Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Стандарты и мониторинг в образовании [Журнал] : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
977.
Кучер Ю.А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії [Автореферат] : Автореферат дис. ... какнд. пед.наук: спец. 13.00.01-"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Кучер Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
978.
Становлення і розвиток української державності [Книга] : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, МАУП, 27 жовтня 2006 р. / МАУП ; [ відп. ред. В.М. Чирков ]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-608-972-7
979.
Статистика України [Журнал] : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
980.
Статистичний щорічник України за 2007 рік [Книга] / Державний комітет статистики України ; [ за ред. О.Г. Осауленка ; відп. за вип. П.П. Забродський ]. – Київ : Консультант, 2008. – 572 с. – ISBN 966-8459-25-2
У статистичному щорічнику наведено данні про соціально-економічне становищеУкраїни у 2002 р.у порівнянні з іншіми роками. Висветленно показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової сфери, населення і соціальної сфери т
981.
Анисимов О.С. Стратегическое управление и государственное мышление [Книга] / О.С. Анисимов. – Москва : ИПК Госслужбы, 2006. – 656 с. – (Энциклопедия управленческих знаний)
982.
Анисимов О.С. Стратегическое управление: проблемы теории [Книга] / О.С. Анисимов, Е.Б. Мундриевская ; Российская Академия гос. службы при Президенте РФ ; Гос. образовательное учреждение дополнительного профес. образования ; Ин-т повышения квалификации гос. служащих (ИПК Госслужбы). – Москва : ИПК Госслужбы, 2005. – 374 с. – (Энциклопедия стратегического управления)
983.
Стратегічні пріоритети [Журнал] : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
984.
Давидченко Т.С. Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.01-Теорія та історія соціальних комунікацій / Давидченко Т.С. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
985.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the Fine Arts / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
986.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал. Спеціальний номер / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
987.
Скленар І.М. Сучасна релігійна преса України: типологія, характеристика, домінанти [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: 27.00.04- Теорія та історія журналістики / Скленар І.М.; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
988.
Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова [Книга] : підручник для вищих та середніх спец. навч. закладів / Микола Зубков. – Харків : Співак Т.К., 2007. – 448 с. – ISBN 978-966-8896-38-5
989.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
990.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
991.
Чорномор В. Таємниці Георгіївського монастиря [Книга] / Володимир Чорномор. – Севастополь : Просвіта, 2008. – 170 с. : фотоіл. – ISBN 966-7639-03-8
992.
Крупеніна Л.В. Творча спілка як культуроутворюючий чинник міського середовища (на матеріалі діяльності Товариства південноросійських художників в Одесі на межі 19-20 століть) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Крупеніна Л.В. ; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2009
993.
Моляко В.А. Творческая конструктология (пролегомены) [Книга] / В.А. Моляко. – Киев : Освита Украины, 2007. – 388 с. – ISBN 978-966-8847-57-8
994.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
995.
Курчій Д.Д. Творчість Михайла Ломацького: світ ідей та образів, жанрово-стильові особливості [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. філологічних наук: спец.10.01.01-Українська література / Курчій Д.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008
996.
Білик А.А. Театральна критика Одеси в контексті міської видовищної культури (друга половина 19-друге десятиріччя20 ст.) [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури / Білик А.А.; Харківська держ.академія культури. – Харків, 2009
997.
Думасенко С.А. Театри малих форм у контексті культурного розвитку Одеси у першій чверті 20 століття [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури / Думасенко С.А.; Харківська держ.академія культури. – Харків, 2009
998.
Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції "Українська культура в історичному розвитку та державотворенні", присвяченої 170-річчю від дня народження Павла Чубинського [Книга] / КНУТШ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Ін-т філології КНУТШ, Кафедра фольклористики [та ін.]. – Київ, 2009. – 112 с.
999.
Телекритика [Журнал] : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
1000.
Телекритика [Журнал] : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,