Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за истопад місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
952.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
953.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
954.
Радченко С.Г. Формализованные и эвристические решения в регрессионном анализе [Книга] = Формалізовані і евристичні рішення в регресійному аналізі : монография / Радченко С.Г. – Киев : Корнійчук, 2015. – 235, [1] с. : ил., табл. – Указатели: с. 228-235. – Библиогр.: с. 213-227. – ISBN 978-966-7599-85-0
955.
Боржецька Н.Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.99 / Боржецька Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
956.
Заплетнюк М.А. Формування громадянського суспільства в Україні у 1990-х роках (історичний аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Заплетнюк Максим Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
957.
Барабаш М.Ю. Формування наноструктур на темплатах випромінюванням із видимого діапазону [Книга] / М.Ю. Барабаш, Д.О. Гринько, С.О. Сперкач ; НАН України, Техн. центр НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ : ІМФ НАНУ, 2015. – 202, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7725-0
958.
Заячук М.Д. Формування та геопросторова організація фермерства України (теорія та практика суспільно-географічного дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Заячук Мирослав Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
959.
Формування та реалізація національної екологічної політики України [Книга] : монографія / [О.О. Веклич та ін.] ; за наук. ред. С.О. Лизуна. – Суми : Університетська книга, 2012. – 335, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 318-335 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-637-9
В пр.№1707606 напис: Глибокошановному опоненту і наставнику з вдячністю та повагою від колективу авторів. Підпис. 29.04.13.
960.
Сваткова Т.Д. Франція. Посібник з країнознавства [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.Д. Сваткова, І.В. Вєдіна. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 279, [1] с. – Текст англ. – ISBN 966-1516-35-8
961.
Попова И.Н. Французский язык [Книга] = Cours pratigue de grammaire francaise : практ. курс для вузов и фак. иностр. языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 12-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Нестор Академик Паблишерз, 2010. – 474, [2] с. – (Грамматика). – ISBN 978-966-29-16-00-3
962.
Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на JAVA [Книга] = Algorithms in JAVA : [пер. с англ.] / Роберт Седжвик ; [Принстонский ун-т]. – 3-я ред. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : DiaSoft. – ISBN 966-7992-22-5
963.
Качкан В.А. Хай святиться ім"я твоє [Книга] : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / Володимир Качкан. – Львів : Фенікс. – ISBN 5-87322-078-0
964.
Вахненко В.О. Хвильова динаміка структурованих середовищ [Книга] / В.О. Вахненко, О.О. Вахненко ; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ : Наукова думка, 2016. – 226, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 206-223. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1496-1
965.
Хімія [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
966.
Горліс-Горський Холодний Яр [Книга] : твори / Юрій Горліс-Горський ; [наук. ред. В.В. Масненко ; упоряд. І.О. Прилуцька ; передм. Ю.О. Ткаченко]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – 591, [1] с. : іл. – Зміст: Лицар Холодного Яру ; Холодний Яр ; Отаман Хмара ; Ave diktator ; Спогади. – Бібліогр. в підрядк.прим. – ISBN 978-966-2545-45-1
Книга «Холодний Яр» твори», об"єднала не тільки відомий історичний роман Юрія Горліс-Горського «Холодний Яр», а й незнані широким загалом повісті «Отаман Хмара», «Ave Dictator», а також "Спогади"
Історичні твори, в яких розкриваються події 20-х років минулого століття, зокрема національно-визвольна боротьба в Холодному Яру.
967.
Кацуба М.О. Художнє кіно у політичних процесах сучасного суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Кацуба Микита Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
968.
Козловский В.В. Цветок Пандоры [Книга] : триллер / Владимир Козловский. – Житомир : Рута, 2016. – 133, [3] с. : ил. – Шифр. дубл. 8рт Козл. – ISBN 978-617-581-270-9
В пр. №1706710 напис: Читателям Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, искренне, автор. Подпись. 28.04.16
969.
Рерих Н.К. Цветы Мории. Пути благословения. Сердце Азии [Книга] : [цикл стихов : сборник] / Н.К. Рерих ; Междунар. центр Рерихов. – Рига : Виеда, 1992. – 260, [4] с. : ил. – Печ. по изд.: Цветы Мории / Н. Рерих. Берлин, 1921; Пути благословения / Н. Рерих. Нью-Йорк, Париж, Рига, Харбин, 1924; Сердце Азии / Н. Рерих. США, 1929. – ISBN 5-85745-037-3
970.
Степух В.В. Централізатори елементів і абелеві підалгебри в алгебрах Лі диференціювань [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Степух Віталій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
971.
Падучак Б.М. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Падучак Богдан Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2011
972.
Кучернюк І.В. Часопис "Рідний край" в суспільно-політичному та культурному житті України (1905-1916 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кучернюк Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
973.
Часопис картографії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ : Геопринт, 2010-
974.
Часопис картографії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ : Геопринт, 2010-
975.
Чергові, проміжні, повторні вибори народних депутатів України 2012-2013 років [Книга] : інформ.-аналіт. зб. / [М.В. Охендовський та ін. ; редкол.: М.В. Охендовський та ін.] ; Центр. вибор. комісія. – Київ : ВАІТЕ, 2015. – 1056 с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 978-966-2310-42-9
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,