Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Соціологія освіти [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / КНУТШ ; Класичний приватний ун-т ; Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України та ін. ; за ред. І.М. Гавриленка, О.Л., Скідіна, Ю.І. Яковенка. – Вид. 2-е, доп. та переробл. – Запоріжжя : КПУ. – ISBN 978-966-414-033-8
952.
Михайлов В.Д. Спарта [Книга] / Виктор Михайлов. – Киев : Освита Украины, 2008. – 792 с. – (Государства-воины). – ISBN 978-966-8847-65-7
953.
Гречка М. Співтовариство "Євро-Азія" і Шовковий шлях [Книга] / Михайло Гречка. – Київ : Факт, 2008. – 88 с. – ISBN 978-966-359-213-8
954.
Волкова А.Д. Справочник по английской грамматике [Книга] / А.Д. Волкова. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2007. – 287с. – ISBN 978-5-17-042570-9
955.
Сравнительная типология английского, немецкого, русского и украинского языков [Книга] : [ учебное пособие для студентов высших учеб. заведений ] / А.Э. Левицкий, Н.Д. Борисенко, А.А. Борисов, А.А. Иванов, Л.Л. Славова. – Киев : Освита Украины, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-188-026-8
956.
Анисимов О.С. Сталин : стратегический портрет в цивилизационной рамке [Книга] / О.С. Анисимов. – Москва, 2006. – 500 с. – (Энциклопедия управленческих знаний)
957.
Стандартизація, сертифікація, якість [Журнал] : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
958.
Стандарты и мониторинг в образовании [Журнал] : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
959.
Кучер Ю.А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії [Автореферат] : Автореферат дис. ... какнд. пед.наук: спец. 13.00.01-"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Кучер Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
960.
Становлення і розвиток української державності [Книга] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, МАУП, 27 жовтня 2006 р. / МАУП ; [ відп. ред. В.М. Чирков ]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-608-972-7
961.
Статистика України [Журнал] : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
962.
Статистичний щорічник України за 2007 рік [Книга] / Державний комітет статистики України ; [ за ред. О.Г. Осауленка ; відп. за вип. П.П. Забродський ]. – Київ : Консультант, 2008. – 572 с. – ISBN 966-8459-25-2
У статистичному щорічнику наведено данні про соціально-економічне становищеУкраїни у 2002 р.у порівнянні з іншіми роками. Висветленно показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної сфери т
963.
Анисимов О.С. Стратегическое управление и государственное мышление [Книга] / О.С. Анисимов. – Москва : ИПК Госслужбы, 2006. – 656 с. – (Энциклопедия управленческих знаний)
964.
Анисимов О.С. Стратегическое управление: проблемы теории [Книга] / О.С. Анисимов, Е.Б. Мундриевская ; Российская Академия гос. службы при Президенте РФ ; Гос. образовательное учреждение дополнительного профес. образования ; Ин-т повышения квалификации гос. служащих (ИПК Госслужбы). – Москва : ИПК Госслужбы, 2005. – 374 с. – (Энциклопедия стратегического управления)
965.
Стратегічні пріоритети [Журнал] : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
966.
Давидченко Т.С. Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.01-Теорія та історія соціальних комунікацій / Давидченко Т.С. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
967.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
968.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал. Спеціальний номер / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
969.
Скленар І.М. Сучасна релігійна преса України: типологія, характеристика, домінанти [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: 27.00.04- Теорія та історія журналістики / Скленар І.М.; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
970.
Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова [Книга] : підручник для вищих та середніх спец. навч. закладів / Микола Зубков. – Харків : Співак Т.К., 2007. – 448 с. – ISBN 978-966-8896-38-5
971.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
972.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
973.
Чорномор В. Таємниці Георгіївського монастиря [Книга] / Володимир Чорномор. – Севастополь : Просвіта, 2008. – 170 с. : фотоіл. – ISBN 966-7639-03-8
974.
Крупеніна Л.В. Творча спілка як культуроутворюючий чинник міського середовища (на матеріалі діяльності Товариства південноросійських художників в Одесі на межі 19-20 століть) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Крупеніна Л.В. ; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2009
975.
Моляко В.А. Творческая конструктология (пролегомены) [Книга] / В.А. Моляко. – Киев : Освита Украины, 2007. – 388 с. – ISBN 978-966-8847-57-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex