Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за истопад місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Кацуба М.О. Художнє кіно у політичних процесах сучасного суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Кацуба Микита Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
977.
Козловский В.В. Цветок Пандоры [Книга] : триллер / Владимир Козловский. – Житомир : Рута, 2016. – 133, [3] с. : ил. – Шифр. дубл. 8рт Козл. – ISBN 978-617-581-270-9
В пр. №1706710 напис: Читателям Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, искренне, автор. Подпись. 28.04.16
978.
Рерих Н.К. Цветы Мории. Пути благословения. Сердце Азии [Книга] : [цикл стихов : сборник] / Н.К. Рерих ; Междунар. центр Рерихов. – Рига : Виеда, 1992. – 260, [4] с. : ил. – Печ. по изд.: Цветы Мории / Н. Рерих. Берлин, 1921; Пути благословения / Н. Рерих. Нью-Йорк, Париж, Рига, Харбин, 1924; Сердце Азии / Н. Рерих. США, 1929. – ISBN 5-85745-037-3
979.
Степух В.В. Централізатори елементів і абелеві підалгебри в алгебрах Лі диференціювань [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Степух Віталій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
980.
Падучак Б.М. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері трансферу технологій [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Падучак Богдан Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2011
981.
Кучернюк І.В. Часопис "Рідний край" в суспільно-політичному та культурному житті України (1905-1916 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кучернюк Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
982.
Часопис картографії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ : Геопринт, 2010-
983.
Часопис картографії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ : Геопринт, 2010-
984.
Чергові, проміжні, повторні вибори народних депутатів України 2012-2013 років [Книга] : інформ.-аналіт. зб. / [М.В. Охендовський та ін. ; редкол.: М.В. Охендовський та ін.] ; Центр. вибор. комісія. – Київ : ВАІТЕ, 2015. – 1056 с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 978-966-2310-42-9
985.
Черкащини славетні імена [Книга] / [М.І. Бушин (керівник) та ін. ; авт. проекту: М.І. Бушин, С.С. Хльобас]. – Черкаси : Черкаський ЦНІІ, 2013. – 710 с. : іл. – 60 Черкащині. - На обкл. зазнач.: Двічі та Герої Радянського Союзу. Повні кавалери ордена Слави. Двічі та Герої Соціалістичної Праці. Герої України. Заслужені працівники України. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-623-020-5
Книга присвячена 60-річчю утворення Черкаської області (1954-2014)
986.
Боброва И.И. Черный PR? Белый GR! Цветной IR:) [Книга] : менеджмент информ. культуры / И. Боброва & В. Зимин. – Москва ; Санкт-Петербург : Вершина, 2006. – 461, [3] с. : ил., табл. – ISBN 5-9626-0079-7
987.
Крушельницька Л.І. Чорноліська культура Середнього Придністров"я [Книга] : (за матеріалами непоротівської групи пам"яток) / Л.І. Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1998. – 220, [4] с., [7] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-221 та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-0454-X
988.
Лапідус Є. Шалені гроші [Книга] = Snabba cash : [скандинавський гостросюжет. роман] / Єнс Лапідус ; [пер. В. Бойка]. – Харків : Фоліо, 2016. – 606, [2] с. – Пер. з вид.: Snabba cash / Jens Lapidus. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Швеція ; Швеція). – ISBN 978-966-03-7525-3
989.
Кушерець В.І. Шевченко - проти сучасної імперії [Книга] / Василь Кушерець. – Київ : Знання України, 2014. – 107, [1] с. – ISBN 978-966-316-352-9
В пр. №1707115 напис: Володимиру Івановичу з побажанням добра і щастя як відчуття любові в собі і по відношенню до себе! Щиро: Підпис.
990.
Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука [Книга] = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-27-7
991.
Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука [Книга] = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-28-4
992.
Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука [Книга] = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-29-1
993.
Олійник Б.І. Шлях [Книга] : вірші та поеми / Борис Олійник ; [уклад. М.В. Луків]. – Київ : Наукова думка, 1995. – 425, [6] с. : портр. – ISBN 5-12-004625-8
994.
Штучний інтелект [Журнал] = Искусственный интеллект = Artificial intelligence : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк : ІПШІ"Наука і освіта", 1995-. – ISSN 1561-5359
995.
Штучний інтелект [Журнал] = Искусственный интеллект = Artificial intelligence : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк : ІПШІ"Наука і освіта", 1995-. – ISSN 1561-5359
996.
Штучний інтелект [Журнал] = Искусственный интеллект = Artificial intelligence : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк : ІПШІ"Наука і освіта", 1995-. – ISSN 1561-5359
997.
Мацуй В.М. Эволюция смолопродуцирующей растительности и формирование залежей ископаемых смол [Книга] = Evolution of resin producing vegetation and the formation of fossil resins deposits / В.М. Мацуй ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т геол. наук]. – Київ : Наукова думка, 2016. – 139, [5] с, [6] л. цв. фотоил. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 131-140. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1549-4
998.
Федцов В.Г. Экологическое право России [Книга] : курс лекций / В.Г. Федцов, А.В. Федцова, Ю.А. Ежов ; Ин-т рус. предпринимательства. – Москва : Дашков и К, 2005. – 573, [2] с. – Нормат.-прав. документы: с. 511-522. – Библиогр.: с. 523-526. – ISBN 5-94798-547-0
999.
Щерба А.А. Электрофизические процессы в диэлектрических и магнитных средах [Книга] / А.А. Щерба, О.Л. Резинкин, М.М. Резинкина ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2016. – 190, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 179-188. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1482-4
1000.
Юридична наука [Журнал] = Juridical science : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2010-. – ISSN 2222-5374
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,