Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Авдеенко С.И. Александр Фесюк. Старик с душой юноши [Книга] / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2014. – 62, [2] с. : ил., фот., портр. + 1 СD-ROM. – Библиогр.: с. 61. – ISBN 978-966-197-313-7
27.
Кирпенко Н.И. Аллелопатическое взаимовлияние пресноводных водорослей [Книга] = Allelopathic interaction between freshwater algae / Н.И. Кирпенко ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 252, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 217-249. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1318-6
28.
Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях [Книга] = America and Europe in contemporary international transformations : монографія / [С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко та ін.]. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – 472, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 469-472. - На корінці зазнач. назва сер. - Парал. тит. арк. та зміст англ. - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці ч. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження" = Scientific series "Transatlantic research"). – ISBN 978-966-2123-50-0
29.
Американская фантастическая проза [Книга] : пер. с англ. – Москва : Радуга, 1990. – 558, [2] с. : цв. ил. – На тит. л.: Пересадочная станция : роман ; Рассказы / К. Саймак. Цивилизация статуса : повесть ; Рассказы / Р. Шекли. – (Библиотека фантастики : в 24 т. / редкол.: А.П. Казанцев [и др.] ; т. 18 (2)). – ISBN 5-05-002574-5
Содерж.: Пересадочная станция : роман ; Рассказы: Поколение, достигшее цели ; Когда в доме одиноко ; Денежное дерево ; Дом обновленных / К. Саймак . Цивилизация статуса : повесть ; Рассказы : Царская воля ; Мусорщик на Лорее ; Битва ; Бесконечный вестерн ; Мнемон ; Поединок разумов ; Три смерти Бена Бакстера ; Седьмая жертва ; Страж-птица ; Заяц / Р. Шекли
30.
Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України [Книга] : звіт / Лібанова Е.М. [та ін. ; Укр. центр соціальних реформ [та ін.]. – Київ : Фонд Народонаселення ООН, 2012. – 205 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На тит. арк. заголовок: Звіт. Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України. – Бібліогр. в підрядк. прим.
31.
Курашвили Е.И. Английский язык для студентов-физиков [Книга] : первый этап обучения / Е.И. Курашвили. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : Астрель ; АСТ, 2002. – 316, [4] с. : ил., табл. – Поуроч. слов.- минимум: с. 291-313. – ISBN 5-17-008724-1
32.
Курашвили Е.И. Английский язык для студентов-физиков [Книга] : второй этап обучения : учеб. пособие / Е.И. Курашвили, И.И. Кондратьева. В.С. Штрунова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Астрель ; АСТ, 2003. – 189, [3] с. : ил., табл. – Словарь: с. 179-190. – ISBN 5-17-019110-3
33.
Зацний Ю.А. Англо-український тематичний словник нової лексики та фразеології [Книга] / Ю.А. Зацний, О.Л. Клименко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 321, [1] с. – Алф. покажч.: с. 298-320. – Бібліогр.: с. 296-297. – ISBN 978-966-599-440-4
Словник створено як навчальний лексикографічний посібник, призначений допомогти у процесі вивчення курсу "Основи неології та проблеми перекладу неологізмів". Видання розраховано на студентів спеціальності "Переклад (англійська мова)", а також як практичний посібник-довідник для студентів та аспірантів інших спеціальностей, які вивчають англійську мову.
34.
Зацний Ю.А. Антитерористична боротьба і поповнення словникового складу сучасної англійської мови [Книга] : монографія / Ю.А. Зацний, А.Б. Семенчук ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 209, [1] с. – Бібліогр.: с. 198-209. – ISBN 978-966-599-465-7
35.
Антологія [Книга] : переклади з польської : Україна 1991-2013 / [упоряд. та ред.: Н. Риндюк, Д. Матіяш, О. Клименко]. – Київ : Польський інститут у Києві, 2013. – 180, [2] с. : іл.
36.
Апокрифы древних христиан [Книга]. – Москва : Сфера, 2006. – 299, [5] с. : ил. – Библиогр. в коммент. и в подстроч. примеч. – (Фонд духовной культуры мира). – ISBN 5-93975-166-0
37.
