Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3. Философия [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 2. – 2009. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
952.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11. Социология [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 2. – 2009. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
953.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
954.
Социология образования [Книга] : [ учебное пособие ]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 320 с. – (Alma Mater). – ISBN 5-222-05675-9
955.
Соціальна педагогіка: теорія та практика [Журнал] / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
956.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
957.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
958.
Соціальні індикатори рівня життя населення [Книга] : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [за ред. Н.С. Власенко ; відп. за вип. І.В. Калачова]. – Київ : Державний комітет статистики України, 2008. – 240 с.
959.
Соціологія освіти [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / КНУТШ ; Класичний приватний ун-т ; Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України та ін. ; за ред. І.М. Гавриленка, О.Л., Скідіна, Ю.І. Яковенка. – Вид. 2-е, доп. та переробл. – Запоріжжя : КПУ. – ISBN 978-966-414-033-8
960.
Михайлов В.Д. Спарта [Книга] / Виктор Михайлов. – Киев : Освита Украины, 2008. – 792 с. – (Государства-воины). – ISBN 978-966-8847-65-7
961.
Гречка М. Співтовариство "Євро-Азія" і Шовковий шлях [Книга] / Михайло Гречка. – Київ : Факт, 2008. – 88 с. – ISBN 978-966-359-213-8
962.
Волкова А.Д. Справочник по английской грамматике [Книга] / А.Д. Волкова. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2007. – 287с. – ISBN 978-5-17-042570-9
963.
Сравнительная типология английского, немецкого, русского и украинского языков [Книга] : [ учебное пособие для студентов высших учеб. заведений ] / А.Э. Левицкий, Н.Д. Борисенко, А.А. Борисов, А.А. Иванов, Л.Л. Славова. – Киев : Освита Украины, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-188-026-8
964.
Анисимов О.С. Сталин : стратегический портрет в цивилизационной рамке [Книга] / О.С. Анисимов. – Москва, 2006. – 500 с. – (Энциклопедия управленческих знаний)
965.
Стандартизація, сертифікація, якість [Журнал] : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
966.
Стандарты и мониторинг в образовании [Журнал] : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
967.
Кучер Ю.А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії [Автореферат] : Автореферат дис. ... какнд. пед.наук: спец. 13.00.01-"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Кучер Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
968.
Становлення і розвиток української державності [Книга] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, МАУП, 27 жовтня 2006 р. / МАУП ; [ відп. ред. В.М. Чирков ]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-608-972-7
969.
Статистика України [Журнал] : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
970.
Статистичний щорічник України за 2007 рік [Книга] / Державний комітет статистики України ; [ за ред. О.Г. Осауленка ; відп. за вип. П.П. Забродський ]. – Київ : Консультант, 2008. – 572 с. – ISBN 966-8459-25-2
У статистичному щорічнику наведено данні про соціально-економічне становищеУкраїни у 2002 р.у порівнянні з іншіми роками. Висветленно показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної сфери т
971.
Анисимов О.С. Стратегическое управление и государственное мышление [Книга] / О.С. Анисимов. – Москва : ИПК Госслужбы, 2006. – 656 с. – (Энциклопедия управленческих знаний)
972.
Анисимов О.С. Стратегическое управление: проблемы теории [Книга] / О.С. Анисимов, Е.Б. Мундриевская ; Российская Академия гос. службы при Президенте РФ ; Гос. образовательное учреждение дополнительного профес. образования ; Ин-т повышения квалификации гос. служащих (ИПК Госслужбы). – Москва : ИПК Госслужбы, 2005. – 374 с. – (Энциклопедия стратегического управления)
973.
Стратегічні пріоритети [Журнал] : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
974.
Давидченко Т.С. Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.01-Теорія та історія соціальних комунікацій / Давидченко Т.С. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
975.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,