Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Український метрологічний журнал [Журнал] : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Інститут метрології". – Харків, 1995-. – ISSN 2306-7039
902.
Грабовий П.М. Український молодіжний сленг [Книга] : сучасна картина світу / Грабовий П.М. ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих вчених. – Київ ; Умань : Жовтий ; Софія, 2010. – 221, [1] с. : іл. – Бібліогр: c. 4-5. - На обкл. в кінці кн. зазнач.: The hip-hop connection. – Бібліогр.: с. 171-220. – ISBN 978-617-525-017-4
903.
Український театр [Журнал] : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
904.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
905.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
906.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
907.
Бех Л.В. Український фарфор як культуротворчий феномен: світовий і вітчизняний контекст [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бех Людмила Вікторівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
908.
Українські міждисциплінарні студії [Книга] = Etudes ukrainiennes transdisciplinaires = Ukrainian interdisciplinary studies / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – 370 с. : табл. – Ст. укр., фр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-2-919320-44-8
909.
Українські студії з філології [Книга] = Etudes ukrainiennes de philologie = Ukrainian studies in philology / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – 359 с. – Ст. укр., фр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-2-919320-35-6
910.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
911.
Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права [Журнал] = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
912.
Василенко О.С. Уніфікація правил електронної комерції в рамках ЮНСІТРАЛ [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Василенко Олександра Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
У статті досліджується питання уніфікації норм міжнародного приватного права в рамках ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю, визначення ролі ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю, визначення ролі ЮНСІТРАЛ у сприянні використанню сучасних методів передачі даних і в забезпеченні визначеності відносно використання таких методів у міжнародній і внутрішній електронній торгівлі.
913.
Тарануха І.Ю. Управління проблемними кредитами банків в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Тарануха Інні Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
914.
Джусов О.А. Управління процесом інвестування на міжнародному ринку акцій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Джусов Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
915.
Довбня А.Н. Ускорители электронов: дозиметрия и радиационные риски [Книга] / А.Н. Довбня, А.В. Мазилов ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 379, [1] с. : ил., табл. – Аннот. укр., рус., англ. – Библиогр.: с. 322-333 и с. 371-373. – ISBN 978-617-619-129-2
916.
Успехи физики металлов [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
917.
Косинська Ю. Феєрія пригод Тура Хейєрдала [Книга] : белетризована біографія легендарного мандрівника : до 100-річчя від дня народження / Юлія Косинська, Олег Крук. – Київ : Мандри, 2013. – 238, [2] с. : фот., мапи. – Кн. містить автограф Тура Хейєрдала українцям. – ISBN 978-617-635-052-1
918.
Донцова Д. Фейсконтроль на главную роль [Книга] : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379, [1] с. – Сериал "Любительница частного сыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-29457-2
919.
Капустина Н.Б. Философия [Книга] : программа и метод. материалы для студ. заочного отд-ния / Н.Б. Капустина, И.И. Матюшина, И.С. Смазнова ; М-во образования и науки Украины, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одесса : Университет "Одесская юридическая академия", 2014. – 82, [2] с. – Библиогр.: с. 10-26. – (Серія "Навчально-методичні посібники" = Серия "Учебно-методические пособия"). – ISBN 978-617-7178-12-4
920.
Философия науки [Журнал] : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 1995-. – ISSN 1560-7488
921.
Философия науки [Журнал] : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 1995-. – ISSN 1560-7488
922.
Философия образования [Журнал] : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2002-. – ISSN 1811-0916
923.
Философия хозяйства [Журнал] : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 1999-. – ISSN 2073-6118
924.
Философия хозяйства [Журнал] : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 1999-. – ISSN 2073-6118
925.
Філософія [Книга] : хрестоматія / авт.-упоряд. С.І. Присухін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 349, [1] с. – На обкл.: До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-483-451-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,