Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Романів І.І. Джерела залучення капіталу в економіку країн Центральної та Східної Європи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Романів І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
27.
Мохаммад Абделхаді ( Алхаж Мох"д ) Алхіхі Дослідження метрик маршрутизаторів глобальних мереж передачі даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Мохаммад Абделхаді ( Алхаж Мох"д ) Алхіхі ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
28.
Старокожева М.С. Достеменність людського буття: трансцендентальна можливість Н. Аббаньяно та секуляризація і віра Дж. Ваттімо [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Старокожева М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
29.
Мягкий М.В. Еволюція циклічних процесів у сучасних економічних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мягкий М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
30.
Петренко І.І. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петренко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2001
31.
Жукова Н.А. Елітарність як компонент культуротворення: досвід некласичної естетики [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра культурологіі : 26.00.01 / Жукова Н.А. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011
32.
Остапова І.В. Етимологічні лексикографічні системи та їх цифрові реалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 10.02.21 / Остапова І.В. ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011
33.
Козлов М.В. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: історіографія [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Козлов М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
34.
Холод С.Б. Ефективність механізму управління інноваційно-інвестиційною діяльністю проектно-орієнтованих організацій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Холод С.Б. ; Держ. вищий навч. заклад "Придніпровська держ. акад. будівництва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2011
35.
Булгаков Ю.В. Життя та діяльність Павла Скоропадського: українська історіографія 1991-2011 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Булгаков Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
36.
Привалова С.Ф. Журнали "Українська хата" (Київ, 1909-1914) та "Нова Україна" (Прага, 1922-1928) як головні репрезентанти ідейного наповнення та особливостей публіцистики Микити Шаповала [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Привалова С.Ф. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
37.
Цимбаленко Є.С. Інформатизація соціальних комунікацій: наукові концепції, правові складники та галузева структура [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.07 / Цимбаленко Є.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
38.
Крюкова Г.В. Квазі-матриці Картана, асоційовані з ними алгебри Лі та цілі квадратичні форми [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Крюкова Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
39.
Гарманчук Л.В. Клітинні модельні системи для визначення та оцінки впливу біологічно-активних агентів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Гарманчук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
40.
Кримець Г.В. Коагуляційна композиція на основі українських каолінів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Кримець Г.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2011
41.
Єсилевський С.О. Колективні дифузійні рухи у білках та мембранно-пептидних комплексах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Єсилевський С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
42.
Аніщенко Л.Я. Комплексна оцінка впливів і управління екологічною безпекою протяжних гідротехнічних споруд [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Аніщенко Л.Я. ; Укр. НДІ екологічних проблем. – Харків, 2011
43.
Радовенчик В.М. Комплексні маловідходні технології захисту гідросфери від забруднення промисловими скидами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Радовенчик В.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
44.
Завірюхіна І.Г. Контекстуальна парадигма художньо-інноваційних процесів в українській драматургії кінця XIX - початку XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Завірюхіна І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011
45.
Татарченко Г.О. Корозія та захист металів і сплавів в озонових синтезах кисневмісних сполук [Автореферат] : техн. наук : 05.17.14 / Татарченко Г.О. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
46.
Харабара В.М. Кредитний механізм забезпечення споживчих потреб населенння [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Харабара В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
47.
Любченко Т.П. Лексикографічні системи граматичного типу та їх застосування в засобах автоматизованого опрацювання мови [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 10.02.21 / Любченко Т.П. ; НАН України, НбУВ. – Київ, 2011
48.
Ліщук К.І. Лінійні моделі і методи автоматизованої підтримки в ієрархічних системах прийняття рішень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ліщук К.І. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2011
49.
Магда В.В. Математичне моделювання процесу формування рекламних витрат підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Магда В.В. ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011
50.
Назарага І.М. Математичні моделі та програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Назарага І.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,