Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Podroze do serca islamu [Книга] : antologia miedzywojennego reportazu polskich Tatarow / wstep, wybor i oprac. Grzegorz Czerwinski. – Bialystok : Alter Studio, 2014. – 228, [1] s. : il. – (Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura, historia : nauk. ser. wydawnicza / Wydz. filol. Uniw. w Bialymstoku, Katedra badan filol. "Wschod - Zachod" ; 10 ; ser. 3 : Studia Tatarskie). – ISBN 978-83-64081-11-8
27.
National Aviation University Proceedings of the National aviation university [Журнал] : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine, National Aviation university. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
28.
National Aviation University Proceedings of the National aviation university [Журнал] : scientific journal / Ministry education and science of Ukraine, National Aviation university. – Kyiv, 1996-. – ISSN 1813-1166
29.
Salinger J.D. Selected prose [Книга] : [кн. для чтения на англ. яз.] / J.D. Salinger. – Санкт-Петербург : Anthology, 2006. – 222, [2] p. – Содерж.: Franny and Zooey ; Raise high the roof beam, carpenters. – (The Collection). – ISBN 5-94962-066-6
30.
Janicka A. Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki [Книга] / Anna Janicka. – Bialystok : Uniwersytet w Bialymstoku, 2013. – 372, [1] s. : il. – На контртит.: Naukowy projekt wydawniczy - seria "Przelomy/Pogranicza". – Бібліогр.: с. 339-353. – (Przelomy/Pogranicza : studia literackie / Wydz. filol. Uniw. w Bialymstoku, Katedra badan filol. "Wschod - Zachod" ; 5). – ISBN 978-83-64081-00-2
31.
Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере [Книга] / Владимир Боровиков. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2003. – 688 с. : ил., табл. – Алф. указатель: с. 687-688. – (Серия "Для профессионалов"). – ISBN 5-272-00078-1
У пр. №1699528 відсутній електронний оптичний диск (CD)
32.
Guzhva T. The paths to university [Книга] = Тести з англійської мови для студентів університетів та абітурієнтів : teacher"s guide test keys / Tetiana Guzhva, Tetiana Gusak ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. оновл. і допов. – Київ : ТМА "ТРІСТАН", 2011. – 111, [1] с. – На обкл. авт.: Тетяна Гужва, Тетяна Гусак та також зазнач.: АБС тм профі. Освіта. – ISBN 978-966-96394-4-8
33.
Гужва Т.М. The paths to university [Книга] = Тести з англійської мови для студентів університетів та абітурієнтів : навч. посібник для студентів ВНЗ / Тетяна Гужва, Тетяна Гусак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. оновл. і допов. – Київ : ТМА "ТРІСТАН", 2011. – 431, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також зазнач.: АБС тм профі. Освіта. – ISBN 978-966-96394-3-1
34.
London J. The son of the wolf [Книга] = Син вовка / Jack London. – Kyiv : Znannia, 2015. – 206, [2] p. – Cont.: The white silence ; The son of the wolf ; The men of forty mile ; In a far country ; To the man on the trail ; The priestly prerogative ; The wisdom of the trail ; The wife of a king ; An Odyssey of the north. – (English library). – ISBN 978-617-07-0198-5
35.
Stevenson R.L. Treasure Island [Книга] = Острів скарбів / Robert Louis Stevenson. – Kyiv : Znannia, 2015. – 253, [2] p. : ill. – Series since 2014. – (English library ) ( English learner"s library ; no. 2). – ISBN 978-617-07-0232-6
36.
Ukraine, my Ukraine! [Книга] = Україно, моя Україно! : [збірник текстів : навч. посібник] / [уклад. С.В. Гапонова]. – Київ : Знання, 2008. – 336 с. : табл. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – ISBN 978-966-346-435-0
37.
Viva! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
38.
Viva! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
39.
Jakubowski A.A. Wspomnienia polskiego wygnanca [Книга] = The remembrances of a Polish exile / August Antoni Jakubowski ; przekl., wstep, red. tomu: J. Lawski i P. Oczko ; Wydz. filol. Uniw. w Bialymstoku, Katedra badan filol. "Wschod - Zachod". – Wydanie polsko-angielskie. – Bialystok : Alter Studio, 2013. – 160 s. : il. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Czarny romantyzm). – ISBN 978-83-64081-08-8
40.
Kryczynski S. Wspomnienia. Utwory poetyckie. Eseje [Книга] / Stanislaw Kryczynski ; wstep, wybor i oprac. Grzegorz Czerwinski. – Bialystok : Alter Studio, 2014. – 224, [1] s. : il. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura, historia : nauk. ser. wydawnicza / Wydz. filol. Uniwersytetu w Bialymstoku, Katedra badan filol. "Wschod - Zachod" ; 9 ; ser. 2 : Studia Tatarskie). – ISBN 978-83-64081-09-5
41.
Липцик Д. Авторское право и смежные права [Книга] = Droit d"auteur et droits voisins : [пер. с фр.] / Делия Липцик ; [предисл. М.А. Федотова]. – Москва : Ладомир ; ЮНЕСКО, 2002. – 788, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. фр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-86218-395-7
42.
Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості [Книга]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАНУ, 2006. – 563, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 547-560. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "Наукова спадщина сходознавців" / редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) [та ін.]). – ISBN 966-8518-60-8
43.
Агросвіт [Журнал] : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
44.
Агросвіт [Журнал] : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
45.
Адміністративне право і процес УНР в екзилі [Книга] : невідома правнича спадщина України / [укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О. та ін.] ; за заг. ред. Гриценка І.С. ; [передмова: Бевзенко В.М., Захарченко П.П.]. – Репр. вид. – Київ : Дакор, 2015. – 498, [1] с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-54-6
46.
Козаков В.М. Аксіологія державного управління [Книга] : підручник / В.М. Козаков ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 248-255. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-394-031-1
47.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
48.
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика [Журнал] = Актуальные проблемы украинской лингвистики: теория и практика = Actual issues of ukrainian linguistics: theory and practice / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000-. – ISSN 2311-2697
49.
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика [Журнал] = Актуальные проблемы украинской лингвистики: теория и практика = Actual issues of ukrainian linguistics: theory and practice / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000-. – ISSN 2311-2697
50.
Кудрявцев А.А. Актуарная математика. Оценка обязательств компании страхования жизни [Книга] : пособие [для студентов, аспирантов, а также практических работников] / А.А. Кудрявцев ; С.-Петерб. гос. ун-т. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Издательство С.-Петербургского университета, 2005. – 239, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 240. – (Экономика). – ISBN 5-288-03756-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex