Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Садівничий В.О. Публіцистично-художня діяльність Миколи Данька в контексті національного інформаційного простору 60 - 80-х років 20 століття [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04-Теорія та історія журналістики / Садівничий В.О. ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
902.
Радиофизика и электроника [Журнал] : сборник научных трудов / Институт радиофизики и электроники им. Усикова А.Я. НАН Украины. – Харьков, 1996-. – ISSN 1028-821Х
903.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
904.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
905.
Рассказы о русских святых [Книга]. – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – 80 с. : илл. – (Наше Отечество). – ISBN 978-5-9555-1160-3
906.
Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2007 [Книга] : статистический сборник. – Москва, 2007. – 384 с. – ISBN 978-5-89476-239-5
907.
Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2007 [Книга] : статистический сборник. – Москва, 2007. – 688 с. – ISBN 978-5-89476-241-8
908.
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007 [Книга] : статистический сборник. – Москва, 2007. – 992 с. – ISBN 978-5-89476-240-1
909.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
910.
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України [Журнал] : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1997-
911.
Петриченко С.В. Регулювання динамічних параметрів електричних розрядів в електротехнічних системах іскрової обробки неоднорідних провідних середовищ [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.00.03 - електротехнічні комплекси та системи / Петриченко С.В. ; НАНУ. Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009
912.
Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек [Книга] : (у зв"язку з набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [ уклад. О.Б. Рудич ]. – Вид. 2-е., змінене. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2008. – 60 с.
913.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
914.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
915.
Розбудова навичок самостійного життя і сприяння зайнятості для випускників професійно-технічних навчальних закладів - колишніх вихованцв інтернатних установ для дітей-сиріт [Книга] : модель соціальної підтримки та сприяння працевлаштуванню молоді з уразливих соціальних груп : навчальний посібник. – Київ, 2006. – 85с.
916.
Гура Н.О. Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Гура Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
917.
Сидор О.А. Розробка радіаційно-стійких фотодіодів на основі шаруватих структур селенідів індію та галію [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Сидор О.А. ; Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2009
918.
Перехрест В.І. Російсько-український словник з математики, фізики та інформатики [Книга] : 46 000 термінів / В.І. Перехрест ; Дніпровський національний ун-т. – Київ : Довіра, 2008. – 688 с. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-220-1
919.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
920.
Российский статистический ежегодник. 2007 [Книга] : статистический сборник. – Москва : Росстат, 2007. – 832 с. – ISBN 978-5-89476-227-2
921.
Российский экономический журнал [Журнал] / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
922.
Российский экономический журнал [Журнал] / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
923.
Россия в кинокадре. 1896-1916 [Книга]. – Москва : Российская политическая энциклопедия ( РОССПЭН ), 2007. – 287 с. : фотоилл. – ISBN 978-5-8243-0930-0
924.
Перевозникова А.К. Россия: страна и люди. Лингвострановедение [Книга] : учеб. пособие для изучающих русский язык как иностранный : учеб. пособие для студентов вузов / А.К. Перевозникова. – Москва : Русский язык. Курсы, 2006. – 184 с. : илл. – ISBN 5-88337-094-2
925.
Малышев Г.Г. Русская грамматика в картинках для начинающих [Книга] / Г.Г. Малышев. – 4-е изд., стереотипное. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 304 с. : илл. – ISBN 5-86547-405-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,