Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
1002.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Ин-т технической механики НАНУ; Нац. космическое агентство Украины. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
1003.
Оспіщев В.І. Технологія наукових досліджень в економіці [Книга] : навчальний посібник для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Оспіщев В.І., Кривошей В.В. ; МОНУ ; Харківський державний ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Освіта України, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-188-025-1
1004.
Умебаясі Масакі Типологічні паралелі в календарних святах українців та японців [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Умебаясі М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1005.
Тлумачний словник сучасної української мови [Книга] : близько 50 000 слів. – Київ : Арій, 2007. – 512 с. – ISBN 966-8959-39-6
1006.
Адамчук Н.В. Традиційна міфологія як основа художньої концепції Валерія Шевчука [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Адамчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
1007.
Гражевська Н.І. Трансформація економічних систем в умовах глобалізації [Автореферат] : Автореферат дис. ... д-ра економічних наук спец.08.00.01-Економічна теорія та історія економічної думки / Гражевська Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
1008.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
1009.
Джером К.Д. Трое в лодке [Книга] / Джером К. Джером ; [ сост. и общая редакция Р.В. Грищенкова ]. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 896 с. – (Библиотека мировой литературы). – ISBN 5-306-00123-8
1010.
Турецькі героїчні епоси [Книга] : дастани / переклад та літ. обробка віршів з турецької мови Ф. Арнаут, М. Василенко, К. Шпорт ; [ за ред. Л. Копаниці ]. – Київ : Київський університет, 2009. – 167 с. – ISBN 978-966-439-136-5
1011.
Мегела І.П. У світі вічних образів [Книга] : статті, лекції, відгуки / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 392 с. – ISBN 966-8387-22-8
1012.
Україна у цифрах. 2007 [Книга] : статистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ за ред. О.Г. Осауленка ]. – Київ : Консультант, 2008. – 260 с. – ISBN 966-8459-22-1
1013.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 1995-
1014.
Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку [Книга] : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали. – Київ, 2007. – 76 с.
1015.
Солод Ю. Українська класична література [Книга] : конспект : підручник за програмою 9-10 класів / Юлія Солод ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Підготовчий факультет. – 2-ге вид., випр., допов. – Київ : Світло знань, 2008. – 448 с. – ISBN 966-95268-4-1
1016.
Мельник І.А. Українська прикладна графіка кінця 19 - першої половини 20 ст.: становлення та утвердження мистецьких констант [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Мельник І.А. ; Мін-во освіти і науки України; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2009
1017.
Резніченко Н.А. Українська проза для дітей 60 - 80-х років 20 століття (жанрово-стильові модифікації) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Резніченко Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1018.
Українське комерційне право [Журнал] : науково-практичний журнал.Сецвипуск. – Київ, 2001-
1019.
Українське комерційне право [Журнал] : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
1020.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
1021.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
1022.
Українські дослідники Землі [Книга] : Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека ; Історія України. Бібліотека. – Київ : Редакція загальнопедагогічних газет, 2004. – 128 с. : фотоіл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8356-42-X
1023.
Українсько-англійський словник загальнонаукової та науково-технічної лексики [Книга] / Ін-т вищої освіти Академії педагогічних наук України ; [ укладачі : В.Я. Карачун, Ю.З. Прохур ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 416 с. – ISBN 966-8387-93-7
1024.
Українсько-англійський тематичний словник [Книга] = Ukrainian-english thematic dictionary / [ над словником працювали : С. Пахомов, Т. Капустіна, В. Поляков, В. Карпенко ]. – Вид. 2-е, виправл. і доп. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 312 с. – ISBN 966-8387-77-7
1025.
Українсько-болгарський тематичний словник [Книга] = Украинско-български тематичен речник / [ уклад. : В. Таранюк, В. Карпенко ; за ред. І.А. Стоянова ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 272 с. – ISBN 966-8387-79-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,