Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Петриченко С.В. Регулювання динамічних параметрів електричних розрядів в електротехнічних системах іскрової обробки неоднорідних провідних середовищ [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.00.03 - електротехнічні комплекси та системи / Петриченко С.В. ; НАНУ. Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009
902.
Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек [Книга] : (у зв"язку з набуттям чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [ уклад. О.Б. Рудич ]. – Вид. 2-е., змінене. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2008. – 60 с.
903.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
904.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
905.
Розбудова навичок самостійного життя і сприяння зайнятості для випускників професійно-технічних навчальних закладів - колишніх вихованцв інтернатних установ для дітей-сиріт [Книга] : модель соціальної підтримки та сприяння працевлаштуванню молоді з уразливих соціальних груп : навчальний посібник. – Київ, 2006. – 85с.
906.
Гура Н.О. Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Гура Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
907.
Сидор О.А. Розробка радіаційно-стійких фотодіодів на основі шаруватих структур селенідів індію та галію [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Сидор О.А. ; Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2009
908.
Перехрест В.І. Російсько-український словник з математики, фізики та інформатики [Книга] : 46 000 термінів / В.І. Перехрест ; Дніпровський національний ун-т. – Київ : Довіра, 2008. – 688 с. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-220-1
909.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
910.
Российский статистический ежегодник. 2007 [Книга] : статистический сборник. – Москва : Росстат, 2007. – 832 с. – ISBN 978-5-89476-227-2
911.
Российский экономический журнал [Журнал] / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
912.
Российский экономический журнал [Журнал] / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
913.
Россия в кинокадре. 1896-1916 [Книга]. – Москва : Российская политическая энциклопедия ( РОССПЭН ), 2007. – 287 с. : фотоилл. – ISBN 978-5-8243-0930-0
914.
Перевозникова А.К. Россия: страна и люди. Лингвострановедение [Книга] : учеб. пособие для изучающих русский язык как иностранный : учеб. пособие для студентов вузов / А.К. Перевозникова. – Москва : Русский язык. Курсы, 2006. – 184 с. : илл. – ISBN 5-88337-094-2
915.
Малышев Г.Г. Русская грамматика в картинках для начинающих [Книга] / Г.Г. Малышев. – 4-е изд., стереотипное. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 304 с. : илл. – ISBN 5-86547-405-7
916.
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Рюриковичи [Книга] / Н.И. Костомаров. – Москва : Эксмо, 2007. – 576 с. : илл. – (Подарочные издания. Российская империя). – ISBN 978-5-699-25357-9
917.
Молоховец Е.И. Русская кухня [Книга] / Елена Молоховец. – Москва : Эксмо, 2008. – 224 с. : илл. – ISBN 978-5-699-24797-4
918.
Кутепов Н.И. Русская охота [Книга] : исторический очерк / Н.И. Кутепов. – Москва : Белый город, 2007. – 456 с. : илл. – Текст печатается по изданию "Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси" (1895-1911) в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка. – ISBN 978-5-7793-1284-4
919.
Грушко Е.А. Русские легенды и предания [Книга] : иллюстрированная энциклопедия / Е.А. Грушко, Ю.М. Медведев. – Москва : Эксмо, 2007. – 208 с. : илл. – ISBN 978-5-699-06209-6
920.
Русские поэты 19 века. Детям [Книга] : [ басни, стихотворения ]. – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – 256 с. : илл. – ISBN 978-5-9555-1011-8
921.
Русские чтения [Книга] = Russian debates : Скотт Л. Гриер, Георгий Дерлугьян, Марк Сэйджман, Ахмет Эвин, Ариэль Коэн, Александр Рар, Анатоль Ливен, Иммануил Валлерстайн, Дэвид Вудрафф. – Москва : Группа Эксперт. – ISBN 5-903158-01-3
922.
Русский современный дом [Книга]. – Москва : Оникс, 2007. – 192 с. : илл. – ISBN 978-5-488-01292-9
923.
Кучерский А.М. Русский учебник [Книга] : первая книга для изучения русского языка за рубежами России : детям 6-9 лет, их учителям и родителям / Александр Кучерский. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2003. – 160 с. : илл. – ISBN 5-86547-314-X
924.
Еремина Л.И. Русский язык для бизнесменов [Книга] = ABC of Russian Business : интенсивный курс : [ учебное пособие ] / Л.И. Еремина, С.В. Любимцева, Б.М. Тарковская. – 5-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык. Курсы, 2006. – 240 с. – ISBN 5-88-337-013-6
925.
Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавания [Книга] : сборник научных работ / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова ; Фонд "Русский мир" ; под общей ред. Л.А. Кудрявцевой. – Киев : КНУТШ, 2009. – 440 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,