Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Чорномор В. Таємниці Георгіївського монастиря [Книга] / Володимир Чорномор. – Севастополь : Просвіта, 2008. – 170 с. : фотоіл. – ISBN 966-7639-03-8
977.
Крупеніна Л.В. Творча спілка як культуроутворюючий чинник міського середовища (на матеріалі діяльності Товариства південноросійських художників в Одесі на межі 19-20 століть) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Крупеніна Л.В. ; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2009
978.
Моляко В.А. Творческая конструктология (пролегомены) [Книга] / В.А. Моляко. – Киев : Освита Украины, 2007. – 388 с. – ISBN 978-966-8847-57-8
979.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
980.
Курчій Д.Д. Творчість Михайла Ломацького: світ ідей та образів, жанрово-стильові особливості [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. філологічних наук: спец.10.01.01-Українська література / Курчій Д.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008
981.
Білик А.А. Театральна критика Одеси в контексті міської видовищної культури (друга половина 19-друге десятиріччя20 ст.) [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури / Білик А.А.; Харківська держ.академія культури. – Харків, 2009
982.
Думасенко С.А. Театри малих форм у контексті культурного розвитку Одеси у першій чверті 20 століття [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури / Думасенко С.А.; Харківська держ.академія культури. – Харків, 2009
983.
Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції "Українська культура в історичному розвитку та державотворенні", присвяченої 170-річчю від дня народження Павла Чубинського [Книга] / КНУТШ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Ін-т філології КНУТШ, Кафедра фольклористики [та ін.]. – Київ, 2009. – 112 с.
984.
Телекритика [Журнал] : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
985.
Телекритика [Журнал] : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
986.
Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат [Книга] = Tractatus theologico-politicus / Бенедикт Спіноза ; пер. з латини В. Литвинов. – Вид. 2-е. – Київ : Основи, 2005. – 240 с. – ISBN 966-500-029-2
987.
Заяць Т.М. Теоретичний опис квазістаціонарних станів, які знаходяться вище порогу утворення збуджених іонів, в задачі іонізації гелію швидкими електронами [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.фізико-математичних наук: спец. 01.04.02-Теоретична фізика / Заяць Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
988.
Кулік В.В. Теоретичні основи культурного туризму [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кулік В.В. ; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2009
989.
Дзьобань О.П. Теоретичні основи національної безпеки України [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Олександр Дзьобань, Олександр Соснін. – Київ : Освіта України, 2009. – 384с. – ISBN 978-966-188-018-3
990.
Петрищев О.М. Теоретичні основи розрахунку та проектування ультразвукових перетворювачів електромагнітного типу [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.09.08 - Прикладна акустика і звукотехніка / Петрищев О.М. ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
991.
Портнов А.В. Теоретичні основи формування конституційного судочинства в Україні [Книга] : монографія / А.В. Портнов. – Київ : Логос, 2008. – 155 с. – ISBN 978-966-581-975-2
992.
Почепцов Г.Г. Теория коммуникации [Книга] / Георгий Почепцов. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2001. – 656 с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-101-9
993.
Атанов Г.О. Теорія діяльнісного навчання [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.О. Атанов. – Київ : Кондор, 2007. – 186с. – ISBN 978-966-8251-95-5
994.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
995.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
996.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
997.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Ин-т технической механики НАНУ; Нац. космическое агентство Украины. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
998.
Оспіщев В.І. Технологія наукових досліджень в економіці [Книга] : навчальний посібник для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Оспіщев В.І., Кривошей В.В. ; МОНУ ; Харківський державний ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Освіта України, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-188-025-1
999.
Умебаясі Масакі Типологічні паралелі в календарних святах українців та японців [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Умебаясі М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1000.
Тлумачний словник сучасної української мови [Книга] : близько 50 000 слів. – Київ : Арій, 2007. – 512 с. – ISBN 966-8959-39-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex