Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
802.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
803.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
804.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
805.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
806.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
807.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
808.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
809.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
810.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
811.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
812.
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин [Журнал] : науково-практичний журнал / Український ін-т експертизи сортів рослин. – Київ, 2005-
813.
Социализм: XXI век [Книга] : поиск путей к справедливому строю - с учетом объективных реалий, современных запросов и уровня сознательности людей / [Мигович И.И. и др. ; ред. рада проекта: П.М. Симоненко и др.] ; Ин-т проблем социализма. – Киев : Друкарня "Бізнесполіграф", 2013. – 487, [1] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Вых. дан. на обороте тит. л. и в конце кн. на укр. языке. – Библиогр. в примеч. в конце гл. – (Общественная библиотнка. Реалистическая теория и созидательная практика). – ISBN 978-966-139-004-0
814.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
815.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
816.
Радул В.В. Соціалізація особистості [Книга] : навч. посібник / В.В. Радул, Я.В. Галета ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : Александрова М.В., 2013. – 235, [1] с. – Термінол. слов.: с. 230-235. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2466-29-4
817.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
818.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
819.
Сидоренко М.О. Спеціалізовані програмні застосунки автоматичної обробки метаданих і збагачення контенту для розширення сервісів Semantic Web [Автореферат] : атореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сидоренко Марина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
820.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
821.
Чурсіна Л.А. Стандартизація продукції та послуг [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Чурсіна Л.А., Домбровська О.П., Резвих Н.І. – Харків ; Київ : Олді-плюс ; Ліра-К, 2013. – 224, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 221-224. – ISBN 978-966-2393-76-7 ; 978-966-2609-43-1
822.
Салухіна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Н.Г. Салухіна, О.М. Язвінська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 424, [1] с. : табл. – Бібліогр.: 414-424. – ISBN 978-617-673-129-0
Підручник є узагальненою працею з концептуальних проблем стандартизації та сертифікації продукції (процесів, робот, послуг)
823.
Статистика України [Журнал] = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
824.
Ли Джейд Страстная тигрица [Книга] = Desperate tigress / Джейд Ли ; [пер. с англ. Е. Никитина]. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб, 2008. – 364, [2] с. : ил. – Тит. л. частично парал. англ. – ISBN 978-966-343-858-0
825.
Литвиненко В.В. Стратегії збереження смислової компоненти журналістського тексту в умовах трансформації в комунікаційній системі (на прикладі корейських медіа) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Литвиненко Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,