Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал. Спеціальний номер / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
977.
Скленар І.М. Сучасна релігійна преса України: типологія, характеристика, домінанти [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: 27.00.04- Теорія та історія журналістики / Скленар І.М.; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
978.
Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова [Книга] : підручник для вищих та середніх спец. навч. закладів / Микола Зубков. – Харків : Співак Т.К., 2007. – 448 с. – ISBN 978-966-8896-38-5
979.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
980.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
981.
Чорномор В. Таємниці Георгіївського монастиря [Книга] / Володимир Чорномор. – Севастополь : Просвіта, 2008. – 170 с. : фотоіл. – ISBN 966-7639-03-8
982.
Крупеніна Л.В. Творча спілка як культуроутворюючий чинник міського середовища (на матеріалі діяльності Товариства південноросійських художників в Одесі на межі 19-20 століть) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Крупеніна Л.В. ; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2009
983.
Моляко В.А. Творческая конструктология (пролегомены) [Книга] / В.А. Моляко. – Киев : Освита Украины, 2007. – 388 с. – ISBN 978-966-8847-57-8
984.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
985.
Курчій Д.Д. Творчість Михайла Ломацького: світ ідей та образів, жанрово-стильові особливості [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. філологічних наук: спец.10.01.01-Українська література / Курчій Д.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008
986.
Білик А.А. Театральна критика Одеси в контексті міської видовищної культури (друга половина 19-друге десятиріччя20 ст.) [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури / Білик А.А.; Харківська держ.академія культури. – Харків, 2009
987.
Думасенко С.А. Театри малих форм у контексті культурного розвитку Одеси у першій чверті 20 століття [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури / Думасенко С.А.; Харківська держ.академія культури. – Харків, 2009
988.
Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції "Українська культура в історичному розвитку та державотворенні", присвяченої 170-річчю від дня народження Павла Чубинського [Книга] / КНУТШ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Ін-т філології КНУТШ, Кафедра фольклористики [та ін.]. – Київ, 2009. – 112 с.
989.
Телекритика [Журнал] : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
990.
Телекритика [Журнал] : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2004-
991.
Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат [Книга] = Tractatus theologico-politicus / Бенедикт Спіноза ; пер. з латини В. Литвинов. – Вид. 2-е. – Київ : Основи, 2005. – 240 с. – ISBN 966-500-029-2
992.
Заяць Т.М. Теоретичний опис квазістаціонарних станів, які знаходяться вище порогу утворення збуджених іонів, в задачі іонізації гелію швидкими електронами [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.фізико-математичних наук: спец. 01.04.02-Теоретична фізика / Заяць Т.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
993.
Кулік В.В. Теоретичні основи культурного туризму [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Кулік В.В. ; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2009
994.
Дзьобань О.П. Теоретичні основи національної безпеки України [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Олександр Дзьобань, Олександр Соснін. – Київ : Освіта України, 2009. – 384с. – ISBN 978-966-188-018-3
995.
Петрищев О.М. Теоретичні основи розрахунку та проектування ультразвукових перетворювачів електромагнітного типу [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.09.08 - Прикладна акустика і звукотехніка / Петрищев О.М. ; Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
996.
Портнов А.В. Теоретичні основи формування конституційного судочинства в Україні [Книга] : монографія / А.В. Портнов. – Київ : Логос, 2008. – 155 с. – ISBN 978-966-581-975-2
997.
Почепцов Г.Г. Теория коммуникации [Книга] / Георгий Почепцов. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2001. – 656 с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-101-9
998.
Атанов Г.О. Теорія діяльнісного навчання [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.О. Атанов. – Київ : Кондор, 2007. – 186с. – ISBN 978-966-8251-95-5
999.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
1000.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,