Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Кобелянська О.І. Українсько-японський довідник-розмовник [Книга] : (для ділових людей) / О.І. Кобелянська ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 85-87, 118-119. – ISBN 978-966-489-208-4
852.
Мельников В.М. Українці - не папуаси [Книга] : збірка творів / Володимир Мельников. – Київ : ВІПОЛ, 2007. – 222, [1] с. – Текст укр., рос. та англ. – ISBN 978-966-646-089-2
853.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
854.
Гусєв В.О. Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційними процесами в економіці Украіни [Книга] : навч. посібник / В.О. Гусєв, О.М. Соколова ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.Г. Бодрова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундаментальних та прикладних дослідень, Каф. екон. теорії та історії економіки. – Київ : НАДУ, 2011. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека магістра / ред. рада: Ковбасюк Ю.В. [та ін.]). – ISBN 978-966-619-302-8
855.
Усі українські письменники [Книга] : біограф. нарис, літ.-художній огляд, перелік основних творів, література для додаткового користування, термінологічний словник. – Харків : Торсінг плюс, 2006. – 383, [1] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – (Іду на урок). – ISBN 966-670-578-8
В змісті письменники: Анатолій Дімаров, Богдан-Ігор Антонич, Валер"ян Підмогильний, Василь Барка, Василь Стус, Василь Симоненко, Володимир Сосюра, Іван Нечуй-Левицький, Іван Франко, Василь Королів-Сарий, Леся Українка, Максим Рильський, Олександр Олесь,Олесь Гончар, Ольга Кобилянська, Павло Тичина, Панас Мирний, Улас Самчук, Валерій Шевчук, Волдимир Винниченко, Григір Тютюнник, Григорій Квітка-Основ"яненко, Григорій Косинка, Григорій Сковорода, Іван Багряний, Іван Карпенко-Карий, Іван Котляревський, Леонід Глібов, Ліна Костенко, Микола Куліш, Микола Хвильовий, Михайло Коцюбинський, Михайло Старицький, Олександр Довженко, Остап Вишня, Тарас Шевченко, Андрій Малишко, Борис Грінченко, Василь Стефаник, Дмитро Павличко, Євген Плужник, Євген Маланюк, Іван Драч, Іван Вишенський, Василь Земляк, Євген Гуцало, Всеволод Нестайко, Борис Комар, Віктор Близнець, Ігор Калинець, Ярослав Стельмах, Марко Вовчок, Микола Вороний, Олег Ольжич, Олена Теліга, Павло Загребельний, Пантелеймон Куліш, Роман Іваничук, Степан Руданський, Юрій Андрухович, Василь Герасим"юк, Оксана Забужко, Сергій Жадан, Юрій Винничук, Кость Москалець, Віктор Неборак, Юрій Іздрик, Олександр Ірванець, Олег Лишега, Євген Пашковський, Тодось Осмачка, Юрій Яновський
856.
Головко І.В. Утилітарний інструментарій діагностики фінансового стану підприємства [Книга] : монографія / І.В. Головко, С.О. Шарманська. – Київ : Фенікс, 2014. – 297 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-205
857.
Колотило О.О. Участь прокурора в провадженні у справах про адміністративні правопорушення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Колотило Олексій Онуфрійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2015
858.
Задоенко Т.П. Учебник китайского языка [Книга] / Т.П. Задоенко, Хуан Шуин. – Москва : Цитадель, 2002. – 761, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 742-744. – ISBN 5-7657-0222-8
859.
Птащенко Д.С. Уявна оборона за кримінальним правом України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Птащенко Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
860.
Катюшин Е.А. Феодосия. Каффа. Кефе. [Книга] : ист. очерк / Евгений Катюшин. – Феодосия : Коктебель, 1998. – 159, [1] с., [4] л. ил. : фотоил. – Библиогр. в примеч. в конце разд. – (Библиотека альманаха "Крымский альбом" ; вып. 6). – ISBN 5-7770-0869-12
861.
Физика аэродисперсных систем [Журнал] : межведомственный научный сборник / Одес. нац. ун-т им.И.И.Мечникова. – Одесса : Одесский национальный университет, 1969-. – ISSN 0367-1631
862.
Физика и техника высоких давлений [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Киев, 1991-. – ISSN 0868-5924
863.
Четыркин Е.М. Финансовая математика [Книга] : учебник по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Мировая экономика" / Е.М. Четыркин ; Акад. нар. хоз-ва при правительстве Рос. Федерации. – [5-е изд., испр.]. – Москва : Дело, 2005. – 396, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-7749-0193-9
864.
Ігнатюк М.В. Фізико-географічна характеристика Миргородщини [Книга] : [посібник] / М.В. Ігнатюк. – Миргород : Миргород, 2005. – 149, [3] с., [4] арк. іл., [1] арк. мапа : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150
865.
Фізико-технологічні основи наноелектроніки [Книга] : навч. посібник / М.М. Будник, І.Д. Войтович, В.В. Ільченко, В.М. Корсуньський ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т радіофізики, електроніки та комп"ютер. систем]. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 383, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 371-376. – Бібліогр.: с. 377-381. – ISBN 978-617-696-291-5
866.
Філологічні студії [Журнал] : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2008-. – ISSN 2305-3852
867.
Пекарик А.М. Філософія [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / А.М. Пекарик. – Харків : Едена, 2010. – 479, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8230-28-8
868.
Петрушенко В.Л. Філософія [Книга] : навч. посібник для студентів вищ. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Петрушенко В.Л. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Львів : Магнолія плюс ; В.М. Піча, 2005. – 505, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 495-505 та наприкінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-38-8
869.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
870.
Кульчицький М.І. Фінансове територіальне вирівнювання в системі міжбюджетних відносин [Книга] : монографія / М.І. Кульчицький, О.В. Заброцька ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 314-335. – ISBN 978-617-10-0226-5
871.
Фінансовий контроль [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 1999-
872.
Лещенко Р.М. Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лещенко Роман Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
873.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
874.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
875.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,