Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за истопад місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Черкащини славетні імена [Книга] / [М.І. Бушин (керівник) та ін. ; авт. проекту: М.І. Бушин, С.С. Хльобас]. – Черкаси : Черкаський ЦНІІ, 2013. – 710 с. : іл. – 60 Черкащині. - На обкл. зазнач.: Двічі та Герої Радянського Союзу. Повні кавалери ордена Слави. Двічі та Герої Соціалістичної Праці. Герої України. Заслужені працівники України. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-623-020-5
Книга присвячена 60-річчю утворення Черкаської області (1954-2014)
977.
Боброва И.И. Черный PR? Белый GR! Цветной IR:) [Книга] : менеджмент информ. культуры / И. Боброва & В. Зимин. – Москва ; Санкт-Петербург : Вершина, 2006. – 461, [3] с. : ил., табл. – ISBN 5-9626-0079-7
978.
Крушельницька Л.І. Чорноліська культура Середнього Придністров"я [Книга] : (за матеріалами непоротівської групи пам"яток) / Л.І. Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1998. – 220, [4] с., [7] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-221 та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-0454-X
979.
Лапідус Є. Шалені гроші [Книга] = Snabba cash : [скандинавський гостросюжет. роман] / Єнс Лапідус ; [пер. В. Бойка]. – Харків : Фоліо, 2016. – 606, [2] с. – Пер. з вид.: Snabba cash / Jens Lapidus. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Швеція ; Швеція). – ISBN 978-966-03-7525-3
980.
Кушерець В.І. Шевченко - проти сучасної імперії [Книга] / Василь Кушерець. – Київ : Знання України, 2014. – 107, [1] с. – ISBN 978-966-316-352-9
В пр. №1707115 напис: Володимиру Івановичу з побажанням добра і щастя як відчуття любові в собі і по відношенню до себе! Щиро: Підпис.
981.
Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука [Книга] = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-27-7
982.
Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука [Книга] = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-28-4
983.
Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука [Книга] = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-29-1
984.
Олійник Б.І. Шлях [Книга] : вірші та поеми / Борис Олійник ; [уклад. М.В. Луків]. – Київ : Наукова думка, 1995. – 425, [6] с. : портр. – ISBN 5-12-004625-8
985.
Штучний інтелект [Журнал] = Искусственный интеллект = Artificial intelligence : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк : ІПШІ"Наука і освіта", 1995-. – ISSN 1561-5359
986.
Штучний інтелект [Журнал] = Искусственный интеллект = Artificial intelligence : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк : ІПШІ"Наука і освіта", 1995-. – ISSN 1561-5359
987.
Штучний інтелект [Журнал] = Искусственный интеллект = Artificial intelligence : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк : ІПШІ"Наука і освіта", 1995-. – ISSN 1561-5359
988.
Мацуй В.М. Эволюция смолопродуцирующей растительности и формирование залежей ископаемых смол [Книга] = Evolution of resin producing vegetation and the formation of fossil resins deposits / В.М. Мацуй ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т геол. наук]. – Київ : Наукова думка, 2016. – 139, [5] с, [6] л. цв. фотоил. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 131-140. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1549-4
989.
Федцов В.Г. Экологическое право России [Книга] : курс лекций / В.Г. Федцов, А.В. Федцова, Ю.А. Ежов ; Ин-т рус. предпринимательства. – Москва : Дашков и К, 2005. – 573, [2] с. – Нормат.-прав. документы: с. 511-522. – Библиогр.: с. 523-526. – ISBN 5-94798-547-0
990.
Щерба А.А. Электрофизические процессы в диэлектрических и магнитных средах [Книга] / А.А. Щерба, О.Л. Резинкин, М.М. Резинкина ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2016. – 190, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 179-188. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1482-4
991.
Юридична наука [Журнал] = Juridical science : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2010-. – ISSN 2222-5374
992.
Юридична наука [Журнал] = Juridical science : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2010-. – ISSN 2222-5374
993.
Базов О.В. Юрисдикція Європейського суду з прав людини [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Базов Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2016
994.
Торба В. Я - свідок. Записки з окупованого Луганська [Книга] / Валентин Торба ; [за заг. ред. Лариси Івшиної ; відп. ред. Анна Мотозюк]. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Українська прес-група, 2016. – 383, [1] с. : іл. – На корінці зазнач. номер підсерії: 2.— На обкл. та тит. арк. упоряд. зазнач. як авт. - Вид. 1-ше - верес. 2015 р. – (Бібліотека газети "День" Україна incognita). – ISBN 978-966-8152-72-6
995.
Гумилев Н.С. "Я конквистадор в панцире железном..." [Книга] : стихотворения, статьи о поєзии / Николай Гумилев ; рис. В.Г. Бритвина. – Москва : Детская литература, 2004. – 314, [3] с. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-08-004127-7
996.
Лехніцька С.І. Явище синонімії у фармацевтичній номенклатурі грецько-латинського походження: ономасіолого-дериваційний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Лехніцька Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016
997.
Фролова Е.Л. Японская грамматика [Книга] : словарь-справочник : средний и продвинутый уровень / Е.Л. Фролова. – Москва : Восточная книга, 2011. – 544 с. : табл. – Библиогр.: с. 524. – (Учебно-справочное пособие). – ISBN 978-5-7873-0441-1
998.
Японский разговорник и словарь [Книга]. – 4-е изд., стер. – Москва : Живой язык ; Berlitz Publishing Company, 2012. – 224 с. – На обл.: Говорите без труда - путешествуйте с удовольствием. – (Berlitz). – ISBN 978-5-8033-0828-7
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,