Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Пронюк-Возна Творча спадщина Івана Труша в контексті культуротворчих процесів в Україні (межа XIX - XX століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Пронюк-Возна Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
852.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
853.
Серажим К.С. Текстознавство [Книга] : підручник / Серажим К.С. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид. – Київ : Київський університет, 2012. – 528 с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-589-9
854.
Теорія і методика фізичного виховання і спорту [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ : Олімпійська література. – ISSN 1992-7908
855.
Теорія і методика фізичного виховання і спорту [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ : Олімпійська література. – ISSN 1992-7908
856.
Мармоза А.Т. Теорія статистики [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.Т. Мармоза. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 591, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 590-591. – ISBN 978-617-673-163-4
857.
Нестеряк Ю.М. Трансформація комунікаційного середовища у контексті сучасної медіаполітики України [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Нестеряк Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
858.
Журба І.Є. Трансформація системи транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного ЄС [Дисертація] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Журба Ігор Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012
859.
Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации [Журнал]. – Москва. – ISSN 0371-7089
860.
Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского центра Российской Федерации [Журнал]. – Москва. – ISSN 0371-7089
861.
Мальська М.П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія [Книга] : навч. посібник / М.П. Мальська., О.Ю. Бордун, М.З. Гамкало ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 179-181. – ISBN 978-617-673-123-8
862.
Туранли Ф. Тюркські джерела до історії України [Книга] = Turk Kaynaklarina gore Ukrayna tarihi = Turkic source in terms of the history of Ukraine / Ферхад Туранли ; [ред.-перекладач В. Гуль ; наук. ред. Я. Дашкевич] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Вид-во Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2010. – 365, [1] с. – Парал. назви укр., турец., англ. - Імен. покажч.: с. 337-342. – Бібліогр.: с. 252-274, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5899-0
Високоповажному професору панові Крижанівському Володимиру Прокоповичу на знак щирої дружби та з найкращими побажаннями
Автор, підпис
19.10.2011р.
863.
Украина - Россия - Сколково. Единое инновационное пространство [Книга] : материалы междунар. конф., 22-23 мая 2013 года / Фонд развития Центра разраб. и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково") ; Нац. акад. наук Украины ; Гос. агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко ; Науч.-производств. концерн "Наука". – Киев : Киевский университет, 2013. – 159, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
864.
Україна - Туреччина: бібліографічний покажчик [Книга] = Ukrayna - Turkiye bibliyografyasi : вид. Турецького центру інформації та досліджень / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, [Турец. центр інформації та дослідж. ; упоряд. В.М. Підвойний]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-609-4
865.
Україна. Звіт з ефективності управління державними фінансами [Книга] / [Світовий банк]. – Київ : [б. в.], 2011. – 102 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 98-99
866.
Україна. Оцінка управління державними інвестиціями 2012 [Книга] : [огляд комплексу показників] / [Світовий банк, Швейцарська конф.]. – [Київ : б. в.], 2012. – 52 с. : табл.
867.
Україна: дослідження щодо сприяння торгівлі і транзиту [Книга] / Світовий банк. – Київ : [б. в.], 2010. – 120 с. : іл., табл.
868.
Кремень В.Г. Україна: ідентичність у добу глобалізації [Книга] : (начерки метадисциплінарного дослідження) / Василь Кремень, Василь Ткаченко. – Київ : Знання України, 2013. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 397-413 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-618-271-8
869.
Українська культура [Журнал] : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
870.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
871.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
872.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
873.
Українська мова й література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
874.
Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистісного буття [Книга] / Володимир Сабадуха ; Центр гуманіт. освіти Нац. акад. наук України, Укр. акад. наук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – 176 с. : табл. – Бібліогр.: с. 165-175. – ISBN 978-966-2988-35-2
Подарунок з бібліотеки А. Шевченка з дарчим надписом:
п. Андрію Шевченко з побажанням добра, тепла й особистісного
буття! Українська ідея варта того, щоб за неї боротись.
16.07.2012
Підпис автора
875.
Український біофармацевтичний журнал [Журнал] = Украинский биофармацевтический журнал = Ukrainian biopharmaceutical journal : науковий журнал / М-во охорони здоров"я ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків : НТМТ, 2008-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex