Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Западные окраины Российской империи [Книга]. – Москва : Новое литературное обозрение, 2006. – 605, [1] с., [2] л. цв. карт : карты, табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Имен. указ.: с. 593-603. – Библиогр.: с. 585-592, в конце гл. и в подстроч. примеч. – (Historia Rossica. Окраины Российской империи). – ISBN 5-86793-425-X
127.
Гладкова Є.О. Запобігання насильницьким злочинам проти працівників органів внутрішніх справ України [Книга] : монографія / Є.О. Гладкова ; Кримінол. Асоц. України. – Харків : Золота миля, 2014. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 189-207 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-78-8
128.
Копійка В.В. Заснування і основні етапи становлення Європейського Союзу [Книга] : навч. посібник / Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин та зовн. політики. – Київ : [б. в.]
На память Тане от автора. 3.07.2000. Подпись
129.
Личенко І.О. Захист законних інтересів громадян України у сфері власності: адміністративно-правове дослідження [Книга] : монографія / І.О. Личенко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 362-415. – ISBN 978-617-511-157-4
130.
Звіт перед майбутнім [Книга] / [Платформа "Діалог Євразії в Україні" ; вступ. сл., упоряд., заг. ред. В. Сергійчука]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – 73 с. : фотоіл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-2911-61-9
131.
Ткач М.М. Земля і люди [Книга] : поезії / Микола Ткач ; [відп. ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2013. – 187, [9] с. : портр. – ISBN 978-966-579-392-2
132.
Щукин В.В. Земляки. Очерки истории еврейской общины города Николаева (конец XVIII - начало XX вв.) [Книга] / В.В. Щукин, А.Н. Павлюк ; [науч. ред. Н.Н. Шитюк] ; Гос. архив Николаев. обл. – Николаев : Издательство Ирины Гудым, 2009. – 350, [3] с., включ. обл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 334-350. – ISBN 978-966-8592-52-2
133.
Гаскелл Е. Зникнення та інші оповідання [Книга] = Disappearances and other stories / Елізабет Гаскелл ; [пер. з англ. Ігоря Андрущенка]. – Київ : Знання, 2014. – 158 с. – Загол. обкл.: Зникнення. - Сер. засн. 2014 р. - В змісті також: Кумедно, якщо це правда ; Розповідь старої няньки ; Сіра жінка. – (English library ) ( Скарби : передплатна серія ; № 9). – ISBN 978-617-07-0195-4
134.
Зовнішня політика України - 2013 [Книга] : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / [Андрущенко С.В. та ін.] ; за ред. Г.М. Перепелиці ; [Foreign Policy Research Inst.]. – Київ : Стилос, 2014. – 350, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 349-350. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-094-9
135.
Красуля Ю.С. Золотой Рыбк [Книга] : сборник сочинений / Ю.С. Крауля. – Днепропетровск : Грани, 2014. – 173, [1] с. – ISBN 978-966-8841-94-1
136.
Зацный Ю.А. Из жизни выдающихся людей: были, легенды, анекдоты, мысли [Книга] / Юрий Зацный. – Запорожье : Запорожский национальный университет, 2014. – 249, [1] с. – ISBN 978-966-599-457-2
137.
Платон Избранные диалоги [Книга] / Платон ; пер. с древнегр. [С.К. Апта и др. ; вступ. ст., и коммент. Л. Сумм]. – Москва : Эксмо, 2009. – 766, [2] с. – Сер. осн. в 2002 г. - Содерж.: Охотничья тропа ; Апология Сократа ; Критон ; Алкивиад I ; Ефтифрон ; Лисид ; Ион ; Протагор ; Кратил ; Федон ; Пир ; Федр ; Государство. – (Библиотека Всемирной Литературы). – ISBN 978-5-699-35229-6
138.
Ховалкина А.А. Изъ глубины воззвахъ... [Книга] : сб. ст. по проблемам образования и воспитания в высшей школе / А.А. Ховалкина. – Симферополь : Дом Писателей им. Домбровского, 2014. – 75, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-2625-05-9
139.
