Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Фоменко Б.В. Автоматизація процесів керування прямоточними котлоагрегатами з врахуванням технологічних обмежень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Фоменко Б.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
2.
Кіктєв М.О. Автоматизована система керування технологічним процесом одержання вуглекислих солей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Кіктєв М.О. ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2011
3.
Фірсов О.Г. Автоматизований комплекс для професійного відбору фахівців для діяльності в умовах підвищеної небезпеки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.13.09 / Фірсов О.Г. ; НАН України, Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. науково-навч. центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2011
4.
Паливода Ю.В. Автор і редактор як організатори ефективного комунікаційного середовища редакційно-видавничого процесу (на матеріалі видання навчальної літератури для ВНЗ) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Паливода Ю.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
5.
Литвинюк О.М. Аксіологічна трансформація загальнокультурних традицій у контексті творчості Вільяма Голдінга [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Литвинюк О.М. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011
6.
Петухов Д.М. Активація процесів біосинтезу та функціонування убіхінону (CoQ) в тканинах щурів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Петухов Д.М. ; НАН України ; Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2011
7.
Лаврик О.Д. Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Лаврик О.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011
8.
Кулінський В.Л. Асиметрія критичної поведінки рідинних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Кулінський В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
9.
Поліщук С.В. Бактеріальні хвороби сої в умовах лісостепу України та обгрунтування заходів обмеження їх розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.11 / Поліщук С.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011
10.
Боровий М.О. Біляпорогова кратна іонізація внутрішніх електронних оболонок атомів кремнію та 3d-, 5d - металів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Боровий М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
11.
Шейко Н.Л. В"язкопружні властивості льоду в околі точки плавлення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Шейко Н.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
12.
Задемленюк А.В. Використання технології кінематики в реальному часі ( RTK ) для розв"язання прикладних задач геодезії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Задемленюк А.В. ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
13.
Витяганець А.І. Вимірювальний перетворювач активної потужності середніх частот [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Витяганець А.І. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
14.
Маринич О.В. Випадкові рекурсивні послідовності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Маринич О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
15.
Казанський О.В. Випромінювання та розсіяння широкосмугових імпульсів складними структурами з щілинних антен, що розширюються [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Казанський О.В. ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
16.
Заярний О.А. Відповідальність в організаційно-господарських відносинах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Заярний О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
17.
Колесник Р.С. Відтворення комічного у художньому перекладі (на матеріалі творів німецькомовних авторів XX століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Колесник Р.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
18.
Бакало Г.Ш. Внутрішні перенапруги в електричних мережах з ізольованою нейтраллю, їх обмеження та основи моделювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Бакало Г.Ш. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
19.
Балюк Т.В. Внутрішньофірмовий рух фінансових ресурсів у транснаціональних компаніях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Балюк Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
20.
Калтаєв Халіл Шамсаддин-огли Вплив азотвмісного відновного середовища на об"ємні та поверхневі характеристики сапфіру [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Калтаєв Халіл Шамсаддин-огли ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2011
21.
Воробець М.М. Вплив фінішної хімічної обробки на формування і властивості поруватого кремнію та кадмій телуриду [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Воробець М.М. ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011
22.
Сіріньок-Долгарьова Глобалізація світового новинного дискурсу (на прикладі англомовних інтернет-медіа США, Великобританії, Індії та Австралії) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Сіріньок-Долгарьова К.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
23.
Коротка Р.О. Господарсько-правове регулювання агентських відносин в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Коротка Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
24.
Тищенко О.О. Граматичний рід у системі категорій іменника новогрецької мови [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Тищенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
25.
Кузнецова Д.С. Грошова оцінка земель на вугленосних територіях з урахуванням шкідливого впливу підземних гірничих робіт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Кузнецова Д.С. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex