнал] : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
75.
Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо ; М-во освіти і науки України. – 7-ме вид. – Київ : Каравела, 2014. – 342, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 318-333. – Бібліогр.: с. 338-342. – ISBN 966-960-760-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,