Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Артемчук В.О. Математичні та комп"ютерні засоби для вирішення задачі розміщення пунктів спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Артемчук В.О. ; НАН України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2011
52.
Верес Ю.О. Математичні та програмно-алгоритмічні засоби розв"язання задачі розподілу обмежених ресурсів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 01.05.03 / Верес Ю.О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
53.
Чунарьова А.В. Методи підвищення ефективності захищених інформаційно-комунікаційних систем на основі ідентифікації кодових конструкцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Чунарьова А.В. ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2011
54.
Филипська Д.І. Методи та моделі прийняття рішень у слабоформалізованих системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Филипська Д.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
55.
Шевчук В.М. Методика моніторингу руслових процесів за матеріалами аерокосмічного знімання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Шевчук В.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
56.
Корнєєва Ю.В. Механізм взаємодії монетарної та валютної політики в країнах Центральної та Східної Європи в умовах трансформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Корнєєва Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
57.
Кубієвич С.П. Міжнародно-правовий статус організації з безпеки і співробітництва в Європі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кубієвич С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
58.
Гулак А.А. Міфалагічны кірунак у беларускай фалькларыстыцы другой палавіны XIX ст. [Автореферат] : аутарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.01.09 / Гулак А.А. ; Дзяржауная навуковая установа "Ін-т мастацтвазнауства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы Нацыянальнай акад. навук Беларусі". – Мінск, 2011
59.
Білецька О.О. Мовна культура сучасної молоді України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Білецька О.О. ; Київський нац. ун-т культ. і мистецтв. – Київ, 2011
60.
Митрохін С.О. Моделі та методи оптимального керування запобігання процесу підтоплення територій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Митрохін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
61.
Пак Р.М. Моделювання хвильового поля, збудженого довільно орієнтованою дислокацією у вертикально-неоднорідному півпросторі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 04.00.22 / Пак Р.М. ; НАН України ; Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2011
62.
Бурбан А.Ф. Наукові основи технологій одержання заряджених полімерних мембран з антибактеріальними властивостями [Автореферат] : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.17.18 / Бурбан А.Ф. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2011
63.
Бобух І.М. Національне багатство України як потенціал економічного розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Бобух І.М. ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ, 2011
64.
Голубєва К.М. Непараметричні критерії класифікації з двохсторонніми довірчими інтервалами та їх застосування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Голубєва К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
65.
Мусійчук І.М. Нерезиденти як суб"єкти податкових правовідносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мусійчук І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
66.
Іщенко В.О. Нові ліві як суспільний рух у суспільстві, що трансформується: на прикладі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Іщенко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
67.
Пашковська Г.В. Норми української мови в концепції І.С. Нечуя-Левицького (лінгвістичне висвітлення та художнє втілення) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Пашковська Г.В. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2011
68.
Гавриленко Д.Ю. Обгрунтування та дослідження інформаційних і просторово-топологічних моделей об"єктів земельних кадастрових систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Гавриленко Д.Ю. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011
69.
Іваненко О.І. Облік та аналіз активних операцій кредитних спілок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Іваненко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
70.
Сазанович Л.В. Образна стереотипізація як модель організації фольклорного тексту (на матеріалі американської англомовної фольклорної балади) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Сазанович Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
71.
Дмитренко А.П. Організація та розвиток юридичної освіти та науки в Університеті св. Володимира у 1863-1884 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Дмитренко А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
72.
Сахарова С.В. Оцінка впливу варіації прогнозованих параметрів на характеристики мереж доступу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Сахарова С.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікац. технологій. – Київ, 2011
73.
Кравчинський Р.Л. Оцінка гідрохімічного режиму та якості поверхневих вод басейну р. Інгулець [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.07 / Кравчинський Р.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
74.
Бараш О.О. Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та функціональними особливостями при екстракорпоральному заплідненні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Бараш О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
75.
Усольцева О.С. Оцінювання в моделях з цензурованими даними та похибками вимірювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Усольцева О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,