Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Великдень в українській поезії [Книга] / упоряд. - Надія Данилевська ; [ред. М. Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 135, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-340-324-3
Збірник "Великдень в українській поезії" - перше зібрання віршів українських поетів, у яких висвітлюється одне з найвеличніших свят українців - Великдень. Зібрані поезії охоплюють період від XII до XXI ст.
52.
Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби [Книга] : роман / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; [пер. с англ. Е. Калашниковой ; предисл. Ю. Ковалева]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. – 244, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01995-9
53.
Серьогін С.В. Верховенство права в Україні: проблеми розуміння та застосування [Книга] : монографія / С.В. Серьогін. – Дніпропетровськ : Грані, 2014. – 121, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 118-121. – ISBN 978-966-8841-95-8
54.
Чейз Дж.Х. Весь мир в кармане. Еще одна попытка [Книга] : [романы] / Джеймс Хедли Чейз ; [пер. с англ. Б.Г. Колодина]. – Харьков : Клуб Cемейного Досуга ; Центрполиграф, 2004. – 428, [4] с. – (Преступление по-американски). – ISBN 966-8511-63-8
55.
Верховлюк А.М. Взаимодействие жидких и твердых фаз в металлургических процессах [Книга] / А.М. Верховлюк ; Нац. акад. наук Украины, Физ.-технол. ин-т металлов и сплавов. – Киев : Наукова думка, 2014. – 165, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147-164. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1354-4
56.
Лесных В.Ф. Взгляд ангела [Книга] : [роман] / В.Ф. Лесных, И.М. Харламов. – Луганск : Копицентр, 2011. – 408 с. : ил. – В содерж. также стихи: c. 381-405. – ISBN 978-966-7709-33-4
У пр. №1689633 напис:
Научной библиотеке Киевского Национального Университета им. М. Максимовича от автора. 7.10.2014 г. Владимир Лесных. Подпись
57.
Агеев В.Г. Взрывозащита при изоляции пожаров в угольных шахтах [Книга] / В.Г. Агеев. – Донецк : Арпи, 2014. – 337, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 333-337. – ISBN 978-966-2555-12-7
58.
Шиян Л. Вишневець та князі Корибути-Вишневецькі [Книга] / Л. М. Шиян. – Тернопіль : Горлиця, 2006. – 88 с. : іл., табл., фот. – Покажч.: с. 87-88. – Бібліогр.: с. 86. – ISBN 966-8452-13-5
59.
Васильченко І.П. Вища математика для економістів [Книга] : основні розділи / І.П. Васильченко. – Вид. 2-ге. – Київ : Кондор, 2012. – 607, [1] с. : портр., іл., табл. – ISBN 978-966-351-363-8
60.
Артеменко А.П. Від глобалізації до індивідуалізації: топологія міжкультурної взаємодії [Книга] : монографія / А.П. Артеменко, О.Ю. Бобловський. – Харків : Видавництво ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 207-215. – ISBN 978-617-7188-96-3
61.
Віддане служіння історичній науці [Книга] : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – 449, [1] с. : портр. – В кінці кн. упоряд. зазнач. як авт. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7107-21-6
62.
Відкрите урядування [Книга] : колект. робота, прозорість і дієва участь / [Бертон М. та ін.] ; за ред. Деніела Латропа і Лорел Руми ; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Наука, 2011. – 527, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. - За підтримки програми "Посилення впливу громадянського суспільства" Міжнар. фонду "Відродження". - Покажч.: с. 520-527. – Бібліогр. в прим.: с. 507-519. – ISBN 978-966-2708-00-4
63.
Він по-іншому жити не міг [Книга] : книга-спогад про науковця й поета Валерія Шпака / Черкас. держ. технол. ун-т, Наук. б-ка Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького ; [авт.-упоряд.: Г.М. Голиш, В.П. Ушанов]. – Черкаси : Вертикаль, 2014. – 215, [1] с., [8] арк. фот. : фот. – Бібліогр.: с. 96-108. – ISBN 978-966-2783-36-0
У пр. № 1689677 напис: Читачам та співробітникам наукової бібліотеки ім. М. Максимовича від автора-упорядника з побажаннями щастя, добра, мирного неба. Підпис. 12. 08. 2014 р.
64.
Бех Ю. Влада ЗМІ в системі соціального управління [Книга] : монографія / Юлія Бех, Богдан Калініченко ; [за наук. ред. В.П. Беха]. – Черкаси : Гордієнко Є.І., 2014. – 337, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-9730-20-6
65.
Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів [Книга] : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – 351, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-640-146-9
У примірнику №1689555 напис:
Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка акад. Губерському Л.В. з повагою і шаною - науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки 1.09.2014 р. Підписи: Марушкевич А.А., Автомонов П.П., Головко Н.І., Кузьменко Н.М., Поляк О.В., Гук О.Ф., Москаленко А.М., Постоюк Н.В., Сатановська Л.А., Кошечко Н.В., Лебедєва А.В., Балашова С.П., Жиленко М.В., Спіцин Є.С.

У примірнику №1689475 напис:
Шановинм читачам з найкращими побажаннями успіху та творчості від авторів. 20.10.2014 р. Підпис - А. Марушкевич

66.
Внутрішня торгівля України: проблеми і перспективи розвитку [Книга] : монографія / [Копич І.М. та ін.] ; за ред. В.В. Апопія, П.Ю. Балабана. – Львів : Новий Світ - 2000, 2014. – 564, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 545-564. – ISBN 978-966-418-271-0
67.
Лисенко І.М. Вогнища української культури [Книга] : енциклопедичний словник / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2014. – 198, [2] с. – ISBN 978-617-581-217-4
Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - від автора. Підпис, м. Київ, 25. 07. 2014
68.
Косач Ю. Володарка Понтиди [Книга] : роман мого прадіда / Юрій Косач ; [упоряд.: Володимир Даниленко]. – Київ : Преса України, 2013. – 431, [1] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-149-0
69.
Вольф Мойсей Михайлович (1882-1933) [Книга] : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1910-1930 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов, Т.Р. Грищенко ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ : ДНСГБ НААН, 2011. – 150 с. : іл. – Сер. засновано у 1998 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Біобібліографія вчених-аграріїв України" ; кн. 43)
70.
Всесвітня історія [Книга] : навч. посібник / [Б.М. Гончар, В.М. Мордвінцев, А.Г. Слюсаренко, С.П. Стельмах]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 895, [1] c. – На тит. арк.авт. не зазнач. - Сер. засн. в 1998 р. - Покажч.: с. 891-895. – (Серія "Вища освіта ХХІ столітття"). – ISBN 978-617-07-0187-9
Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки абітурієнтів і студентів, автори подають матеріал таким чином, щоб допомогти їм зрозуміти логіку змін у суспільному житті, історичного процесу в цілому. Особливу увагу приділено питанням, недостатньо висвітленим у сучасних підручниках.
71.
Орлова Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій [Книга] : навч. посібник / Т.В. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2012. – 446, [2] с. – Сер. засн. в 1998 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-617-07-0058-2
72.
Ковалко О.М. Вступ до теорії енергоефективності багаторівневих систем: методи та моделі енергетичного менеджменту в системі житлово-комунального господарства [Книга] / О.М. Ковалко, О.В. Новосельцев, Т.О. Євтухова ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ : Інститут технічної теплофізики НАН України, 2014. – 252, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-249. – ISBN 978-966-02-7257-6
73.
Вчені у галузі тваринництва [Книга]. – Київ : Аграрна наука, 1999. – 424 с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Українські вчені-аграрії XX століття" ; кн. 2). – ISBN 966-540-029-0
74.
Вчені у галузях механізації, електрифікації та меліорації [Книга]. – Київ : Аграрна наука, 2000. – 298 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Українські вчені-аграрії XX століття" ; кн. 3). – ISBN 966-540-100-9
75.
Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва [Книга]. – Київ : Аграрна наука, 2000. – 363, [4] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Українські вчені-аграрії XX століття" ; кн. 4). – ISBN 966-540-029-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,