Рожко В.Є. Архієпископ Варлаам Шишацький: шлях до автокєфалії [Книга] / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2014. – 174, [2] с. : фот., портр. – Бібліогр.: с. 165-173. – ISBN 978-966-361-771-8
У пр. № 1689698 напис: Автор. Підпис. 16.08.2014 р.
38.
Засов А.В. Астрономия [Книга] : [учеб. пособие] / А.В. Засов, Э.В. Кононович ; [ред. Н.Б. Бартошевич-Жагель]. – Москва : Физматлит, 2011. – 254, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 247-248. – ISBN 978-5-9221-0952-9
39.
Карамаш С.Ю. Бабин Яр - у трагічних подіях 1941-1943 років. Історія і сучасність [Книга] : (іст.-архів. дослідження) / Сергій Карамаш. – Київ : КММ, 2014. – 254, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1673-26-6
У пр. № 1689709 напис:
Бібліотеці Національного університету ім. Тараса Шевченка з пошаною від автора і творця цього дослідження. 27.09.2014 р. Підпис.
40.
Онищенко Г.В. Банківські гарантії [Книга] : монографія / Г.В. Онищенко, П.Д. Петренко. – Київ : Правова єдність, 2014. – 286, [1] с. – Бібліогр.: с. 256-271 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-284-7
41.
Мариновський Ю.Ю. Батьківщина - 2012 [Книга] : альманах. – Черкаси : Вертикаль. – ISBN 978-966-2783-37-7
Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора, 08.09.2014 р. Підпис
42.
Череп О.Г. Безготівкові розрахунки як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств [Книга] : монографія / О.Г. Череп, Л.А. Бехтер ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 251, [1] с. : іл. табл. – Бібліогр.: с. 232-251. – ISBN 978-966-599-458-9
43.
Геврик Є.О. Безпека життєдіяльності [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Є.О. Геврик ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ельга-Н ; КНТ, 2008. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-382. – ISBN 978-966-373-365-4
44.
Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 [Книга] : у 2 кн. / [В.Ф. Москаленко та ін. ; за ред. В.Ф. Москаленка]. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена. – ISBN 978-966-2144-34-5
45.
Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 [Книга] : у 2 кн. / [В.Ф. Москаленко та ін. ; за ред. В.Ф. Москаленка]. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена. – ISBN 978-966-2144-36-9
46.
Біохімія [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / [Л.І. Остапченко,Т.Р. Андрійчук, Ю.Д. Бабенюк та ін. ; за ред. Л.І. Остапченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 796, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 789. – ISBN 978-966-439-485-4
47.
Дунаев Б.Б. Благосостояние - труд, капитал и деньги [Книга] : [основы теории воспроизводства] / Б.Б. Дунаев. – Изд. 2-е доп. – Киев : Интердрук, 2013. – 231 с., [1] л. портр. : ил., табл. – Библиогр.: с. 225-227. – ISBN 978-966-97384-1-7
48.
Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури: Матеріали V Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі [Книга] = Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury: Materialy V Miedzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu / за ред. Віри Меньок ; [пер.: В. Романишин, В. Меньок, О. Дзондза]. – Дрогобич : Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. – 782 с. – Парал. тит. арк. пол. - На корінці: Бруно Шульц. Bruno Schulz. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека польського інституту у Києві)
49.
Буддизм. Четыре благородных истины [Книга]. – Москва ; Харьков : ЭКСМО-Пресс ; Фолио, 2001. – 989, [3] с. – Сер. основана в 1997 г. – (Антология мысли). – ISBN 5-04-003749-X
Содерж.: Дхаммапада. Буддизм Тибета / Далай-лама XIV. Железная флейта. Плоть и кости дзэн / П. Репс. Основы дзэн-буддизма / Д.Т. Судзуки ; Прил.: Повесть о блистательном принце Гэндзи / Мурасаки Сикибу. Записки у изголовья / Сей-Сенагон


50.
Марш Э.Т. В моих неистовых мечтах [Книга] = In my wildest dreams : роман / Эллен Таннер Марш ; [пер. с англ. В.Д. Кайдалова]. – Москва : АСТ, 1999. – 446, [1] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-237-03146-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,