Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за истопад місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Мажара О.О. Програмний інструментарій розробки продукційних систем з урахуванням обмежених ресурсів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Мажара Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
752.
Тірі М. Проїздом у Києві [Книга] = Passage a Kiew / Марсель Тірі ; пер. з фр., [післямова]: Дмитро Чистяк. – Київ : Самміт-книга, 2016. – 206, [2] с. : іл. – На обкл.: Роман 1927 року. Вперше перекладено з французької. - Пер. за вид.: Passage a Kiew / Thiry Marcel. Bruxelles: Acad. Royale de langue et de litterature francaises de Belgique, 1990. - Дані тит. арк. частково парал. фр. – ISBN 978-617-7350-40-7
753.
Промислова гідравліка і пневматика [Журнал] : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
754.
Фішбейн М. Пророк [Книга] : поезії та переклади / Мойсей Фішбейн ; [голов. ред. С. Головко ; ред. О. Вербило]. – Київ : Либідь, 2016. – 302, [2] с. : іл. – Зміст: Пророк ; Цвіт і попіл ; Розпорошені тіні ; Тремке свічадо ; Переклади. – ISBN 978-966-06-0727-9
Зміст:
Пророк ; Цвіт і попіл ; Розпорошені тіні ; Тремке свічадо ; Переклади.
755.
"Просвіти" Поділля в добу Української революції (1917-1920) [Книга] : зб. док. і матеріалів / Хмельниц. гуманітарно-пед. акад. [та ін.] ; [упоряд.: В.Р. Адамський, Б.С. Крищук]. – Каменець-Подільский : Медобори-2006, 2014. – 571, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 27-36 та в тексті. – ISBN 978-617-681-054-4
756.
Кушнерик Ю.А. Процесуальне керівництво розслідуванням грабежів та розбійних нападів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кушнерик Юрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
757.
О"Лір Прочанські пісні [Книга] : поезії і переклади / Олена О"Лір. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 142, [2] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 134-139. – ISBN 966-518-387-7
758.
Фрейд З. Психоаналитические этюды [Книга] / Зигмунд Фрейд ; [сост.: Д.И. Донского, В.Ф. Круглянского ; послесл. В.Т. Кондрашенко]. – Минск : Попурри, 2004. – 600, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 582-601 и в примеч. – ISBN 985-438-605-8
759.
Груб"як О.М. Психологічне благополуччя особистості у період ранньої дорослості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Груб"як Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
760.
Міщенко М.С. Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Міщенко Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
761.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
762.
Кукло О.Є. Психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Кукло Ольга Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
763.
Харченко Д.М. Психосоматичні розлади [Книга] : теорії, методи діагностики, результати дослідж. : навч. посібник / Д.М. Харченко. – Київ : Слово, 2015. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-279. – ISBN 978-966-194-229-4
764.
Публічна політика [Книга] = Public policy : навч. посібник / [С.О. Телешун та ін.] ; за заг. ред. С.О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. політ. аналітики і прогнозування. – Київ : НАДУ, 2016. – 337, [2] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-619-361-5
765.
Чиж А. Пять капель смерти [Книга] : роман / Антон Чиж ; [ил. А. Дурасов]. – Москва : Эксмо, 2013. – 380, [4] с. : ил. – (Ретро-детективы Антона Чижа). – ISBN 978-5-699-60881-2
766.
Демина Э.А. Радиогенный рак: эпидемиология и первичная профилактика [Книга] = Radiogenic cancer: epidemiology and primary prevention / Э.А. Демина ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого]. – Київ : Наукова думка, 2016. – 192, [4] с. : ил., табл. – Заключение, огл. англ., рус. - Глоссарий: с. 147-153. – Библиогр.: с. 154-193. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1525-8
767.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
768.
Миронов А.С. Раздувай и властвуй: технологии современной "мягкой" пропаганды [Книга] : [карман. техн. руководство для независимых журналистов] / [А.С. Миронов]. – Москва : Добросвет, 2001. – 212, [2] с. – Авт. на тит. л. не указан. – ISBN 5-7913-0049-3
769.
РДГУ в персоналіях [Книга] : біобібліогр. посібник / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка. – Рівне : РДГУ. – (Науковий літопис)
770.
РДГУ в персоналіях [Книга] : біобібліогр. посібник / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; Наук. б-ка. – Рівне : Наукова бібліотека РДГУ. – (Науковий літопис)
771.
Шевченко В.В. Реалізація принципу свободи договору в земельному праві України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шевченко Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
772.
Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів [Книга] : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – 257, [1] с. : табл. – На обкл.: До 20-ї річниці Київського ніверситету права НАН України. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7635-2
773.
Стафійчук В.І. Рекреалогія [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Стафійчук В.І. – 3-є вид., перероб. та допов. – Київ : Ліра-К, 2016. – 247, [3] с., [13] арк. картосхем : іл., табл. – Сер. засн. в 2003 р. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Бібліотека професійного менеджера"). – ISBN 978-966-2609-00-4
774.
Прибутько П.С. Релігієзнавство [Книга] : посібник для підгот. до іспитів / П.С. Прибутько. – 3-тє вид., стер. – Київ : Паливода А.В., 2009. – 157, [1] с. – Бібліогр.: с. 156-157. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-139-8
775.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,