Голубев В.В. Импульсное преобразование переменного напряжения [Книга] / В.В. Голубев ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2014. – 246, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 242-245. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1320-9
140.
Имя в истории медицины. Владимир Афанасьевич Караваев [Книга] : к 200-летию со дня рождения / [М.П. Захараш и др.] ; под ред. В.Ф. Москаленко. – Киев : Авіцена, 2011. – 249, [7] с. : ил., портр. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Парал. тит. л. портр. - Имен.: с. 245-249. – Библиогр.: с. 233-244. – ISBN 978-966-2144-30-7
141.
Нахлік Є.К. "І мертвим, і живим, і ненарожденним", і самому собі: Шевченкове ословлення минулого, сучасного й майбутнього та власної екзистенції [Книга] / Євген Нахлік ; НАН України, Ін-т Івана Франка. – Львів : [б. в.], 2014. – 469, [3] с. : портр., фотоіл. – Покажч.: с. 461-470. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 20). – ISBN 978-966-02-7256-9
142.
Ігри у навчанні історії в школі [Книга] / [К.О. Баханов та ін. ; упоряд.: К.О. Баханов]. – Харків : Основа, 2013. – 96 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 10 (130)). – ISBN 978-617-00-1934-9
143.
Вайльд О. Ідеальний чоловік . Як важливо бути серйозним [Книга] = An ideal husband. The importance of being earnest / Оскар Вайльд ; [пер. з англ. Олекси Негребецького]. – Київ : Знання, 2014. – 221, [3] с. – Сер. засн. 2014 р. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0202-9
144.
Жадько В.О. Іду за Шевченком [Книга] : від Києва до Канева / Віктор Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – 125, [2] с. : іл., фот. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97118-0-9
145.
Ліпкан В.А. Інкорпорація інформаційного законодавства України [Книга] = Incorporation of information legislation of Ukraine : монографія / В.А. Ліпкан, К.П. Череповський ; за заг. ред. В.А. Ліпкана ; Глоб. організація союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства ; Акад. Наук вищої освіти України. – Київ : О.С. Ліпкан, 2014. – 391, [1] с. – Парал. тит. арк., перед. сл., передм., та зміст парал. укр. англ. - Тезаурус: с. 296-344. - Предм. покажч.: с. 381-386. – Бібліогр.: с. 345-380 та в підрядк. прим. – (ORDO ORDINANS ; # 12). – ISBN 978-966-2439-49-6
146.
Інноваційний потенціал України в міжнародних відносинах [Книга] = Innovation potential of Ukraine in international relations / [Рижков М.М. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – 283, [1] с. : іл., табл. – На авантит.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин - 70 років. - Авт. зазнач на с. 281-282. - Парал. тит. арк., післямова та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці глав. – (Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 70 років). – ISBN 978-966-2123-51-7
147.
Корбозерова Н.М. Іспанська мова [Книга] : підручник для студ. 2-го курсу ВНЗ / Н.М. Корбозерова, Н.Г. Лукашенко, Ф.Х. Лопез Тапіа ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2010. – 243, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-171-309-2
148.
Петренко І.М. Історик Наталія Мірза-Авакянц (1888-1940?): життя і наукова спадщина [Книга] : монографія / І.М. Петренко ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівілі (ПУЕТ)". – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 180, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 167-181 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-184-165-8
У пр. №1689654 напис:
Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка з повагою від автора. 14.09.2014 р. Підпис
149.
Верменич Я.В. Історична регіоналістика [Книга] : навч. посібник [для студ. ВНЗ] / Я.В. Верменич ; відп. ред. В.А. Смолій ; [М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 411, [1] с. – На парал. тит. арк. зазнач. назви розд. – ISBN 978-966-02-7169-2
150.
Козерод О.В. Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії [Книга] / О.В. Козерод. – Київ : Радуга, 2014. – 190, [2] с. – Бібліогр.: с. 164-190. – ISBN 978-966-281-016-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,