Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Овчаренко В.П. Взаємозв"язок етнічних і державотворчих процесів у сучасній Україні (1991-2010 рр.): етнологічний вимір [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Овчаренко Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ, 2015
102.
Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці [Книга] : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8518-86-7

103.
Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці [Книга] : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-050-5
104.
Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці [Книга] : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-003-1
105.
Кримський А.Ю. Вибрані сходознавчі праці [Книга] : в 5 т. / А.Ю. Кримський ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-193-049-9
106.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
107.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
108.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
109.
Шуляр В.І. Вивчення літературної теми в основній школі: методика і технологія [Книга] : [навч.-метод. посібник] / В.І. Шуляр. – Харків : Основа, 2013. – 173, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-173. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (113)). – ISBN 978-617-00-1736-9
110.
Шуляр В.І. Вивчення літературної теми в старшій школі [Книга] : методика і технологія : [навч.-метод. посібник] / В.І. Шуляр. – Харків : Основа, 2013. – 126, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 125-126. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 8 (117)). – ISBN 978-617-00-1880-9
111.
Матвеева Л.В. Византинист Федор Успенский (1845-1928) [Книга] / Л.В. Матвеева ; [отв. ред. О.Б. Бубенок] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т востоковедения им. А.Е. Крымского. – Киев : Институт востоковедения им. А.Е. Крымского, 2013. – 242, [2] с., [3] л. фот. – Имен. указ.: с. 237-242. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-7036-7
112.
Яремова І.В. Визначення моменту набуття права власності за законодавством України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Яремова Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
113.
Жовна О.Ю. Визрівання [Книга] / Олександр Жовна. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 559, [1] с. – ISBN 978-966-189-354-1
114.
Викладання дидактики географії [Книга] : навч. посібник / В.М. Самойленко, О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – Київ : Прінт Сервіс, 2016. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239 та в кінці модулів. – ISBN 978-617-7069-26-2
115.
Найдьонов І.М. Викладання фінансово-економічних дисциплін [Книга] : методика, технологія, управління : навч. посібник / І.М. Найдьонов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 432 с. : іл., табл. – Глосарій: с. 394-418. – Бібліогр.: с. 419-430. – ISBN 978-611-01-0618-4
116.
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-14-2015) [Книга] : матеріали XIV міжнар. наук.-техн. конф., 5-10 черв. 2015 р., м. Одеса (Затока) / М-во освіти і науки України, Укр. технол. акад., Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова [та ін.] ; [редкол.: В.І. Водотовка, В.Б. Дудикевич, Ж.Е. Желкобаев [та ін.]. – Одеса ; Хмельницький : ХНУ, 2015. – 266, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-330-228-7
117.
Вища школа [Журнал] : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ : Знання, 2001-. – ISSN 1682-2366
118.
Мельничук Л.С. Від роду до народу, від народу до роду [Книга] : народознавчі студії : спогади друзів, колег, однодумців / Лідія Мельничук ; [упоряд.: І.П. Мельничук]. – Вінниця : Книга-Вега. – ISBN 966-621-263-3
119.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
120.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
121.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
122.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
123.
Домановська М.Є. Візантиністика у Харківському університеті (середина XIX - початок XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Домановська Марина Євгенівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2015
124.
Чорноморець Ю.П. Візантійський неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія [Книга] : монографія / Юрій Чорноморець ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України, Від-ня релігієзнавства, Укр. християн. гуманіт. ін-т. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 568 с. – Бібліогр.: с. 432-564 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-188-4
125.
Військо України [Журнал] : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex