Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Чухрай Л.В. Оцінювання параметрів вироджених рівнянь з частинними похідними в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.04 / Чухрай Л.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
77.
Косьмій О.М. Політична віра як чинник демократичної трансформації суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Косьмій О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
78.
Ахмад Махсин Хайлан Потокові моделі та дворівневі методи управління трафіком в IP/MPLS - мережах з підтримкою технології Traffic Engineering [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ахмад Махсин Хайлан ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
79.
Кармаліта М.В. Правова доктрина - джерело (форма) права [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кармаліта М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
80.
Златіна Н.Е. Правове регулювання банківської системи та банківського нагляду в Україні та в зарубіжних країнах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Златіна Н.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2011
81.
Морозова С.Є. Правове регулювання опіки та піклування за цивільним законодавством України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Морозова С.Є. ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2011
82.
Бояндіна Г.С. Принцип симпатії у філософській антропології [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Бояндіна Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
83.
Водзинський Є.Є. Принципи та методи охорони видового розкриття пам"яток архітектури в краєвиді історичних міст (1970-і - 1990-і рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Водзинський Є.Є. ; М-во культури України ; Нац. акад. образотворч. мистецтва і архітектури. – Київ, 2011
84.
Хекало П.І. Прогнозування фізичних і колекторських властивостей порід-колекторів та оцінка їх нафтогазонасиченості за сейсмоакустичними даними [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 04.00.22 / Хекало П.І. ; НАН України, Ін-т геофізик. ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2011
85.
Полєєва Ю.С. Просодична актуалізація когнітивних стратегій англомовного педагогічного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Полєєва Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
86.
Семенюк М.Б. Процеси і характеристики електротехнічних систем з синхронними машинами з компенсацією реакції якоря [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Семенюк М.Б. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
87.
Васільєв К.В. Пружна рівновага обмежених плоскими поверхнями кусково-однорідних тіл з тонкими дефектами за поздовжнього зсуву [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Васільєв К.В. ; НАН України ; Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2011
88.
Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія у системі зовнішньої політики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Тищенко-Тишковець О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
89.
Бондарець Д.С. Рекреаційні ландшафти Запорізької області: стан та перспективи використання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Бондарець Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
90.
Гуманенко О.О. Рецензування як чинник наукової комунікації: соціокультурні та видавничі аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Гуманенко О.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
91.
Савчин Н.Б. Рецепція російської літератури у творчості Григора Тютюнника [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Савчин Н.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2011
92.
Чернов Д.В. Розвиток методів розрахунку і побудови активних пристроїв класу Е на польових транзисторах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Чернов Д.В. ; Хмельницкий нац. ун-т. – Хмельницький, 2011
93.
Бістрова М.О. Розповсюдження звукових імпульсів у хвилеводах, заповнених ідеальною рідиною [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Бістрова М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
94.
Легенький М.М. Розповсюдження та випромінювання імпульсних сигналів в діелектричних хвилеводах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.03 / Легенький М.М. ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
95.
Черваков Д.О. Розробка базальтопластиків конструкційного призначення на основі поліпропілену та модифікованого базальтового волокна [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Черваков Д.О. ; Держ. вищий навч. заклад "Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2010
96.
Шаптала М.В. Розробка енергозберігаючих режимів нагріву виробів з композитних матеріалів складної конфігурації з урахуванням об"ємно розподілених джерел енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Шаптала М.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2011
97.
Лихницький К.В. Розробка технології виробництва активних графіт-полімерних композицій для хімічних джерел струму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Лихницький К.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2011
98.
Козачук М.О. Свобода підприємницької діяльності та її обмеження в законодавстві України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Козачук М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
99.
Грунтоу С.У. Семантыка мемарыяльных помнікау беларусау канца XVIII - пачатку XXI стагоддзя [Автореферат] : аутарэф. дыс. ... канд. гістарычных навук : 07.00.07 / Грунтоу С.У. ; Дзяржауная навук. установа "Інстытут мастацтвазнауства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі". – Мінск, 2011
100.
Фесич І.В. Синтез та властивості складнооксидних сполук на основі Co, Ni, Cu [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Фесич І.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,