Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Вчені-селекціонери у тваринництві [Книга]. – Київ : Аграрна наука, 1997. – 249, [1] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Українські вчені-аграрії XX століття" ; кн. 1). – ISBN 966-540-100-9
77.
Аркуша О. Галицький сейм [Книга] : виборчі кампанії 1889 і 1895 рр. / О. Аркуша; Олена Аркуш ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : [б. в.], 1996. – 173, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 158-169 та в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-1019-2
78.
Антонов В.М. Гармонійна Акме-Особистість [Книга] : монографія / В.М. Антонов ; Укр. акад. акмеології, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-263. – ISBN 978-617-646-269-9
79.
Вілков В.Ю. Генезис поняття нації [Книга] : монографія / В.Ю. Вілков. – [Вид. 3-тє, випр. та допов. ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2014. – 371, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7071-02-9
80.
Алексєєва О.С. Генетика, селекція і насінництво гречки [Книга] : навч. посібник для підгот. спеціалістів і магістрів в аграр. ВНЗ III-IV рівнів акредитації із спец. "Селекція і генетика с.-г. культур" і "Агрономія" / О.С. Алексєєва, Л.К. Тараненко, М.М. Малина. – Київ : Вища школа, 2004. – 212, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-211. – ISBN 966-642-214-X
81.
Геохронологія та геодинаміка раннього докембрію (3,6-1,6 млрд років) Євразійського континенту [Книга] = Геохронология и геодинамика раннего докембрия (3,6-1,6 млрд. лет) Евразийского континента = Early precambrian (3,6-1,6 ga) geochronology and geodynamics of the Eurasian continent : зб. тез Міжнар. наук. конф., присвяч. 90-річчю акад. НАН України М.П. Щербака, Київ, 16-17 верес. 2014 р. / НАН України, Від-ня наук про Землю, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка [та ін] ; відп. ред. О.М. Пономаренко. – Київ : Компринт, 2014. – 140, [1] с. : іл., табл. – Обкл. рос. - Другий тит. арк. рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7319-1
82.
Героям слава ! [Книга] : книжка для учасників Вітчизняної війни України 2014 р. : військово-патріотичні вірші українських поетів та народні пісні / упорядники: С. Козак, Ю. Пригорницький. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 99, [1] с. – ISBN 978-966-579-434-9
У пр. №1689675 напис:
Бібліотеці рідного університету - від упорядників. Підписи. 25.09.14.
83.
Перга Т.Ю. Глобальна екологічна політика та Україна [Книга] : монографія / Т.Ю. Перга ; [наук. ред. О.Г. Білоус]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 250-275. – ISBN 978-617-640-147-6
84.
Глобальна корпоративна система [Книга] = Глобальная корпоративная система = Global corporative system : колектив. моногр. / [О.Г. Білорус (кер.) та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Міжнар. ін-т глобалістики. – Київ : КНЕУ, 2011. – 408, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Передмова парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 395-408. – ISBN 978-966-483-577-7
85.
Глобальна периферія в XXI ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу [Книга] : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: Гура В.К. та ін.]. – Київ : LAT&K, 2014. – 393, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7061-05-1
86.
Білорус О.Г. Глобальний конкурентний аутсорсинг [Книга] = Global competitive autsourcing = Глобальный конкурентный аутсорсинг : монографія / О.Г. Білорус, О.В. Гаврилюк ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України ; Міжнар. ін-т глобалістики. – Київ : КНЕУ, 2010. – 349, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 341-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-357-5
87.
Господарський кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 лют. 2014 р. : (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 207, [1] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-062-9
88.
Коверзнев В.О. Господарсько-правовий статус виробничих кооперативів [Книга] : монографія / В.О. Коверзнев. – Київ : Слово, 2013. – 228, [1] с. – Бібліогр.: с. 173-191. – ISBN 978-966-194-147-1
89.
Греческий Фонд Культуры в Одессе - 20 лет [Книга] : [1994-2014] / [сост.: С. Парадисопулос и др. ; пер.: С. Парадисопулос и др. ; худож. С. Явтушенко]. – Одесса : Филиал Греческого Фонда Культуры, 2014. – 142, [1] с. : ил., табл. – Текст парал. рос., греч. – ISBN 978-966-8815-11-9
90.
Григорій Дмитрович Казьмирчук [Книга] : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 153, [1] с. : іл., портр. – В кінці кн. упоряд. зазнач. як авт. – ISBN 978-617-7107-20-9
91.
Декани медичного факультету Університету Св. Володимира (Національного медичного університету імені О.О. Богомольця). 1841-1919 [Книга] : біографічні нариси та бібліографія / [В.Г. Коляденко та ін. ; за ред. В.Ф. Москаленка]. – Київ : Авіцена, 2011. – 143, [7] с. : іл., портр. – До 170-річчя Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. портр. деканів. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2144-35-2
92.
Депортації [Книга] = Deportations : Західні землі України кінця 30-х - початку 50-х рр. : документи, матеріали, спогади : [у 3 т.]. – Львів : Інститут українознавства НАНУ. – ISBN 966-020090-0
93.
Ткач М.М. Дерево роду [Книга] / Микола Ткач. – Київ : Анфас, 1995. – 111, [1] с. – ISBN 5-7707-7194-1
94.
Емельянов В.Н. Десионизация [Книга] / Валерий Емельянов. – Харьков : ДИВ, 2005. – 317, [3] с. – ISBN 966-8504-05-4
95.
Крижановский К.П. Диагноз-империя. Статьи. Письма [Книга] / Коммир Петрович Крижановский ; [ред., корректор Крижановская С.Г.]. – Киев : К.І.С., 2014. – 733, [3] с., [12] л. фот. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-684-087-9
96.
Донцова Д.А. Диета для трех поросят [Книга] : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379, [2] с. – Сериал "Татьяна Сергеева. Детектив на диете". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-28645-4
97.
Ткач М.М. Дідова полиця [Книга] : пізнавальні джерела та світоглядні мотиви традиційної культури українців : навч. посібник / Микола Ткач. – Ніжин : [б. в.], 2013. – 456 с. – Бібліогр.: с. 447-453
98.
Тимошенко Н.Л. Ділова культура дипломата [Книга] : навч. посібник / Н.Л. Тимошенко. – Київ : Знання, 2014. – 199, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 196-199 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0145-9
Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки абітурієнтів і студентів, автори подають матеріал таким чином, щоб допомогти їм зрозуміти логіку змін у суспільному житті, історичного процесу в цілому. Особливу увагу приділено питанням, недостатньо висвітленим у сучасних підручниках.
99.
Пластун В.Л. Діяльність інституційних інвесторів на фондовому ринку [Книга] : теорія та практика : монографія / В.Л. Пластун. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. – 330, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 271-316. – ISBN 978-966-8958-99-1
100.
Довідка комісії Вченої ради "Хімічний факультет: досягнення, проблеми, перспективи" [Книга] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [комісія ради: Л.І. Остапченко (голова коміc.) та ін.]. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – 113, [1] с. : табл.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,